Baza Wiedzy WAT

Celem tworzenia Bazy Wiedzy Wojskowej Akademii Technicznej jest upowszechnianie informacji o kierunkach i wynikach prowadzonych badań, specjalizacji poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników naukowych Akademii. 

 

Baza służy do rejestracji i gromadzenia informacji o dorobku naukowym pracowników, doktorantów i studentów WAT. 

 

Baza zawiera dane bibliograficzne obejmujące: 

 

 • artykuły opublikowane w czasopismach naukowych, 
 • monografie i rozdziały w monografiach, 
 • publikacje naukowe z konferencji krajowych i międzynarodowych, 
 • prace dyplomowe, 
 • rozprawy doktorskie, 
 • metadane danych badawczych,
 • patenty, 
 • projekty. 

 

Baza Wiedzy umożliwia:  

 

 • szybkie dotarcie do informacji o dorobku i aktywności zawodowej pracowników i doktorantów Akademii,
 • dostarczenie danych do raportów i sprawozdań na potrzeby kategoryzacji obejmującej m.in. ocenę dyscyplin oraz ocenę pracowników naukowych WAT,
 • komunikację między pracownikami naukowymi Akademii, a także między Wojskową Akademią Techniczną a innymi ośrodkami naukowymi oraz instytucjami finansującymi badania naukowe.

 

WEJŚCIE DO BAZY WIEDZY WAT