Inkubator Innowacyjności 4.0

Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest przez konsorcjum dwóch Warszawskich Szkół Wyższych:

  • SWPW Uniwersytet Humanistycznospołeczny (lider),
  • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego.


Głównym celem realizacji projektu jest identyfikacja wyników prac badawczo-rozwojowych o największym potencjale wdrożeniowym (realizowanych przez partnerów konsorcjum), będących   na zbyt wczesnym poziomie gotowości technologicznej, aby zainteresować nimi inwestorów. Następnym etapem będzie realizacja prac zmierzających do podniesienia poziomu TRL i przygotowania ich do wdrożenia.


Dzięki wsparciu pozyskanemu z programu Inkubator Innowacyjności 4.0 możliwe będzie zwiększenie rozpoznawalności oferty komercyjnej i komercjalizacyjnej obu uczelni oraz utrwalenie i rozwój mechanizmów wsparcia transferu wiedzy do otoczenia społeczno-gospodarczego. 

 

Całkowita wartość projektu wynosi: 2 136 039,30 zł

z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 900 000,00 zł


Termin realizacji projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”: 1 listopada 2020 r. – 31 grudnia 2022 r.

 

W ramach realizacji projektu dofinansowanych zostanie 5 technologii o najwyższym potencjale komercjalizacyjnym. Technologie zostaną wyłonione w konkursie, na podstawie Regulaminu, który zostanie zamieszczony na stronie Centrum Transferu Technologii Wojskowej Akademii Technicznej


Dofinansowanie w wysokości do 100.000 zł netto ( dla każdej z technologii) przeznaczone jest na podniesienie poziomu TRL lub adaptację technologii do potrzeb przedsiębiorcy zainteresowanego jej wdrożeniem.