Kontakt z Centrum Transferu Technologii

Centrum Transferu Technologii
Wojskowej Akademii Technicznej

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 19 pok. 30
00-908 Warszawa 46

 

 

Dyrektor
dr hab. inż. Adam Bartnicki

tel: +48 261 83 90 88, +48 261 83 98 39
tel. kom. +48 602 812 235
adam.bartnicki@wat.edu.pl

 

 

Rzecznik patentowy
Rafał Parczewski

tel. +48 261 83 90 88
rafal.parczewski@wat.edu.pl