Baza wynalazków i wzorów użytkowych Inżynierii Lądowej i Geodezji

 • Modułowy schron

  Nazwa/Tytuł: Modułowy schron

   

  Data zgłoszenia: 2018-09-05

   

  Numer zgłoszenia: W.127605

   

  Data udzielenia prawa:

   

  Numer prawa wyłącznego:

   

  Status: Postępowanie w toku

   

  Zgłaszający/Uprawniony:  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Przedmiotem zgłoszenia jest modułowy schron ochronny, składający się z co najmniej dwóch modułów wykonanych z żelbetu, charakteryzuje się tym, że moduł pierwszy stanowi moduł komunikacji pionowej a moduł ostatni stanowi moduł funkcji podstawowej , gdzie wszystkie moduły połączone są za pomocą sfazowanych szybkozłącz, znajdujących się na krawędziach danego modułu oraz miejsce łączenia wszystkich modułów umiejscowione jest na poziomej płycie stabilizującej oraz na wszystkich modułach w miejscu ich łączenia znajduje się mechanicznie przymocowana pozioma płyta dociskowa oraz wewnętrznie moduły połączone są przejściem z drzwiami ochronno – hermetycznymi a moduł komunikacji pionowej wyposażony jest w drzwi zewnętrzne oraz zejście.

 • Przestrzenne zbrojenie betonu

  Nazwa/Tytuł: Przestrzenne zbrojenie betonu

   

  Data zgłoszenia: 2018-05-22

   

  Numer zgłoszenia: P.425667

   

  Data udzielenia prawa:

   

  Numer prawa wyłącznego:

   

  Status:

   

  Zgłaszający/Uprawniony:  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Przedmiotem zgłoszenia jest przestrzenne zbrojenie betonu złożone z układu rurek siatkowych (1), stanowiących kierunkowo zorientowane, przestrzenne zbrojenie całego przekroju poprzecznego elementów konstrukcyjnych (10) wykonanych z betonu. Układ rurek siatkowych (1) dostosowany jest do specyfiki wytężenie betonowych elementów konstrukcyjnych (10) zależnej od sposobu oddziaływania obciążeń zewnętrznych. Przestrzenne zbrojenie betonu pozwala na stworzenie ujednorodnionego kompozytu betonowego o zwiększonych parametrach mechanicznych. Kompozyt betonowy może być stosowany jako indywidualny materiał konstrukcyjny lub w połączeniu z typowymi systemami zbrojenia stosowanymi w konstrukcjach żelbetowych tworzyć konstrukcję hybrydową.

 • System płaskich siatek o kratownicowym układzie prętów do zbrojenia betonu

  Nazwa/Tytuł: System płaskich siatek o kratownicowym układzie prętów do zbrojenia betonu

   

  Data zgłoszenia: 2012-03-05

   

  Numer zgłoszenia: P.398305

   

  Data udzielenia prawa: 2016-12-05

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.226083

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony:  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Inżynierii i Geodezji

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Przedmiotem wynalazku jest system płaskich siatek o kratownicowym układzie prętów do zbrojenia betonu, składający się z prętów podłużnych – pasów oraz połączonych z nimi i wzajemnie ze sobą przez spajanie (zgrzewanie lub spawanie) prętów poprzecznych – krzyżulców, w układzie kratownicy hiperstatycznej (przesztywnionej). Pręty poprzeczne – krzyżulce, ułożone są pod kątem od 30° do 60° w stosunku do prętów podłużnych – pasów, a rozstaw prętów poprzecznych – krzyżulców stanowi, co najmniej 3‑krotność maksymalnego wymiaru kruszywa zastosowanego do betonu. Wynalazek pod względem technologicznym zapewnia wykonanie zbrojenia elementów żelbetowych, ponieważ płaskie siatki kratownicowe połączone dodatkowymi prętami dystansowymi zapewniają przestrzenną stabilność układu zbrojenia w szalunku. Pręty siatki tworzą hiperstatyczną kratownicę, dzięki czemu zbrojenie jest samonośne i jest w stanie przenosić znaczne obciążenia jeszcze przed zabetonowaniem.

 • Układ kamer do zbierania danych obrazowych w tym na potrzeby opracowania modeli 3D ulic, lub elewacji budynków

  Nazwa/Tytuł: Układ kamer do zbierania danych obrazowych w tym na potrzeby opracowania modeli 3 D ulic, lub elewacji budynków

   

  Data zgłoszenia: 2018-05-22

   

  Numer zgłoszenia: P.425665

   

  Data udzielenia prawa:

   

  Numer prawa wyłącznego:

   

  Status: Postępowanie w toku

   

  Zgłaszający/Uprawniony:  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Zgłoszenie dotyczy układu kamer do zbierania danych obrazowych również na potrzeby opracowania modeli 3D ulic, lub elewacji budynków. Układ składa się z co najmniej pięciu kamer , których długość ogniskowej obiektywu każdej z kamer  zawiera się w zakresie 2,7 – 3 mm dla rozdzielczości obrazu minimum 2704 – 1520 pikseli, oraz kamery umieszczone są w stelażu , gdzie kamera główna nachylona jest pionowo w dół a pozostałe kamery są umieszczone symetrycznie po bokach względem kamery głównej i nachylone względem siebie, w osi poziomej o od 11,3° do 15,1°.