Źródła

Przy opracowywaniu niniejszej broszury korzystano z następujących materiałów:

 1. Ustawa Prawo Własności Przemysłowej z dn. 30 czerwca 2000 roku z późn. zm.
 2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04 lutego 1994 roku z późn. zm.
 3. Ustawa o ochronie prawnej roślin z dn. 26 czerwca 2003 roku z późn. zm.
 4. http://www.wlasnosc-intelektualna.pl/wlasnosc-intelektualna.html?start=2
 5. http://web2.ae.katowice.pl/projekt_wi/plikiDoPobrania/WlasnoscIntelektualna.pdf
 6. http://www.ndg.us.edu.pl/Co_to_jest_patent_prawo_ochronne_prawo_z_rejestracji_Czym_sie_roznia,article-535.html
 7. https://mikroporady.pl/zarzadzanie/item/1518-procedura-zgloszenie-wynalazku-wzoru-uzytkowego-towarowego-przemyslowego-oraz-procedury-uzyskania-patentu-prawa-ochronnego-lub-z-rejestracji-czesc-b/1518-procedura-zgloszenie-wynalazku-wzoru-uzytkowego-towarowego-przemyslowego-oraz-procedury-uzyskania-patentu-prawa-ochronnego-lub-z-rejestracji-czesc-b.html?start=2
 8. http://patent-service.pl/uslugi/wzory-uzytkowe/   -  rysunki
 9. http://www.uprp.pl
 10. https://prawokultury.pl/kurs/umowa-o-przekazaniu-praw-i-umowa-licencyjna
 11. http://www.ghmw.pl/wypowiedzenie-umowy-licencyjnej-na-korzystani-z-utworu/