Okresy i koszty ochrony własności intelektualnej

Okresy ochrony

Koszty ochrony pomysłu

Dla uproszczenia przedstawiona poniżej tabela zawiera tylko opłaty za ochronę dóbr intelektualnych na terenie Polski. W przypadku potrzeby ochrony IP w innych krajach Europy i Świata, szczegółowe informacje na temat kosztów ochrony można uzyskać w Centrum Transferu Technologii lub znaleźć na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.

W tabeli uwzględniono tylko najpopularniejsze rodzaje ochrony dóbr intelektualnych. Pozostałe opłaty znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.

Opłaty za zgłoszenie dobra intelektualnego do ochrony

Oczywiście takie opłaty też istnieją i muszą być poniesione, jednak z reguły mieszczą się one w kwocie do 1000 zł za zgłoszenie ochrony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Co zrobić, żeby otrzymać ochronę w innych państwach

Podstawą wszelkich praw wyłącznych jest ich terytorialny charakter. Oznacza to, że każde prawo dotyczące tego samego dobra niematerialnego funkcjonujące w dwóch różnych krajach jest od drugiego całkowicie niezależne. Możliwe jest, zatem, że ten sam wynalazek zgłoszony w dwóch krajach zostanie objęty patentem w jednym z nich, a w drugim nie. Możliwe jest też, że te same prawa przysługiwać będą w dwóch krajach różnym osobom.


Jeśli chcemy wystąpić o ochronę terytorialną w innych krajach niż Polska, po zgłoszeniu dobra w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, należy w ciągu 12 miesięcy dokonać ponownego zgłoszenia na inne kraje poprzez Polski Urząd Patentowy, Europejski Urząd Patentowy lub bezpośrednio w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO.


W przypadku potrzeby zgłoszenia patentu europejskiego można bezpośrednio procedować europejskie zgłoszenie patentowe w Urzędzie Patentowym RP bez konieczności poprzedniego zgłoszenia w trybie krajowym.


Więcej informacji na temat europejskiego zgłoszenia patentowego oraz innych zgłoszeń międzynarodowych uzyskają Państwo w Centrum Transferu Technologii lub znajdą na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.Źródło: A. Bartnicki, I. Kalman, „PORADNIK TWÓRCY dla pracowników WAT”, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2018