Korzyści z ochrony własności intelektualnej

Korzyści z ochrony pomysłu

Punkty do kategoryzacji

 

Dla pracownika oraz dla władz uczelni bardzo ważnym argumentem, dla którego warto chronić dobra intelektualne jest możliwość pozyskania punktów, do kategoryzacji podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni. Ilość zdobytych punktów decyduje o wielkości dotacji przyznawanej na zabezpieczenia działalności PJO.

 

W kolejnych tabelach przedstawiono ilości punktów jakie można uzyskać z tytułu ochrony IP.

Komercjalizacja

 

Oprócz zdobywania punktów mających znaczenie w procesie kategoryzacji uczelni, pracownik Wojskowej Akademii Technicznej ma możliwość skomercjalizowania swojego pomysłu, czyli odsprzedania praw do niego podmiotom trzecim.

 

Wyróżniamy dwa rodzaje komercjalizacji:

 1. komercjalizację bezpośrednią - dokonywaną z udziałem CTT,
 2. komercjalizację pośrednią - dokonywaną z udziałem spółki celowej.

 

W tej broszurze skupimy się tylko na komercjalizacji bezpośredniej, ponieważ właśnie tym rodzajem komercjalizacji zajmuje się Centrum Transferu Technologii.

Korzyści z komercjalizacji pomysłu

W przypadku pozytywnie ukończonego procesu komercjalizacji, dokonanego przez Wojskową Akademię Techniczną pracowniczego dobra intelektualnego twórcy przysługuje od WAT 60% wartości środków uzyskanych przez WAT z komercjalizacji bezpośredniej, obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez WAT.

 

Podział środków z komercjalizacji pracowniczego dobra intelektualnego przysługujących WAT jest następujący:

 • 25% dla właściwej jednostki,
 • 5% do dyspozycji Rektora,
 • 20% do dyspozycji CTT.

Środki pozostające w dyspozycji CTT mogą być przeznaczone tylko i wyłącznie na realizację następujących zadań:

 • promocji dóbr intelektualnych,
 • analiz rynkowych i ekspertyz,
 • wyceny wartości dobra intelektualnego będącego przedmiotem komercjalizacji,
 • pozyskiwania inwestorów oraz innych podmiotów zewnętrznych zainteresowanych komercjalizacją danych dóbr intelektualnych oraz przeprowadzania negocjacji z tymi podmiotami,
 • uzyskiwania, utrzymywania, wykonywania oraz dochodzenia praw odnoszących się do dóbr intelektualnych,
 • realizacji umów, na podstawie których dokonano komercjalizacji dóbr intelektualnych.


W związku z tym CTT nie może ich wykorzystać środków uzyskanych z komercjalizacji na swoją bieżącą działalność, a więc również na zabezpieczenie wynagrodzeń pracowników.Źródło: A. Bartnicki, I. Kalman, „PORADNIK TWÓRCY dla pracowników WAT”, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2018