Baza wynalazków i wzorów użytkowych Wydziału Elektroniki

 • Automatyczne urządzenie do instalacji czujek w układach koincydencyjnych systemów sygnalizacji pożarowej

  Nazwa/Tytuł: Automatyczne urządzenie do instalacji czujek w układach koincydencyjnych systemów sygnalizacji pożarowej

   

  Data zgłoszenia: 2019-03-11

   

  Numer zgłoszenia: P.429230

   

  Data udzielenia prawa:

   

  Numer prawa wyłącznego:

   

  Status: Oczekuje na badanie

   

  Zgłaszający/Uprawniony:  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Elektroniki

   

  Kontakt 261 839 088

   

  Opis: Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do automatycznej instalacji czujek składające się z ognioodpornej obudowy z otworem na czujkę w której umieszczona jest obudowa w której znajduje się silnik krokowy połączony za pomocą przekładni mechanicznej ze szpulą z nawiniętym kablem . Na obudowie przymocowane jest urządzenie teleskopowe składające się z niemniej niż dwóch segmentów, gdzie w każdym segmencie znajduje się sprężyna . Do końca urządzenia teleskopowego od wewnątrz przymocowany jest koniec kabla nawiniętego na szpulę biegnący wewnątrz sprężyn . Wewnątrz obudowy znajduje się połączony z silnikiem krokowym moduł sterowania połączony za pomocą kabla . Na końcu urządzenia teleskopowego znajduje się przymocowana czujka połączona za pomocą kabla z modułem sterowania

 • Układ generacji ciągu impulsów elektrycznych o regulowanych relacjach czasowych

  Nazwa/Tytuł: Układ generacji ciągu impulsów elektrycznych o regulowanych relacjach czasowych

   

  Data zgłoszenia: 2017-11-28

   

  Numer zgłoszenia: P.423627

   

  Data udzielenia prawa: 2019-06-11

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.233271

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony:  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Elektroniki

   

  Kontakt 261 839 088

   

  Opis: Układ przetwornika cyfra-czas, składa się z elektronicznego rejestru z wyjściem równoległym , linii opóźniającej zbudowanej z szeregowo połączonych multiplekserów oraz sieci dystrybucji sygnału o stałym opóźnieniu . Multipleksery posiadają trzy wejścia – dwa informacyjne  i jedno sterujące  oraz jedno wyjście. Wejście informacyjne  multiplekserów jest dołączone do rejestru  a wejście informacyjne multipleksera  może być dołączone do rejestru bądź masy, bądź zasilania układu. Wejście informacyjne  multipleksów jest dołączone do wyjścia poprzedniego multipleksera w linii opóźniającej . Wejście adresowe multiplekserów jest dołączone do sygnału wejściowego (WE), sygnał wejściowy (WE) jest dołączony do wszystkich wejść adresowych poprzez sieć dystrybucji sygnału o stałym opóźnieniu.

 • Układ przetwornika czasowo-cyfrowego z wielokrotnym kodowaniem i próbkowaniem

  Nazwa/Tytuł: Układ przetwornika czasowo-cyfrowego z wielokrotnym kodowaniem i próbkowaniem

   

  Data zgłoszenia: 2018-07-19

   

  Numer zgłoszenia: P.426384

   

  Data udzielenia prawa:

   

  Numer prawa wyłącznego:

   

  Status: Postępowanie w toku

   

  Zgłaszający/Uprawniony:  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Elektroniki

   

  Kontakt 261 839 088

   

  Opis: Układ przetwornika czasowo-cyfrowego składający się z dwóch generatorów impulsów  wyzwalanych odpowiednio sygnałami START i STOP, linii opóźniającej z odczepami zbudowanej z szeregowo połączonych elementów opóźniających oraz co najmniej dwóch elektronicznych rejestrów typu PIPO gdzie wyjście generatora impulsów wyzwalanego sygnałem START jest dołączone do wejścia linii opóźniającej a wyjście generatora impulsów wyzwalanego sygnałem STOP jest dołączone do wejścia zegarowego rejestrów PIPO.

 • Urządzenie do autoryzacji abonenta oraz weryfikacji integralności depeszy fonicznej

  Nazwa/Tytuł: Urządzenie do autoryzacji abonenta oraz weryfikacji integralności depeszy fonicznej

   

  Data zgłoszenia: 2008-02-04

   

  Numer zgłoszenia: P.384950

   

  Data udzielenia prawa: 2015-01-14

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.220284

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony:  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Elektroniki

   

  Kontakt 261 839 088

   

  Opis: Przedmiotem zgłoszonego wynalazku jest sposób i urządzenie do autoryzacji abonenta oraz weryfikacji integralności depeszy fonicznej wykorzystywany w telekomunikacji, zwłaszcza w telefonii. Sposób polega na tym, że do sygnału rozmownego dodawany jest sygnał dodatkowy, który jest niesłyszalny w obecności sygnału rozmownego, następnie sygnał jest przesłany łączem telekomunikacyjnym do abonenta gdzie jest odbierany i dekodowany w wyniku czego otrzymywany jest Osobisty Numer Identyfikacyjny oraz pierwsza Funkcja Skrótu. Osobisty Numer Identyfikacyjny jest porównywany po stronie odbiorczej łącza z deklarowanym przez abonenta Osobistym Numerem Identyfikacyjnym. Wyznacza się drugą Funkcję Skrótu z niezdekodowanego sygnału odbieranego. Dwie Funkcje Skrótu porównywane są ze sobą w celu stwierdzenia o edycji depeszy fonicznej. Do urządzenia końcowego abonenta dołączony jest elektroniczny moduł abonencki (EMA) posiadający w swojej strukturze tor nadawczy  i tor odbiorczy  sygnału dodatkowego (SD), w którym to torze nadawczym występują jako główne bloki funkcjonalne: generator funkcji skrótu (gFS) oraz generator osobistego numeru identyfikacyjnego (gONI) oraz układ formowania sygnału dodatkowego (uFSD) natomiast w torze odbiorczym  występują jako główne bloki funkcjonalne: dekoder sygnału podatkowego (dSD), dekoder funkcji skrótu (dFS) oraz komparator funkcji skrótu (kFS).

 • Urządzenie dozorujące

  Nazwa/Tytuł: Urządzenie dozorujące

   

  Data zgłoszenia: 2019-04-09

   

  Numer zgłoszenia: P.429583

   

  Data udzielenia prawa:

   

  Numer prawa wyłącznego:

   

  Status: Postępowanie w toku

   

  Zgłaszający/Uprawniony:  Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Wydział Elektroniki

   

  Kontakt 261 839 088

   

  Opis: Przedmiotem wynalazku jest urządzenie dozorujące, gdzie urządzenie dozorująco terapeutyczne jest połączone z czujkami za pomocą kabla i jest zaprogramowane i skonfigurowane w ten sposób, że na bieżąco w ustalonym okresie analizuje ich sprawność poprzez wysyłanie do każdej z czujek sygnałów wzorcowych i w sytuacji gdy dana czujka jest sprawna to odpowiada do urządzenia dozorująco terapeutycznego zwrotnym sygnałem wzorcowym, który jest analizowany przez nie pod kątem poprawności. W przypadku wykrycia awarii którejkolwiek z czujek urządzenie dozorująco terapeutyczne  wysyła sygnał do silnika krokowego  powodując jego uruchomienie i wysunięcie za pośrednictwem urządzenia teleskopowego czujki oraz wysyła sygnał do modułu sterowania który jest połączony za pomocą linii transmisyjnej z centralą sygnalizacji pożarowej