Badania

 

Wojskowa Akademia Techniczna to wiodący ośrodek naukowo – badawczy, prowadzący badania w zakresie badań podstawowych, rozwojowych i wdrożeniowych oraz udzielający doradztwa technicznego w zakresie nowoczesnych technologii, wykonywania ekspertyz, opinii naukowych i badań kwalifikacyjnych na potrzeby Sił Zbrojnych, instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw.

Wojskowa Akademia Techniczna swoją otwartość wyraża między innymi poprzez współpracę i partnerstwo z uczelniami akademickimi w Polsce i za granicą. Nasi najzdolniejsi studenci uczestniczą w pracach badawczych poza granicami naszego kraju, korzystając z inicjatyw krajowych i unijnych, obejmujących wymianę i kształcenie młodych naukowców.

Więzy współpracy łączą WAT zarówno z czołowymi uczelniami i instytutami krajowymi jak i zagranicznymi z ponad 20 krajów Europy, Ameryki i Azji.

  • 1200+ Projektów w latach 2014-2020
  • 458 PROJEKTÓW W 2018 ROKU
  • 488 PUBLIKACJI Z LISTY A I B W 2018 ROKU
  • 320 000+ WOLUMINÓW
  • 18 500+ CZASOPISM
  • 35 BAZ ELEKTRONICZNYCH
  • 75 000+ ZBIORÓW
  • 1418 E‑BOOKÓW