Baza wynalazków i wzorów użytkowych Inżynierii Mechanicznej

 • Balon angioplastyczny o zredukowanej średnicy części proksymalnej

  Nazwa/Tytuł: Balon angioplastyczny o zredukowanej średnicy części proksymalnej

   

  Data zgłoszenia: 2014-08-04

   

  Numer zgłoszenia: P.409094

   

  Data udzielenia prawa: 2018-03-19

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.229526

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział inżynierii Mechanicznej

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Balon angioplastyczny o zredukowanej średnicy części proksymalnej, zbudowany z trzech połączonych części o różnych średnicach, przeznaczony do przeprowadzania zabiegów angioplastyki balonowej naczyń wieńcowych, szczególnie w miejscach ich bifurkacji, charakteryzuje się tym, że część proksymalna posiada zredukowaną średnicę dp w stosunku do średnicy dd części dystalnej, przy czym stosunek średnicy dp części proksymalnej do średnicy dd części dystalnej wynosi od 0,25 do 0,75, a część środkowa stanowi równomierne przejście pomiędzy częściami skrajnymi.

 • Balon angioplastyczny o zredukowanej średnicy części proksymalnej z poszerzeniem w części środkowe

  Nazwa/Tytuł: Balon angioplastyczny o zredukowanej średnicy części proksymalnej z poszerzeniem w części środkowe

   

  Data zgłoszenia: 2014-08-06

   

  Numer zgłoszenia: P.409115

   

  Data udzielenia prawa: 2016-09-15

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.225061

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Inżynierii Mechanicznej

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Balon angioplastyczny o zredukowanej średnicy części proksymalnej i poszerzeniu w części środkowej, zbudowany z trzech połączonych części o różnych średnicach, przeznaczony do przeprowadzania zabiegów angioplastyki balonowej naczyń i wieńcowych, szczególnie w miejscach ich bifurkacji, charakteryzuje się tym, że część proksymalna posiada zredukowaną średnicę dp w stosunku do średnicy dd części dystalnej, przy czym stosunek średnicy dp części proksymalnej do średnicy dd części dystalnej wynosi od 0,25 do 0,75, a część środkowa stanowi kuliste poszerzenie pomiędzy częściami skrajnymi o maksymalnej średnicy ds, większej od średnicy dd części dystalnej, przy czym stosunek maksymalnej średnicy ds części środkowej do średnicy dd części dystalnej wynosi od 1,1 do 1,5.

 • Balon angioplastyczny o zwiększonej średnicy części środkowej względem części proksymalnej i dystalnej

  Nazwa/Tytuł: Balon angioplastyczny o zwiększonej średnicy części środkowej względem części proksymalnej i dystalnej

   

  Data zgłoszenia: 2014-08-06

   

  Numer zgłoszenia: P.409116

   

  Data udzielenia prawa: 2016-09-15

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.225420

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Inżynierii Mechanicznej

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Balon angioplastyczny o zwiększonej średnicy części środkowej względem części proksymalnej i dystalnej, zbudowany z trzech połączonych części o różnych średnicach, przeznaczony do przeprowadzania zabiegów angioplastyki balonowej naczyń wieńcowych, szczególnie w miejscach ich bifurkacji, charakteryzuje się tym, że średnica dp części proksymalnej i średnica dd części dystalnej wynosi od 1,5 do 5,0 mm i jest dopasowana do średnicy segmentu dystalnego tętnicy, czyli odcinka naczynia poniżej bocznicy, podczas gdy część środkowa, stanowiąca kuliste poszerzenie pomiędzy częściami skrajnymi, posiada maksymalną średnicę ds, większą od części proksymalnej i dystalnej, przy czym stosunek maksymalnej średnicy ds części środkowej do średnicy dp części proksymalnej lub średnicy dd części dystalnej wynosi od 1,1 do 1,5.

 • Hydropneumatyczne zawieszenie podwozia sześciokołowego bezzałogowego robota inżynieryjnego

  Nazwa/Tytuł: Hydropneumatyczne zawieszenie podwozia sześciokołowego bezzałogowego robota inżynieryjnego

   

  Data zgłoszenia: 2010-11-02

   

  Numer zgłoszenia: P.392820

   

  Data udzielenia prawa: 2016-06-20

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.224357

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Inżynierii Mechanicznej

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Przedmiotem wynalazku jest hydropneumatyczne zawieszenie podwozia bezzałogowego robota inżynieryjnego służące przede wszystkim do zwiększenia możliwości roboczych bezzałogowych robotów inżynieryjnych, poprzez poprawę ich zdolności do pokonywania przeszkód terenowych, zwiększenie zapasu stateczności wzdłużnej i poprzecznej zarówno podczas jazdy jak i pracy osprzętami roboczymi oraz zapewnienie równomiernego rozkładu nacisków na podłoże i w rezultacie efektywne przenoszenie siły napędowej na koła robota. Hydropneumatyczne zawieszenie podwozia sześciokołowego bezzałogowego robota inżynieryjnego składa się z sześciu siłowników hydraulicznych dwustronnego działania, trzech elektrohydraulicznych, czterodrogowych, trójpołożeniowych rozdzielaczy z zatrzaskami i sprężynami powrotnymi, dwunastu zaworów ręcznych, siedmiu zaworów elektrohydraulicznych z zatrzaskami, jednego elektrohydraulicznego, czterodrogowego, dwupołożeniowego rozdzielacza z zatrzaskiem, ośmiu gazowych akumulatorów hydrauliczny oraz ośmiu regulowanych zaworów dławiących.

 • Kaseta mostu pływającego

  Nazwa/Tytuł: Kaseta mostu pływającego

   

  Data zgłoszenia: 2011-06-17

   

  Numer zgłoszenia: P.395311

   

  Data udzielenia prawa: 2016-02-05

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.223689

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Inżynierii Mechanicznej

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Zespół zamków, składa się z zamków głównych – pionowych, pomocniczo-centrujących – poziomych oraz zamków ruchomych, przy czym główny mechanizm łączenia, stanowi para złączy pionowych i poziomych rozmieszczonych symetrycznie w kasecie, a każde pojedyncze złącze pionowe lub poziome stanowi współpracująca ze sobą para podzespołów składająca się z trzpienia oraz z gniazda z otworem mieszczącym trzpień, przy czym trzpień stanowi bryła o zbieżnym kształcie, która na czas transportu jest chowana w gnieździe kasety. W części (a’) gniazda, zamocowany jest suwliwie trzpień. W konfiguracji kasety przygotowanej do transportu, trzpień jest całkowicie wsunięty w część (a’) gniazda, część (b’) gniazda pozwala na połączenie z częścią trzpienia drugiej kasety. W konfiguracji poprzedzającej bezpośrednio połączenie z drugą kasetą, część (b) trzpienia jest wysunięta poza obrys ścianki stanowiącej burtę kasety, natomiast uchwyt zamocowany na ścianie czołowej części (b) trzpienia pozwala na częściowe wysunięcie trzpienia z gniazda poza obrys kasety, a zastosowanie zbieżnej geometrii trzpienia złączy poziomych i pionowych ułatwia pozycjonowanie łączonych kaset względem siebie, natomiast swobodny ruch trzpienia ograniczony jest za pomocą specjalnej blokady zatrzaskowej w miejscu występowania otworu mocującego . Natomiast mechanizm otwierania kasety, stanowi zespół teleskopów ze sprężynami, które wraz z płytą zabezpieczającą umożliwia składanie i rozkładanie dwudzielnej kasety pojedynczego modułu pływającego. Składa się z dziesięciu teleskopów ze sprężynami oraz sztywną płytą wyprofilowanego dna wraz z płytą wychylną zabezpieczającą dziób kasety przed naporem nurtu wody, przy czym elementy sprężyste umieszczone w teleskopach wraz z napełnianą powietrzem, wysokowytrzymałą elastyczną powłoką ‑zbiornikiem powietrznym stanowią układ regulujący objętość i wyporność pojedynczej kasety. Zastosowanie powyższych zespołów niesie za sobą szereg zalet w postaci łatwego montażu elementów mostu. Natomiast zastosowanie złącz ruchomych, które przenoszą siły wzdłużne wraz z elementem blokującym uniemożliwia rozłączenie kaset poddanych działaniu silnego nurtu wody.

 • Lekki pancerz prętowy

  Nazwa/Tytuł: Lekki pancerz prętowy

   

  Data zgłoszenia: 2011-05-27

   

  Numer zgłoszenia: P.395023

   

  Data udzielenia prawa: 2013-11-13

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.217168

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Janusz Rybiński

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Inżynierii Mechanicznej

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Przedmiotem wynalazku jest lekki pancerz prętowy składający się z ramy płaskowników wykonanych z wysokowytrzymałego materiału, elementów montażowych pozwalających połączyć pancerz z chronionym obiektem, w których znajdują się różnego rodzaju wycięcia pozwalające na obniżenie całkowitej masy pancerza. Rama i płaskowniki od strony narażonej na atak mają ząbkowane wycięcia zwiększające możliwości zniszczenia pocisku z głowicą kumulacyjną oraz wycięcia ułatwiające montaż poszczególnych elementów pancerza zarówno poprzez ich spawanie lub klejenie. Wynalazek jest rodzajem obrony pasywnej dla lekkich pojazdów wojskowych, szczególnie przeciw pociskom z głowicami kumulacyjnymi. W związku z tym może mieć zastosowanie do ochrony pojazdów i załóg w strefach konfliktów zbrojnych.

 • Mechanizm obrotu i blokowania platformy nadwozia wagonu kolejowego do transportu kombinowanego

  Nazwa/Tytuł: Mechanizm obrotu i blokowania platformy nadwozia wagonu kolejowego do transportu kombinowanego

   

  Data zgłoszenia: 2011-06-06

   

  Numer zgłoszenia: P.395135

   

  Data udzielenia prawa: 2014-09-12

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.219643

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Inżynierii Mechanicznej

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Przedmiotem wynalazku jest mechanizm obrotu i blokowania platformy nadwozia wagonu kolejowego, pozwalający na załadunek i rozładunek oraz przewóz różnego typu środków transportu, zwłaszcza naczep ciągników siodłowych oraz samochodów ciężarowych. Mechanizm obrotu jest zbudowany z koła zębatego, zamocowanego na wale silnika zazębionego z listwą zębatą, które są połączone poprzez korpus wodzika z siłownikiem hydraulicznym. Listwa zębata jest częścią płyty podwozia, zamocowana do części nadwózkowej lub jest do niej przymocowana za pomocą połączenia śrubowego, nitowego lub spawanego, natomiast uchwyt burty nadwozia wagonu znajduje się na górnej powierzchni wzmocnionej burty platformy. W trakcie obrotu platformy korpusy wodzika przemieszczane są w położenia skrajne listew zębatych, po czym tłoczyska siłowników hydraulicznych są wysuwane i zaczepiane o uchwyt burty nadwozia wagonu. Poprzez obracanie się silników i przeniesienie napędu poprzez koła zębate i listwy zębate przemieszczane są korpusy wodzika w przeciwległe położenia listew zębatych, co powoduje obrót platformy względem węzła obrotowego. Blokowanie platformy względem reszty wagonów następuje poprzez specjalnie ukształtowane haki, zamocowane do platformy poprzez sworznie oraz odpowiednie połączenia spawane. Haki zaczepione są o specjalnie ukształtowane bieżnie, znajdujące się w części nadwózkowej, przy czym w części czołowej haków wykonane są łoża, w które wsuwają się kliny, przemieszczane za pomocą siłowników hydraulicznych.

 • Mechanizm wznoszący masztu turbiny wiatrowej małej mocy

  Nazwa/Tytuł: Mechanizm wznoszący masztu turbiny wiatrowej małej mocy

   

  Data zgłoszenia: 2016-02-26

   

  Numer zgłoszenia: P.416280

   

  Data udzielenia prawa: 2017-09-25

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.228080

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Inżynierii Mechanicznej

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Mechanizm wznoszący maszt turbiny wiatrowej małej mocy, przeznaczony do stawiania lekkich masztów rurowych z przegubem centralnym składa się z belki wyciągowej mocowanej do podstawy masztu, dwóch dźwigników specjalnych, oraz wyciągarki wraz z liną, charakteryzuje się tym, że belka wyciągowa zakończona jest gniazdem, o średnicy wewnętrznej odpowiadającej średnicy zewnętrznej masztu, posiadającym dwa czopy łożyskowe na powierzchni zewnętrznej osadzane w gniazdach łożyskowych nakrętek poruszających się po śrubach trapezowych dźwigników specjalnych, przy czym dźwignik specjalny składa się z podstawy w postaci płyty połączonej ze wspornikami oraz śruby trapezowej podpartej obrotowo na górze przy pomocy brązowej tulei ślizgowej umieszczonej w gnieździe przymocowanym do wsporników, na dole przy pomocy łożyska stożkowego umieszczonego w gnieździe w postaci tulei przymocowanej do podstawy, a gniazdo łożyskowe stanowi otwór boczny w korpusie nakrętki prostopadły do osi otworu gwintowanego.

 • Modułowy ząb przestrzenny do budowy lekkich osprzętów chwytakowych

  Nazwa/Tytuł: Modułowy ząb przestrzenny do budowy lekkich osprzętów chwytakowych

   

  Data zgłoszenia: 2011-10-25

   

  Numer zgłoszenia: P.396756

   

  Data udzielenia prawa: 2014-05-23

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.218524

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Janusz Rybiński

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Inżynierii Mechanicznej

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Przedmiotem wynalazku jest modułowy ząb przestrzenny do budowy lekkich osprzętów chwytakowych, składający się z dwóch blach bocznych o zygzakowato ukształtowanych krawędziach w części górnej i charakterystycznie zakrzywionych w części dolnej wewnętrznej i zewnętrznej blachy chroniącej siłownik, dolnej blachy skrawającej, bocznych blach wzmacniających, znajdujących się w części dolnej blach bocznych, tulei jego obrotu oraz tulei osadczej siłownika. Modułowość przedstawionego rozwiązania, poprzez zastosowanie dowolnej jego liczby oraz własnego napędu, umożliwia budowę osprzętów chwytakowych o zwartej konstrukcji w dowolnej konfiguracji pod względem wielkości i rozwijanej siły zamykającej chwytak.

 • Nakładka na prowadnicę bariery ochronnej na łuku drogi

  Nazwa/Tytuł: Nakładka na prowadnicę bariery ochronnej na łuku drogi

   

  Data zgłoszenia: 2014-10-10

   

  Numer zgłoszenia: P.409756

   

  Data udzielenia prawa: 2018-09-17

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.231119

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Inżynierii Mechanicznej

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Nakładka na prowadnicę bariery ochronnej do zastosowania na łukach dróg ruchu przyspieszonego, składa się z powłoki kompozytowej poliestrowo-szklanej przedniej, powłoki kompozytowej poliestrowo-szklanej tylnej, rdzenia piankowego w dwóch kanałach, przy czym powłoka przednia, rdzeń piankowy oraz powłoka tylna są trwale zintegrowane, a grubość rdzenia piankowego wynosi od 30 do 80 mm, nakładko jest mocowana do prowadnicy bariery za pomocą złączy śrubowych w wolnych otworach w osi prowadnicy za pośrednictwem podkładek gumowych przednich, podkładek gumowych tylnych oraz podkładek stalowych ocynkowanych ogniwo.

 • Napinacz cięgien

  Nazwa/Tytuł: Napinacz cięgien

   

  Data zgłoszenia: 2019-01-07

   

  Numer zgłoszenia: P.428508

   

  Data udzielenia prawa:

   

  Numer prawa wyłącznego:

   

  Status: Postępowanie w toku

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Inżynierii Mechanicznej

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Napinacz cięgien, składa się z ramy, sworznia naciągowego oraz mechanizmu blokowania, charakteryzuje się tym, że prostokątna rama składa się z dwóch tulei połączonych ceownikami przy czym w połowie wysokości tulei (wykonane są przelotowe otwory prostopadły do osi tulei, a na końcach wewnętrznej powierzchni tulei, w której umieszczany jest sworzeń naciągowy, znajdują się dwa pierścieniowe występy o średnicy wewnętrznej równej średnicy sworznia naciągowego, sworzeń naciągowy składa się z łba o średnicy równej średnicy zewnętrznej tulei (oraz walcowej części roboczej o średnicy zewnętrznej mniejszej od średnicy wewnętrznej tulei i długości równej długości tulei, przy czym na czole łba wykonano gniazdo pod klucz trzpieniowy natomiast w części roboczej sworznia umieszczanej we wnętrzu tulei i opierającej się o występy pierścieniowe wykonano w płaszczyźnie jej osi przelotową, rozpoczynającą się od podstawy sworznia szczelinę o przekroju prostokątnym i wysokości równej połowie długości części roboczej sworznia.

 • Narzędzie do badania odsprężynowania blach i sposób badania odsprężynowania blach

  Nazwa/Tytuł: Narzędzie do badania odsprężynowania blach i sposób badania odsprężynowania blach

   

  Data zgłoszenia: 2018-10-16

   

  Numer zgłoszenia: P.427421

   

  Data udzielenia prawa:

   

  Numer prawa wyłącznego:

   

  Status: Postępowanie w toku

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Inżynierii Mechanicznej

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Narzędzie do badania odsprężynowania blach, składa się ze stempla i matrycy o przekroju V‑kształtnym, uchwytu mocującego, dwóch śrub oraz dwóch słupów prowadzących, przy czym każdy słup prowadzący umieszczony jest w jednym gnieździe matrycy i jednym gnieździe stempla, gniazda znajdują się w skrajnych częściach matrycy i stempla, rozstaw gniazd stempla odpowiada rozstawowi gniazd matrycy, uchwyt mocujący jest przykręcany do górnej ściany stempla, stempel i matryca wykonane są ze stali narzędziowej i podlegają hartowaniu, uchwyt mocujący jest ulepszany cieplnie, charakteryzuje się tym, że na powierzchni roboczej stempla wykonany jest co najmniej jeden otwór gwintowany pod śrubę mocującą próbkę do czoła stempla natomiast w matrycy znajduje się co najmniej jeden otwór o średnicy i głębokości większej od średnicy i wysokości łba śruby mocującej próbkę, przy czym liczba otworów w matrycy odpowiada liczbie otworów w stemplu, otwory w matrycy i stemplu są współosiowe, a osie otworów matrycy i stempla leżą w płaszczyźnie symetrii matrycy i stempla.

 • Osłona antywybuchowa kompozytowo-pianowa do ochrony słupów obiektów publicznych

  Nazwa/Tytuł: Osłona antywybuchowa kompozytowo-pianowa do ochrony słupów obiektów publicznych

   

  Data zgłoszenia: 2013-07-22

   

  Numer zgłoszenia: P.404804

   

  Data udzielenia prawa: 2016-04-04

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.224102

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Inżynierii Mechanicznej

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Osłona kompozytowo-pianowa CFPS (Composite ‑Foam Protective Shield) do ochrony antywybuchowej słupów obiektów infrastruktury krytycznej składa się z powłoki kompozytowej walcowo-pierścieniowej wewnętrznej, powłoki kompozytowej walcowo-pierścieniowej zewnętrznej, rdzenia z materiału piankowego, podkładki stalowej pierścieniowej pod kotwy, łączące osłonę ze stopą fundamentową słupa.

 • Panel ochronny do pojazdów

  Nazwa/Tytuł: Panel ochronny do pojazdów

   

  Data zgłoszenia: 2011-09-20

   

  Numer zgłoszenia: W.120361

   

  Data udzielenia prawa: 2013-06-06

   

  Numer prawa wyłącznego: Ru.066964

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Janusz Rybiński

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Inżynierii Mechanicznej

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Panel ochronny do pojazdów zawiera dwie płyty ochronne oraz umieszczony między nimi element energochłonny. Element energochłonny stanowią grubościenne rury o przekroju okrągłym. Stanowią one zasadniczy element absorbujący energię uderzenia, którego charakterystyka sprężysto-tłumiąca kształtowana jest wymiarami charakterystycznymi rur, takimi jak średnica i grubość ścianki, oraz ich wzajemnym usytuowaniem. Rury są przymocowane do płyt, zewnętrznej i wewnętrznej za pomocą nitów lub śrub.

 • Poduszka zderzeniowa

  Nazwa/Tytuł: Poduszka zderzeniowa

   

  Data zgłoszenia: 2019-01-28

   

  Numer zgłoszenia: P.428695

   

  Data udzielenia prawa:

   

  Numer prawa wyłącznego:

   

  Status: Oczekuje na badanie

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Inżynierii Mechanicznej

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Poduszka zderzeniowa, składa się z co najmniej jednego słupka podzielonego na sekcję górną i sekcję dolną, przy czym sekcja górna jest pochylona, tak, że kąt pomiędzy sekcją górną i dolną ? wynosi od 5° do 175°, wysokość sekcji dolnej h wynosi od 300 mm do 1200 mm, a długość sekcji górnej l wynosi od 100 mm do 1000 mm.

 • Porowate łożyska ślizgowe spiekane z proszku żelaza z dodatkiem heksagonalnego azotku boru h-BN

  Nazwa/Tytuł: Porowate łożyska ślizgowe spiekane z proszku żelaza z dodatkiem heksagonalnego azotku boru h‑BN

   

  Data zgłoszenia: 2012-10-04

   

  Numer zgłoszenia: P.401050

   

  Data udzielenia prawa: 2016-10-19

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.225328

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Inżynierii Mechanicznej

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Przedmiotem wynalazku są porowate łożyska ślizgowe spiekane z proszku żelaza, których właściwości użytkowe są ulepszone poprzez dodanie w trakcie ich wytwarzania do 3% mas. heksagonalnego azotku boru h‑BN. Taka tuleja może korzystnie zawierać dodatkowo do 2,5% Cu, co wpływa na poprawienie właściwości wytrzymałościowych i eksploatacyjnych spieku, podobnie jak zastosowanie odpowiedniego oleju smarowego do ich nasączenia.

 • Przeciwwybuchowy panel ochronny

  Nazwa/Tytuł: Przeciwwybuchowy panel ochronny

   

  Data zgłoszenia: 2016-07-19

   

  Numer zgłoszenia: W.125374

   

  Data udzielenia prawa: 2018-04-19

   

  Numer prawa wyłącznego: Ru.070249

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX, Łódź, PL
  WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, Warszawa, PL
  PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO MASKPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Konieczki, PL

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Zofia Przybylska

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Inżynierii Mechanicznej

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Panel ochronny, przeznaczony do stosowania jako dodatkowa ochrona pojazdów bojowych i ich załóg przed skutkami detonacji ładunku wybuchowego. Funkcja ochronna panela polega na ograniczeniu amplitudy drgań działających na załogę pojazdu, po bliskiej detonacji ładunku wybuchowego. Panel ochronny składa się z warstwy zewnętrznej, środkowej i spodniej. Zewnętrzną warstwę stanowi układ balistycznych heksagonalnych płytek ceramicznych osadzonych na podłożu ze stali pancernej połączonym z energochłonną warstwą środkową w postaci profilowanej płytki z silikonu wypełnionego mikrosferami. Płytka ma jedną stronę płaską natomiast druga strona posiada występy o kształcie ściętych ostrosłupów. Warstwę spodnią stanowi balistyczny kompozyt paraaramidowy lub polietylenowy.

 • Sposób chłodzenia wyrobisk

  Nazwa/Tytuł: Sposób chłodzenia wyrobisk

   

  Data zgłoszenia: 2014-07-21

   

  Numer zgłoszenia: P.408937

   

  Data udzielenia prawa: 2019-09-19

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.234126

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział inżynierii Mechanicznej

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Sposób chłodzenia wyrobisk, przeznaczony do obniżania temperatury w eksploatowanych złożach, polega na wywierceniu odwiertu pionowego z odcinkiem lateralnym prowadzonym pod eksploatowane złoże, instalacji w odwiercie wymiennika ciepła składającego się z rury zewnętrznej i wewnętrznej, wprowadzeniu pomiędzy rurę zewnętrzną i wewnętrzną czynnika chłodzącego, odbiorze na powierzchni ziemi ogrzanego czynnika chłodzącego z rury wewnętrznej wymiennika ciepła.

 • Sposób neutralizacji pocisku przeciwpancernego i układ antypocisku

  Nazwa/Tytuł: Sposób neutralizacji pocisku przeciwpancernego i układ antypocisku

   

  Data zgłoszenia: 2013-09-20

   

  Numer zgłoszenia: P.405422

   

  Data udzielenia prawa: 2016-06-09

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.224557

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Inżynierii Mechanicznej

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Sposób neutralizacji pocisku przeciwpancernego z wykorzystaniem ładunku odłamowego charakteryzuje się tym, że w wystrzelonym antypocisku blok zabezpieczeń uruchamia blok nadawczo-odbiorczy, blok analizy i blok wypracowania decyzji a blok nadawczo-odbiorczy z systemem antenowym monitoruje przestrzeń w poszukiwaniu pocisku przeciwpancernego, a gdy ten zostaje wykryty, sygnał z bloku nadawczo-odbiorczego przesyłany jest do bloku analizy sygnału, który dokonuje estymacji parametrów lotu wykrytego pocisku przeciwpancernego i przesyła je do bloku wypracowania decyzji, który uruchamia wybrany zapalnik lub zapalniki w bloku zapalników w wybranym momencie i wybranej kolejności zapewniających neutralizację pocisku przeciwpancernego z głowicą kumulacyjną. Przedmiotem zgłoszenia jest również układ antypocisku.

 • Sposób przygotowania zbiornika geotermalnego

  Nazwa/Tytuł: Sposób przygotowania zbiornika geotermalnego

   

  Data zgłoszenia: 2014-03-24

   

  Numer zgłoszenia: P.407622

   

  Data udzielenia prawa: 2016-03-02

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.223891

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Inżynierii Mechanicznej

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Sposób przygotowania zbiornika geotermalnego, polega na wydrążeniu w przybliżeniu pionowego odwiertu głównego do gorących suchych formacji skalnych, wyznaczeniu kierunków naprężeń głównych, wykonaniu co najmniej jednej pary w przybliżeniu poziomych odwiertów odchodzących od odwiertu głównego na dwóch poziomach, przy czym kierunki odwiertów pokrywają się z kierunkami naprężeń głównych w formacji skalnej SHmax i SHmin, jednoczesnym szczelinowaniu z użyciem materiału podsadzkowego pary odwiertów znajdujących się na dwóch poziomach, przy czym pary odwiertów leżących w kierunku prostopadłym do kierunku najmniejszego naprężenia głównego SHmin podaje się jednokrotnemu szczelinowaniu, a pary odwiertów równoległych do najmniejszego naprężenia głównego SHmin podaje się szczelinowaniu w kilku punktach na ich długości.

 • Sposób sprzężonego wydobycia węglowodorów gazowych i magazynowania CO₂ w odwiertach poziomych

  Nazwa/Tytuł: Sposób sprzężonego wydobycia węglowodorów gazowych i magazynowania CO2 w odwiertach poziomych

   

  Data zgłoszenia: 2012-02-24

   

  Numer zgłoszenia: P.398228

   

  Data udzielenia prawa: 2015-09-22

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.222247

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Janusz Rybiński

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Inżynierii Mechanicznej

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Przedmiotem wynalazku jest sposób sprzężonego wydobycia węglowodorów gazowych (np. gazu łupkowego) i w ich miejscu magazynowania CO2 lub innego gazu cięższego od CH4 z poziomych odwiertów małośrednicowych wykonanych w pojedynczym odwiercie pionowym. Istota wynalazku polega na tym, że najpierw zostaje odpowiednio przygotowany odwiert pionowy w złożu łupka gazowego znajdującego się pomiędzy pokładami litej skały. Z odwiertu pionowego są wyprowadzone promieniowo na obwodzie odwiertu głównego, małośrednicowe odwierty na kilku poziomach. Łupek w odwiertach umieszczonych na jednym z poziomów może być wstępnie perforowany (rozkruszony) przy użyciu różnych technik niszczenia skał. W następnym etapie boczne odwierty zostają zamknięte, przy użyciu czopów lub mini zaworów sterowanych z powierzchni. Z powierzchni poprzez odwiert główny wprowadza się elastyczne lub półelastyczne rury (w ilości odpowiadającej ilości niezaczopowanych odwiertów bocznych) o małej średnicy, które są izolowane lub wykonane z materiału wysoko izolacyjnego, bądź też wymagają wstępnego schłodzenia. Rury zostają wprowadzone do odwiertów bocznych. Następnie przez nie zostaje wprowadzony do złoża łupka gazonośnego za pomocą pompy kriogenicznej ciekły sprężony i schłodzony CO2. Podczas podawania CO2 rury są stopniowo wyciągane z odwiertów bocznych w celu dokładnego wypełnienia wszystkich szczelin na całej długości tego odwiertu. Proces podawania CO2 kończy się w momencie całkowitego wyciągnięcia rury z odwiertu bocznego. Cały proces podawania CO2 wymaga stałej kontroli temperatury i ciśnienia w odwiertach i, co powoduje konieczność umieszczenia w nich zestawów odpowiednich czujników. Po zakończeniu tego etapu odwierty również zostają zamknięte czopem lub mini zaworem sterowanym z powierzchni (co powoduje powstanie konstrukcji samonośnej). W złożu łupka rozpoczyna się proces rozprężania CO2 oraz jego przemiany fazowej pod wpływem panującej w złożu temperatury, co powoduje intensywne spękanie łupka, absorpcję CO2 i jednoczesną desorpcję gazu łupkowego. Proces ten trwa zwykle około 2 tygodni. Wstępna perforacja, która może być dokonana w bocznych odwiertach, do których wprowadza się CO2, pozwala na zintensyfikowanie i rozszerzenie tworzących się spękań. Przy zamkniętych ujściach odwiertów bocznych zostają umieszczone w złożu czujniki ciśnienia, które pozwalają na kontrolę procesów zachodzących w łupku. Powstałe w złożu łupka gazonośnego pęknięcia umożliwiają uwolnienie gazu łupkowego wypchniętego przez cięższy CO2. Odwierty boczne zostają otwarte i uwolniony gaz, będący pod wysokim ciśnieniem wydobywa się na powierzchnie poprzez odwiert pionowy. Proces odzysku gazu z odwiertu może zachodzić samoistnie lub być prowadzony podciśnieniowo. Prezentowany sposób wydobycia węglowodorów gazowych jest o wiele bardziej korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska. Sposób nie wymaga stosowania dużych ilości wody, chemicznych do niej domieszek i piasku do uzupełniania eksploatowanego złoża. Inną cechą korzystną jest możliwość wykorzystania tylko jednego odwiertu pionowego (mogą być już istniejące) z odwiertami poziomymi do przeprowadzenia całego procesu wydobywczego. Sposób wypierania gazu łupkowego jest bardzo efektywny, proces absorpcji i desorpcji odbywa się na poziomie cząsteczkowym gazów.

 • System obrony aktywnej

  Nazwa/Tytuł: System obrony aktywnej

   

  Data zgłoszenia: 2014-05-07

   

  Numer zgłoszenia: P.408131

   

  Data udzielenia prawa: 2016-10-05

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.225266

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Inżynierii Mechanicznej

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: System obrony aktywnej, przeznaczony do niszczenia kierowanych i niekierowanych pocisków z głowicami kumulacyjnymi składa się z modułu detekcji, modułu decyzyjnego, modułu destruktorów charakteryzuje się tym, że w skład modułu detekcji wchodzi dookólna pasywna głowica optoelektroniczna podczerwieni, wyposażona w szerokopasmowy filtr przepuszczający promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali od 3 do 5,5 µm.

 • System obrony aktywnej

  Nazwa/Tytuł: System obrony aktywnej

   

  Data zgłoszenia: 2014-06-13

   

  Numer zgłoszenia: P.408555

   

  Data udzielenia prawa: 2016-08-02

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.224971

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Inżynierii Mechanicznej

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: System obrony aktywnej, przeznaczony do niszczenia pocisków podkalibrowych, odłamkowo-burzących czy też pocisków z głowicą kumulacyjną składa się z modułu detekcji, modułu decyzyjnego, modułu destruktorów charakteryzuje się tym, że w skład modułu destruktorów wchodzą kasety zawierające od 1 do 20 liniowych ładunków niszczących składających się z obudowy, materiału wybuchowego, wkładki oraz zapalników.

 • Wagon kolejowy z obrotową platformą ładunkową

  Nazwa/Tytuł: Wagon kolejowy z obrotową platformą ładunkową

   

  Data zgłoszenia: 2010-05-19

   

  Numer zgłoszenia: P.391269

   

  Data udzielenia prawa: 2013-08-02

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.216416

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Janusz Rybiński

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Inżynierii Mechanicznej

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Skrót: Przedmiotem wynalazku jest układ wagonu platformy kolejowej z peronem do transportu kombinowanego, w skład którego wchodzą wagon, pozwalający na załadunek i rozładunek oraz przewóz różnego typu środków transportu, zwłaszcza naczep ciągników siodłowych oraz samochodów ciężarowych, a także odpowiednio przystosowany peron ze wzmocnioną krawędzią najazdową. Wagon do transportu kombinowanego zbudowany jest z platformy obrotowej, która jest obracana względem węzła obrotowego, umieszczonego w centralnej części płyty podwozia wagonu za pomocą dwóch siłowników hydraulicznych, zamontowanych w burtach platformy i bieżni prowadzących, zamocowanych do części nadwózkowych podwozia wagonu. Wagon przewozowy posiada także ażurową konstrukcję nośną nadwózkową, znajdującą się nad wózkami jezdnymi na obydwu końcach podwozia. Podwozie wagonu wyposażone jest w podpory, używane przy załadunku i rozładunku do usztywnienia konstrukcji. Ruchoma platforma wagonu wyposażona jest w grupę specjalnych urządzeń wsporczych, tzw. rolek, zainstalowanych w obszarze jej krańców, stanowiących dodatkowe jej podparcie w trakcie obrotu oraz pozwalających na swobodny obrót platformy względem płyty podłogowej wagonu i względem płyty peronu podczas załadunku i rozładunku. Podczas tych operacji wykorzystuje się także dodatkowe podpory płyty podwozia wagonu, opierane mechanicznie na główkach szyn. W położeniu transportowym platforma obrotowa wagonu do transportu kombinowanego mocowana jest sztywno na części nadwózkowej za pomocą specjalnych zamków ze sworzniami blokującymi.

 • Wieloczłonowe urządzenie penetrujące do wykonywania odwiertów o małej średnicy

  Nazwa/Tytuł: Wieloczłonowe urządzenie penetrujące do wykonywania odwiertów o małej średnicy

   

  Data zgłoszenia: 2012-02-29

   

  Numer zgłoszenia: W.124317

   

  Data udzielenia prawa: 2016-04-25

   

  Numer prawa wyłącznego: Ru.068798

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Inżynierii Mechanicznej

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Wieloczłonowe urządzenie penetrujące do wykonywania odwiertów o małej średnicy, zasilane wężem wysokociśnieniowym połączonym z zestawem pomp powierzchniowych, składające się z modułu drążenia, modułu manewrowania, modułu rozpoznania połączonych przegubowo, przy czym korpus modułu drążącego posiadający prowadnicę wykonane na linii śrubowej zakończony jest wielokierunkowymi dyszami strumieniowymi, a moduł rozpoznania zakończony kulistą nasadką z dyszami strumieniowymi zawiera zestaw sensorów, charakteryzuje się tym, że średnica modułu drążenia jest większa od średnicy modułu manewrowania oraz od średnicy modułu rozpoznania, a moduł manewrowania zawiera zestaw żyroskopów połączony światłowodami ze stanowiskiem sterowania.

 • Wielofunkcyjna osłona balistyczna

  Nazwa/Tytuł: Wielofunkcyjna osłona balistyczna

   

  Data zgłoszenia: 2010-07-12

   

  Numer zgłoszenia: P.392851

   

  Data udzielenia prawa: 2013-07-10

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.216117

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Janusz Rybiński

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Inżynierii Mechanicznej

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Przedmiotem wynalazku jest wielofunkcyjna osłona balistyczna stanowiąca przenośną, rozkładaną konstrukcję, która zbudowana jest w formie otwartego prostopadłościanu, o połączonych przegubowo i sprężyście dwóch podstawowych częściach o panelowej kompozytowo-metalowej strukturze zapewniającej ochronę balistyczną mającą kształt zbliżony do litery L, w tym jedna z nich jest wyprofilowana w ten sposób, że spełnia funkcję uchwytu umożliwiającego mocowanie dowolnej liczby pojedynczych modułów do burty zewnętrznej pojazdu, zapewniając dodatkową siłę wyporu umożliwiającą pojazdowi przeprawę przez przeszkodę wodną. Ściana górna osłony jest trwale przymocowana do wyprofilowanej ściany nośnej . Ściana ta jest uformowana w taki sposób, że jej dwie wystające powierzchnie tworzą uchwyt mocujący służący do umieszczenia wielofunkcyjnej osłony balistycznej na zespole listwy transportowej, który jest przymocowany po dwóch stronach pojazdu za pomocą połączeń śrubowych . Kształt ściany nośnej jest tak wyprofilowany, że w części górnej komory transportowej wydzielona jest komora eksploatacyjna, w której umieszczone są w specjalnych obręczach przewody zasilania powietrzem oraz butla ze sprężonym powietrzem pełniąca funkcję wspomagającą w pierwszym etapie rozkładania osłony. Z obu stron osłony, w dolnej części ściany nośnej, umocowane są na stałe zatrzaski zabezpieczające osłonę przed jej niekontrolowanym otwarciem.

 • Zaczep fotelika bezpieczeństwa

  Nazwa/Tytuł: Zaczep fotelika bezpieczeństwa

   

  Data zgłoszenia: 2014-12-08

   

  Numer zgłoszenia: P.410426

   

  Data udzielenia prawa: 2017-01-24

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.226361

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Inżynierii Mechanicznej

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Zaczep systemu mocującego składa się z korpusu w postaci płaskownika, w którym znajduje się prostokątne wycięcie pod uchwyt zakończone skosem, przy czym wysokość wycięcia odpowiada średnicy uchwytu, prostokątne wycięcie pod zapadkę w płaszczyźnie głównej korpusu, otwór osi zapadki, otwór trzpienia blokującego, zapadki mający wybranie pod trzpień blokujący oraz wybranie pod uchwyt, połączonej obrotowo z osią)zamocowaną w korpusie zaczepu, sprężyn umieszczonych na osi zapadki opierających się jednym końcem o zapadkę, a drugim o korpus zaczepu, trzpienia blokującego umieszczonego w otworze korpusu, sprężyny umieszczonej na trzpieniu opierającej się jednym końcem o korpus a drugim o trzpień charakteryzuje się tym, że w korpusie na wysokości wycięcia pod uchwyt znajduje się prostokątne wybranie oraz cylindryczne gniazdo połączone z wybraniem w wybraniu znajduje się popychacz składający się z widełek opierających się o uchwyt oraz stopy w postaci walca umieszczonego w gnieździe, przy czym na stopie popychacza znajduje się sprężyna opierająca się jednym końcem o ścianę wybrania, a drugim końcem o widełki.

 • Żelazne porowate łożyska ślizgowe kompleksowo modyfikowane

  Nazwa/Tytuł: Żelazne porowate łożyska ślizgowe kompleksowo modyfikowane

   

  Data zgłoszenia: 2012-10-04

   

  Numer zgłoszenia: P.401053

   

  Data udzielenia prawa: 2016-10-19

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.225330

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Inżynierii Mechanicznej

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Przedmiotem wynalazku jest żelazne porowate łożysko ślizgowe (tuleja) nowej generacji kompleksowo modyfikowane, przeznaczone do pracy przy podwyższonym obciążeniu, w szerokim zakresie temperatur i przy średnich prędkościach obrotowych, charakteryzuje się tym, że do jego modyfikacji wykorzystano minimum dwa sposoby podwyższenia ich właściwości użytkowych, którymi są: dodanie do żelaznego spieku do 3% mas. heksagonalnego azotku boru h‑BN (i ewentualnie korzystnie do 2,5% Cu); wykonanie techniką laserową do 8 mikrosegmentów wzdłuż tworzącej walca, rozłożonych na obwodzie otworu, które mogą być dodatkowo pokryte nanopowłoką azotku boru; i smarowanie (nasączenie) łożyska (tulei) odpowiednio dobraną cieczą jonową, korzystnie 1,2‑dimetylo-3-propyloimidazolowym bis(trifluorometylosulfonylo)imidem.

 • Żelazne porowate łożyska ślizgowe nasycone dobraną cieczą jonową

  Nazwa/Tytuł: Żelazne porowate łożyska ślizgowe nasycone dobraną cieczą jonową

   

  Data zgłoszenia: 2012-10-04

   

  Numer zgłoszenia: P.401052

   

  Data udzielenia prawa: 2016-10-19

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.225329

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Inżynierii Mechanicznej

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Przedmiotem wynalazku są żelazne porowate łożyska ślizgowe (tuleje), smarowane (nasączane) odpowiednio dobraną cieczą jonową, co pozwala na ich pracę od temperatur skrajnie ujemnych, np. ‑50 °C, do skrajnie dodatnich, np. 400 °C, przy średnich prędkościach obrotowych i podwyższonych obciążeniach.

 • Żelazne łożyska porowate z mikrosegmentami wykonanymi techniką laserową na ich powierzchni ślizgowej

  Nazwa/Tytuł: Żelazne łożyska porowate z mikrosegmentami wykonanymi techniką laserową na ich powierzchni ślizgowej

   

  Data zgłoszenia: 2012-10-04

   

  Numer zgłoszenia: P.401051

   

  Data udzielenia prawa: 2016-10-19

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.226168

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Inżynierii Mechanicznej

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Przedmiotem wynalazku są żelazne łożyska porowate z mikrosegmentami wykonanymi techniką laserową na ich powierzchni ślizgowej, co korzystnie wpływa na poprawienie właściwości wytrzymałościowych i eksploatacyjnych, podobnie jak i odpowiednie dobranie oleju smarowego do ich nasączania. Mikrosegmenty wykonuje się wzdłuż tworzącej walca do 8 mikrosegmentów (ścieżek) rozłożonych na obwodzie otworu, co podczas montażu w węźle tribologicznym umożliwia ich dowolne ustawienie. W przypadku małej liczby segmentów – do 4 wszystkie korzystnie powinny być usytuowane po stronie obciążonej łożyska, tzn. po stronie występowania hydrodynamicznego „klina smarującego” generującego odpowiedni rozkład ciśnienia równoważącego obciążenie zewnętrzne łożyska.