Terminy poprawki nr 2 język obcy semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 (w rekrutacji warunkowej)

Terminy poprawki nr 2 język obcy semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 (w rekrutacji warunkowej)

Studia wojskowe – podchorążowie wszystkich naborów

 

  • 15 grudnia 2022 r. (czwartek) blok 11-12;  godz. 17.35

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne cywilne

zaliczenie ostatniego semestru lektoratu i egzamin B2

 

Poprawka  dla zarejestrowanych warunkowo       

 

  • 19 grudnia 2022 r. (poniedziałek) blok 11-12; od godz. 17.35 (zaliczenie ostatniego semestru lektoratu i  egzamin ustny B2)