Baza wynalazków i wzorów użytkowych Instytutu Optoelektroniki

 • Impulsowy detektor zaburzeń mechanicznych światłowodowej linii transmisyjnej i sposób detekcji zaburzeń mechanicznych światłowodowej linii transmisyjnej

  Nazwa/Tytuł: Impulsowy detektor zaburzeń mechanicznych światłowodowej linii transmisyjnej i sposób detekcji zaburzeń mechanicznych światłowodowej linii transmisyjnej

   

  Data zgłoszenia: 2015-11-06

   

  Numer zgłoszenia: P.414689

   

  Data udzielenia prawa: 2020-05-22

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.227664

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Pawłowski Adam

   

  Jednostka Organizacyjna: Instytut Optoelektroniki

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Impulsowy detektor zaburzeń mechanicznych światłowodowej linii transmisyjnej zakończonej zwierciadłem charakteryzujący się tym, że zawiera laser generujący impulsy świetlne, którego wyjście połączone jest światłowodem z pierwszym portem cyrkulatora, którego drugi port przyłączony jest do pierwszego portu sprzęgacza dzielącego impulsy wejściowe na dwa impulsy wyjściowe podawane odpowiednio na trzeci port i czwarty port sprzęgacza, przy czym trzeci port sprzęgacza jest połączony pierwszym światłowodem z pierwszym portem polaryzacyjnego dzielnika wiązki, a czwarty port sprzęgacza jest połączony drugim światłowodem, w którego torze znajduje się mechaniczne obrócenie osi światłowodu o 90°, z drugim portem polaryzacyjnego dzielnika wiązki, przy czym pierwszy światłowód zawiera pośredni modulator fazy i jest dłuższy od drugiego światłowodu, a wyjście polaryzacyjnego dzielnika wiązki przyłączone jest do wejścia światłowodowej linii transmisyjnej, przy czym pierwszy port sprzęgacza jest połączony z drugim portem cyrkulatora, którego trzeci port jest połączony z pierwszym detektorem, a drugi port sprzęgacza jest połączony z drugim detektorem.

 • Kwantowy detektor zaburzeń mechanicznych światłowodowej linii transmisyjnej i sposób detekcji zaburzeń mechanicznych światłowodowej linii transmisyjnej

  Nazwa/Tytuł: Kwantowy detektor zaburzeń mechanicznych światłowodowej linii transmisyjnej i sposób detekcji zaburzeń mechanicznych światłowodowej linii transmisyjnej

   

  Data zgłoszenia: 2015-11-06

   

  Numer zgłoszenia: P.414705

   

  Data udzielenia prawa: 2017-11-03

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.228534

   

  Status: Postępowanie w toku

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Pawłowski Adam

   

  Jednostka Organizacyjna: Instytut Optoelektroniki

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Kwantowy detektor zaburzeń mechanicznych światłowodowej linii transmisyjnej zakończonej zwierciadłem charakteryzujący się tym, że zawiera laser generujący impulsy świetlne, którego wyjście połączone jest, poprzez regulowany tłumik optyczny tłumiący impuls do poziomu mocy, w którym sygnał tłumiony jest do poziomu nie większego niż jeden foton, z pierwszym portem cyrkulatora, którego drugi port przyłączony jest do pierwszego portu sprzęgacza dzielącego falę związaną z fotonem z pierwszego portu na dwie fale propagujące się trzecim) i czwartym portem wyjściowym sprzęgacza przy czym trzeci port sprzęgacza jest połączony pierwszym światłowodem z pierwszym portem polaryzacyjnego dzielnika wiązki, a czwarty port sprzęgacza jest połączony drugim światłowodem, w którego torze znajduje się mechaniczne obrócenie osi światłowodu o 90°, z drugim portem polaryzacyjnego dzielnika wiązki, przy czym pierwszy światłowód jest dłuższy od drugiego światłowodu a wyjście polaryzacyjnego dzielnika wiązki przyłączone jest do wejścia światłowodowej linii transmisyjnej,przy czym pierwszy port sprzęgacza jest połączony z drugim portem cyrkulatora którego trzeci port (jest połączony z pierwszym detektorem jednofotonowym, a drugi port sprzęgacza jest połączony z drugim detektorem jednofotonowym.

 • Lakier wodorozcieńczalny z dodatkiem tlenku grafenu o właściwościach antykorozyjnych

  Nazwa/Tytuł: Lakier wodorozcieńczalny z dodatkiem tlenku grafenu o właściwościach antykorozyjnych

   

  Data zgłoszenia: 2019-04-16

   

  Numer zgłoszenia: P.429665

   

  Data udzielenia prawa:

   

  Numer prawa wyłącznego:

   

  Status: Oczekuje na badanie

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Instytut Optoelektroniki

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Przedmiotem zgłoszenia jest wodorozcieńczalny lakier zawierający 2-butoksyetanol i 1-izopropylo-2,2-dimetylodiizomaślan zawierający dodatkowo tlenek grafenu w stężeniu od 0,01% wag. do 10% wag.

 • Sito molekularne

  Nazwa/Tytuł: Sito molekularne

   

  Data zgłoszenia: 2013-11-21

   

  Numer zgłoszenia: P.406164

   

  Data udzielenia prawa: 2015-12-03

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.223437

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Instytut Optoelektroniki

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Sito molekularne składa się z trzech siatek o takim samym kształcie i wymiarze, umieszczonych na sobie wzdłuż ich płaskich powierzchni, gdzie otwory siatki górnej mają średnicę od 5 µm do 8 µm, otwory siatki środkowej mają średnicę od 100 µm do 500 µm, otwory siatki dolnej mają średnicę od 9 µm do 11 µm, gdzie otwory siatki górnej ułożone są w sposób naprzemienny względem otworów siatki dolnej oraz że, grubość siatki górnej wynosi od 10 µm do 20 µm, grubość siatki środkowej wynosi od 4 µm do 8 µm a grubość siatki dolnej wynosi od 50 µm do 150 µm.

 • Soczewka dyfrakcyjna

  Nazwa/Tytuł: Soczewka dyfrakcyjna

   

  Data zgłoszenia: 2019-04-05

   

  Numer zgłoszenia: P.429535

   

  Data udzielenia prawa:

   

  Numer prawa wyłącznego:

   

  Status: Oczekuje na badanie

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Instytut Optoelektroniki

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Zgłoszenie stanowi soczewka dyfrakcyjna, będąca soczewką skupiającą składająca się z rozchodzących się promieniście od środka soczewki n wewnętrznych stref dyfrakcyjnych o tej samej wysokości, których wewnętrzna ścianka względem płaszczyzny soczewki położona jest pod kątem 90 stopni. W zewnętrznym fragmencie soczewki, od miejsca w którym padająca na soczewkę fala elektromagnetyczna uginana jest efektywniej w -1 rząd ugięcia niż w +1 rząd ugięcia, zewnętrzne ścianki zewnętrznych stref dyfrakcyjnych położone są pod kątem 90 stopni względem płaszczyzny soczewki.

 • Sposób emisji promieniowania laserowego z dwupłaszczowego światłowodu wielomodowego

  Nazwa/Tytuł: Sposób emisji promieniowania laserowego z dwupłaszczowego światłowodu wielomodowego

   

  Data zgłoszenia: 2014-05-28

   

  Numer zgłoszenia: P.408353

   

  Data udzielenia prawa: 2016-06-09

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.224638

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Instytut Optoelektroniki

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Sposób emisji promieniowania laserowego z dwupłaszczowego światłowodu wielomodowego, gdzie do dwupłaszczowego światłowodu wielomodowego mocuje się za pomocą spawu telekomunikacyjny światłowodów jednomodowy o długości zapewniającej emisję promieniowania na wyjściu światłowodu w modzie podstawowym TEM00. Na wejście światłowodu podawane jest promieniowanie elektromagnetyczne. Różnica średnicy rdzenia dwupłaszczowego światłowodu wielomodowego i średnicy rdzenia telekomunikacyjnego światłowodu jednomodowego jest nie większa niż 3:2.

 • Sposób generacji paczki krótkich impulsów optycznych w laserze światłowodowym

  Nazwa/Tytuł: Sposób generacji paczki krótkich impulsów optycznych w laserze światłowodowym

   

  Data zgłoszenia: 2016-01-28

   

  Numer zgłoszenia: P.415946

   

  Data udzielenia prawa: 2020-03-13

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.235311

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Instytut Optoelektroniki

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Układ laserowy do generacji paczki impulsów optycznych o krótkim czasie trwania w laserze światłowodowym z pasywną synchronizacją modów zbudowanym z użyciem światłowodu aktywnego domieszkowanego jonami tulu, światłowodowej siatki Bragga, sprzęgacza światłowodowego typu WDM oraz półprzewodnikowego zwierciadła wysycalnego SESAM, pompowanym koherentnie impulsami optycznym generowanymi przez układ laserowy, gdzie w pompowanym rezonansowo laserze światłowodowym z pasywną synchronizacją modów przełączane jest wzmocnienie.

 • Sposób generacji promieniowania supercontinuum o płynnie regulowanej szerokości widma w ośrodku nieliniowym

  Nazwa/Tytuł: Sposób generacji promieniowania supercontinuum o płynnie regulowanej szerokości widma w ośrodku nieliniowym

   

  Data zgłoszenia: 2014-05-28

   

  Numer zgłoszenia: P.408352

   

  Data udzielenia prawa: 2016-06-09

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.224637

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Instytut Optoelektroniki

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Przedmiotem zgłoszenia jest sposób generacji promieniowania supercontinuum o płynnie regulowanej szerokości widma w ośrodku nieliniowym, gdzie żądaną szerokość widma generowanego promieniowania uzyskuje się poprzez zmianę czasu trwania impulsów pompujących ośrodek nieliniowy, generowanych przez diodę laserową z bezpośrednią modulacją prądu, uprzednio wzmocnionych w kaskadzie wzmacniaczy światłowodowych.

 • Sposób korekcji wpływu temperatury na wartość czułości napięciowej detektorów w matrycy mikrobolometrycznej

  Nazwa/Tytuł: Sposób korekcji wpływu temperatury na wartość czułości napięciowej detektorów w matrycy mikrobolometrycznej

   

  Data zgłoszenia: 2015-12-10

   

  Numer zgłoszenia: P.415227

   

  Data udzielenia prawa: 2018-06-05

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.230176

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Instytut Optoelektroniki

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Sposób korekcji wpływu temperatury na wartość napięcia wyjściowego z matrycy detektorów mikrobolometrycznych charakteryzuje się tym, że czułość napięciową detektorów wzorcuje i mierzy się w module na podstawie pomiaru rozrzutu napięcia wyjściowego z matrycy (niejednorodności odpowiedzi detektorów), a następnie czułość napięciową koryguje za pomocą wypracowanego w module automatycznej regulacji napięcia wytwarzanego w przetworniku DAC zasilającego gałąź pomiarową.

 • Sposób optycznego szyfrowania informacji i układ do optycznego szyfrowania informacji

  Nazwa/Tytuł: Sposób optycznego szyfrowania informacji i układ do optycznego szyfrowania informacji

   

  Data zgłoszenia: 2015-10-20

   

  Numer zgłoszenia: P.414425

   

  Data udzielenia prawa: 2017-10-20

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.228314

   

  Status: Postępowanie w toku

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Pawłowski Adam

   

  Jednostka Organizacyjna: Instytut Optoelektroniki

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Układ do optycznego szyfrowania informacji w postaci ciągu bitów oryginalnych, charakteryzuje się tym, że, zawiera: bufor słowa do odczytywania kolejnych N-bitowych słów z ciągu bitów oryginalnych; przyłączony do bufora słowa układ formujący wiązkę światła odzwierciedlającą zawartość N-bitowego słowa zapisanego w buforze słowa ; przyłączony do układu formującego modulator przestrzenny wiązki, zawierający matrycę komórek selektywnie przepuszczających lub blokujących światło z wiązki światła w zależności od konfiguracji komórek; przyłączony do modulatora przestrzennego wiązki sterownik szyfrowania podający do modulatora przestrzennego wiązki klucz szyfrowania określający kolejne ustawienia komórek modulatora przestrzennego wiązki .

 • Sposób pomiaru energii impulsu laserowego

  Nazwa/Tytuł: Sposób pomiaru energii impulsu laserowego

   

  Data zgłoszenia: 2019-03-06

   

  Numer zgłoszenia: P.429158

   

  Data udzielenia prawa:

   

  Numer prawa wyłącznego:

   

  Status: Postępowanie w toku

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Instytut Optoelektroniki

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Sposób pomiaru energii impulsu laserowego o nanosekundowym czasie trwania, gdzie mierzony impuls optyczny podaje się ze źródła laserowego na fotodiodę a wygenerowany przez fotodiodę impuls prądowy trafia na wejście wzmacniacza transimpedancyjnego, następnie pracujący nieliniowo wzmacniacz o ograniczonym paśmie przenoszenia generuje odpowiedź bliską odpowiedzi impulsowej, a następnie mierzy się amplitudę wzmocnionej odpowiedzi impulsowej.

 • Sposób wytwarzania jednoelementowej kładki kompozytowej

  Nazwa/Tytuł: Sposób wytwarzania jednoelementowej kładki kompozytowej

   

  Data zgłoszenia: 2015-12-31

   

  Numer zgłoszenia: P.415696

   

  Data udzielenia prawa: 2018-06-15

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.230477

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: POLITECHNIKA GDAŃSKA, WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO,ROMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Małgorzata Kluczyk

   

  Jednostka Organizacyjna: Instytut Optoelektroniki

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Sposób wytwarzania jednoelementowej kładki kompozytowej zilustrowany na rysunku polega na równoczesnym uformowaniu pomostu o strukturze przekładkowej z włókna szklanego zawierającego rdzeń z piankowego tworzywa sztucznego wraz z bocznymi ściankami i poręczami, w którym ustala się warunki techniczne kładki, po czym wykonuje się u-kształtny foremnik dostosowany do tych warunków technicznych, który wykłada się zbrojeniem z warstw uniepalnionego włókna szklanego, pomiędzy którymi umieszcza się rdzeń z piankowego tworzywa sztucznego również w bocznych ściankach i poręczach kładki, po czym tak wypełniony foremnik umieszcza się w worku próżniowym, który następnie w znany sposób wypełnia się żywicą syntetyczną w warunkach obniżonego ciśnienia wynoszącego od 0,02 MPa do 0,09 MPa, w procesie infuzji. Korzystnie rdzeń z piankowego tworzywa sztucznego wykonuje się z uniepalnionej sztywnej pianki o grubości od 20 do 300 mm i gęstości od 60 do 250 kg/m3, a foremnik kształtuje się tak, aby kąt pomiędzy pomostem a poręczami wynosił co najmniej 93°.

 • Sposób wytwarzania nanoporowatych sorbentów o selektywnych właściwościach adsorpcyjnych

  Nazwa/Tytuł: Sposób wytwarzania nanoporowatych sorbentów o selektywnych właściwościach adsorpcyjnych

   

  Data zgłoszenia: 2018-05-22

   

  Numer zgłoszenia: P.425666

   

  Data udzielenia prawa:

   

  Numer prawa wyłącznego:

   

  Status: Postępowanie w toku

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Instytut Optoelektroniki

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania węgli aktywnych polegający na karbonizacji prekursora węglowego bez dostępu tlenu w zakresie temperatur od 300°C do 600°C i aktywacji przy użyciu czynników rozwijających powierzchnię właściwą, charakteryzujący się tym, że etap karbonizacji prowadzi się w atmosferze metanu jako gazu obojętnego, będącym jednocześnie źródłem energii cieplnej, przy czym karbonizacje prowadzi się przy wzroście temperatury 5 - 20°C/min, a dalej aktywację od 30 do 100 min, w temperaturze 800 - 900°C wykorzystując jako substancje rozwijające powierzchnię: dwutlenek węgla, parę wodną oraz dwutlenek węgla i parę wodną jednocześnie w różnych stosunkach ilościowych.

 • Sposób zdalnego wykrywania gazowych związków chemicznych i urządzenie do zdalnego wykrywania gazowych związków chemicznych

  Nazwa/Tytuł: Sposób zdalnego wykrywania gazowych związków chemicznych i urządzenie do zdalnego wykrywania gazowych związków chemicznych

   

  Data zgłoszenia: 2016-04-12

   

  Numer zgłoszenia: P.416821

   

  Data udzielenia prawa: 2019-03-05

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.232546

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Instytut Optoelektroniki

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Sposób zdalnego wykrywania gazowych związków chemicznych w monitorowanej przestrzeni, charakteryzuje się tym, że w torze wiązki promieniowania spontanicznego, emitowanego przez gazy z monitorowanej przestrzeni w kierunku rejestrującego je detektora, okresowo umieszcza się i usuwa gazową przesłonę wzorcową w postaci wykrywanego związku chemicznego, o temperaturze niższej od temperatury gazów w przestrzeni i na podstawie amplitud sygnałów z detektora, odpowiednio przy przesłonie wstawionej i usuniętej, określa się możliwość występowania wykrywanego związku chemicznego w tej przestrzeni.

 • Sposób zdalnego wykrywania par i gazów w przestrzeni otwartej

  Nazwa/Tytuł: Sposób zdalnego wykrywania par i gazów w przestrzeni otwartej

   

  Data zgłoszenia: 2018-05-07

   

  Numer zgłoszenia: P.425466

   

  Data udzielenia prawa:

   

  Numer prawa wyłącznego:

   

  Status: Postępowanie w toku

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Instytut Optoelektroniki

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Zgłoszenie dotyczy sposobu zdalnego wykrywania par i gazów w przestrzeni otwartej. Polega on na tym, że wykorzystując do jej prześwietlania dwie połączone wiązki promieniowania, odpowiednio wiązkę (A) silniej absorbowaną w wykrywanej substancji i wiązkę (B) słabiej absorbowaną w tej substancji, dla serii n kolejnych pomiarów dokonanych w czasie na tyle krótkim, by można było uznać pracę laserów za stabilną, zostają obliczone różnice pomiędzy zmierzonym natężeniem promieniowania wiązki (B) i zmierzonym natężeniem promieniowania wiązki (A) i na podstawie wartości rozrzutów tej różnicy, określa się prawdopodobieństwo występowania wykrywanych par i gazów w diagnozowanej przestrzeni.

 • Uchwyt justowniczy

  Nazwa/Tytuł: Uchwyt justowniczy

   

  Data zgłoszenia: 2014-10-27

   

  Numer zgłoszenia: P.409978

   

  Data udzielenia prawa: 2017-10-24

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.228346

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Instytut Optoelektroniki

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Wynalazek dotyczy urządzenia do justowania elementów optycznych, zwłaszcza zwierciadeł, zwanego uchwytem justowniczym. Zastrzeżony uchwyt składający się z korpusu ze sztywno przymocowaną do niego płytą nośną z zamocowanym elementem optycznym, zginaną przy pomocy odpowiednich śrub popychających, wkręcanych w ścianki korpusu, charakteryzuje się tym, że płyta nośna posiada dwa skrzyżowane nacięcia w miejscach swojego przeginania. Dzięki temu mamy możliwość uzyskania na jednej płycie nośnej dwóch niezależnych przegięć w dwóch płaszczyznach.

 • Urządzenie do zdalnego pomiaru kąta nachylenia szyby bocznej poruszającego się samochodu

  Nazwa/Tytuł: Urządzenie do zdalnego pomiaru kąta nachylenia szyby bocznej poruszającego się samochodu

   

  Data zgłoszenia: 2012-05-30

   

  Numer zgłoszenia: P.399366

   

  Data udzielenia prawa: 2014-12-09

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.220712

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Janusz Rybiński

   

  Jednostka Organizacyjna: Instytut Optoelektroniki

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Urządzenie optoelektroniczne do zdalnego pomiaru kąta nachylenia szyby bocznej w poruszającym się samochodzie, wykorzystuje wiązkę światła z lasera skierowaną w kierunku poziomym na szybę boczną nadjeżdżającego samochodu i po odbiciu od niej na pionową linijkę detektorów umieszczoną nad laserem . W ten sposób pozwala na podstawie znajomości położenia najsilniej oświetlonego detektora na linijce, określić kąt nachylenia sprawdzanej szyby. Urządzenie to może być wykorzystane zwłaszcza jako podzespół urządzenia do zdalnego wykrywania par alkoholu w poruszających się pojazdach.

 • Urządzenie do zdalnego wykrywania par alkoholu w wydychanym powietrzu osoby fizycznej

  Nazwa/Tytuł: Urządzenie do zdalnego wykrywania par alkoholu w wydychanym powietrzu osoby fizycznej

   

  Data zgłoszenia: 2011-10-28

   

  Numer zgłoszenia: P.396800

   

  Data udzielenia prawa: 2014-08-08

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.219175

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Instytut Optoelektroniki

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Urządzenie do zdalnego wykrywania par alkoholu w wydychanym powietrzu osoby fizycznej wykorzystujące trzy połączone wiązki monochromatycznego światła emitowane z układu, których jedna jest emitowana na częstotliwości dopasowanej do pasma absorpcji par alkoholu, druga na częstotliwości dopasowanej do pasma absorpcji dwutlenku węgla, a trzecia nie pokrywająca się z pasmem absorpcji tych związków, układ detekcji, oraz układ przetwarzania danych. Wiązki światła w tym samym czasie lub w bardzo krótkich odstępach czasowych, po prześwietleniu obszaru wydychanego powietrza przez kontrolowaną osobę fizyczną, są rejestrowane przez układ detekcji, dając sygnał różnicowy, na podstawie którego układ przetwarzania danych sygnalizuje ewentualne wystąpienie par alkoholu w powietrzu wydychanym przez tą osobę, lub daje informację, że kontrolowana osoba nie wydycha powietrza.

 • Urządzenie z ruchomą przesłoną do zdalnego wykrywania par alkoholu w poruszających się pojazdach

  Nazwa/Tytuł: Urządzenie z ruchomą przesłoną do zdalnego wykrywania par alkoholu w poruszających się pojazdach

   

  Data zgłoszenia: 2015-12-10

   

  Numer zgłoszenia: P.415226

   

  Data udzielenia prawa: 2018-09-20

   

  Numer prawa wyłącznego: Pat.231014

   

  Status: Prawo w mocy

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Janusz Rybiński

   

  Jednostka Organizacyjna: Instytut Optoelektroniki

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Wynalazek dotyczy urządzenia do zdalnego wykrywania par alkoholu w poruszających się pojazdach wykorzystującego wiązkę światła prześwietlającą kabiny sprawdzanych pojazdów oraz posiadającego ruchome okno wzorcowe umieszczone w torze prześwietlającej wiązki w czasie, gdy pojazd nie jest prześwietlany. Urządzenie posiada dodatkowo szybką przesłonę zasłaniającą promieniowanie w celu niedopuszczenia do nasycenia się detektora w czasie gdy nie jest przysłonięty przez prześwietlany pojazd lub okno wzorcowe . Ponadto do wsuwania i wysuwania szybkiej przesłony i okna wzorcowego przewiduje się wykorzystanie w urządzeniu serwomechanizmów i sterowanych przez odpowiednie fotokomórki.

 • Wkłady filtra sita molekularnego

  Nazwa/Tytuł: Wkłady filtra sita molekularnego

   

  Data zgłoszenia: 2015-12-31

   

  Numer zgłoszenia: P.415688

   

  Data udzielenia prawa:

   

  Numer prawa wyłącznego:

   

  Status: Postępowanie w toku

   

  Zgłaszający/Uprawniony: Wojskowa Akademia Techniczna

   

  Rodzaj Pełnomocnictwa; Pełnomocnik: Ogólne/Rafał Parczewski

   

  Jednostka Organizacyjna: Instytut Optoelektroniki

   

  Kontakt: 261 839 088

   

  Opis: Przedmiotem zgłoszenia jest układ filtra molekularnego do izolowania oraz segregacji z krwi krążących komórek nowotworowych (KKN), zawierający górną membranę filtracyjną, membranę filtracyjnych środkową, membrany dystansowe, dolną membranę filtracyjną, gdzie górna membrana filtracyjna wykonana jest z materiału o chropowatości Ra = 0,63 µm, posiada otwory o średnicy umożliwiającej wychwytywanie komórek o wielkości nie wiele większej od wielkości KKN przewidywanych do izolacji, separacji oraz segregacji przez dany wkład filtracyjny, oraz dolna membrana filtracyjna o uśrednionej lub deklarowanej co do kształtu wielkości chropowatości na powierzchni od strony wewnętrznej wkładu filtracyjnego wykonana jest w maksimum Ra = 0,63 µm klasie chropowatości, a od strony nieaktywnej filtru (zewnętrzna strona membrany) o minimum Ra = 0,63 µm chropowatości i posiada otwory o wielkości ściśle dopasowanej do wielkości wychwytywanych przez dany wkład filtracyjny komórek KKN, oraz środkowe membrany filtracyjne po obu stronach membran o deklarowanej co do kształtu i wielkości chropowatości lub uśrednionej wartości chropowatości na powierzchni w klasie nie większej niż Ra = 0,63 µm posiadają otwory (większe od przewidywanych do wychwytywania wymiarów komórek KKN i rozmieszczone są naprzemiennie w stosunku do sąsiadujących membran środkowych oraz środkowe membrany filtracyjne posiadają otwory w ilości minimum dwukrotnie mniejszej od ilości otworów w górnej membranie filtracyjnej ; oraz dystansowe umieszczane między membranami filtracyjnymi są o grubości nie mniejszej niż wielkość otworów w dolnej membranie filtracyjnej i nie są mniejsze od otworów w górnej membranie filtracyjnej.