Spotkanie organizacyjne dla osób przyjętych na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej WAT na rok akademicki 2021/2022

W dniu 6 października 2021 r. o godzinie 13.30 w Auli im. generała broni Władysława Andersa w budynku 135 przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2B w Warszawie rozpocznie się spotkanie organizacyjne dla osób przyjętych na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej WAT.

W czasie spotkania przedstawione zostaną zasadnicze informacje dotyczące m.in.: inauguracji roku akademickiego w Szkole Doktorskiej WAT, harmonogramu roku akademickiego 2021/2022, procesu kształcenia w Szkole Doktorskiej, regulaminu Szkoły Doktorskiej, stypendium doktoranckiego, sposobu wyznaczania promotora, przygotowania Indywidualnego Programu Kształcenia (IPK) i Indywidualnego Planu Badawczego (IPB) oraz innych elementów związanych z kształceniem w Szkole Doktorskiej.

 

Przewidziano również czas na zadawanie pytań. Po zakończeniu spotkania odbędzie się szkolenie w zakresie użytkowania systemu USOS.