Rejestracja kandydatów do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2021/2022

Zapraszamy absolwentów studiów magisterskich do Szkoły Doktorskiej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.

Na rok akademicki 2021/2022 prowadzimy rekrutację kandydatów na I rok kształcenia w ramach następujących dyscyplin naukowych:

 • automatyka, elektronika i elektrotechnika – limit miejsc – 12;
 • informatyka techniczna i telekomunikacja – limit miejsc – 10;
 • inżynieria lądowa i transport – limit miejsc – 4;
 • inżynieria materiałowa – limit miejsc – 7;
 • inżynieria mechaniczna – limit miejsc – 20;
 • nauki o bezpieczeństwie – limit miejsc – 16;
 • nauki chemiczne – limit miejsc – 7.


Rejestracja oraz składanie dokumentów prowadzone jest wyłącznie drogą elektroniczną poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), w dniach od 9 do 22 sierpnia 2021 r.


Aby zarejestrować się lub uaktualnić dane kliknij na poniższy link lub wpisz w przeglądarce i wybierz Szkołę Doktorską


irk.wat.edu.pl

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do Szkoły Doktorskiej WAT na rok akademicki 2021/2022, w tym harmonogram przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego, zasady rekrutacji oraz Instrukcja rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) dostępne są na stronie Szkoły Doktorskiej w zakładce Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej.

 

Kandydat przed rejestracją w IRK zobowiązany jest do:

 • zapoznania się z zasadami rekrutacji do Szkoły Doktorskiej WAT na rok akademicki 2021/2022 – www.wojsko-polskie.pl/wat/szkola-doktorska-rekrutacja
 • analizy swoich osiągnięć naukowych, posiadanych kwalifikacji i kompetencji
 • przygotowania wersji elektronicznych dokumentów (format pdf lub jpg) wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym
 • dokonania wyboru potencjalnego promotora i tematyki badawczej z dostępnych na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej  list, przeprowadzenia konsultacji i uzyskania podpisanego oświadczenia wybranego potencjalnego promotora
 • zapoznania się z Instrukcją rejestracji kandydatów do Szkoły Doktorskiej WAT na rok akademicki 2021/2022 w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) – www.wojsko-polskie.pl/wat/szkola-doktorska-rekrutacja


Uwaga!

 • Jednocześnie można być doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej
 • W przypadku przyjęcia do Szkoły Doktorskiej na dzień 1.10.2021 r. doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy za wyjątkiem m.in. zatrudnienia w celu realizacji projektu badawczego albo osoby ze stopniem doktora.