WABIK – wsparcie z powietrza

1 zdjęcie w galerii
Pomoc z powietrza w wielu sytuacjach bywa nieoceniona. To w końcu z przestworzy roztacza się widok na każdy, nawet trudno dostępny skrawek ziemi.
Naukowcy z Wojskowej Akademii Technicznej stworzyli nowoczesny bezzałogowy statek powietrzny WABIK. Ten autonomiczny śmigłowiec o maksymalnej masie startowej 35 kg wyposażony jest w pokładowy system kontroli lotu umożliwiający wykonanie pionowego startu, autonomicznego lotu i pionowego lądowania.

System wyposażony jest w naziemną stację kontroli lotu (NSKL) umożliwiającą definiowanie trasy i obserwację aktualnych parametrów lotu oraz w układ anten trakujących zapewniających komunikację z jednostką nawet na dystansie kilkudziesięciu kilometrów.

Bezzałogowa jednostka śmigłowcowa może wspierać z powietrza działania służb porządku publicznego, monitorować obszar kilkudziesięciu hektarów i dostarczać obraz wideo w zakresie światła widzialnego i podczerwieni przesyłany w czasie rzeczywistym do NSKL.

Obserwacyjna głowica optoelektroniczna DRI-200 umożliwia detekcję, identyfikację oraz rozpoznanie obiektów i zagrożeń. W skład wyposażenia optycznego wchodzą: kamera światła dziennego z ciągłym 18-krotnym zoomem optycznym oraz kamera termowizyjna z obiektywem 35 mm z możliwością pomiaru temperatury i definiowania izoterm. Transmisyjne łącze wideo pozwala na przesyłanie zakodowanego obrazu i danych do NSKL w czasie rzeczywistym. Dodatkowo nieskompresowany obraz wideo jest nagrywany na kartę SD bezpośrednio na pokładzie statku powietrznego.

WABIK może być wyposażony także w inne systemy sensoryczne i sondy, przeznaczone np. do diagnostyki sieci rurociągów do przesyłu gazu ziemnego czy tworzenia trójwymiarowych obrazów terenu.

WABIK – bezzałogowy i bezkonkurencyjny

 • duży zasięg, długotrwałość lotu i znacznie większy udźwig w porównaniu z platformami o napędzie elektrycznym o podobnej masie startowej
 • komunikacja z jednostką powietrzną na dystansie nawet kilkudziesięciu kilometrów dzięki układowi anten trakujących
 • autonomiczny lot – możliwość wykonywania precyzyjnych lotów po wcześniej zdefiniowanej trasie z zachowaniem odpowiedniej prędkości i wysokości lotu
 • dostosowane wyposażenie pomiarowo-obserwacyjne, w tym głowica optoelektroniczna z kamerą światła dziennego oraz kamerą termowizyjną

Do czego może służyć WABIK?

 • poszukiwanie zaginionych osób w terenie otwartym, leśnym lub w górach
 • wspomaganie akcji ratowniczych
 • patrolowanie kompleksów leśnych oraz prowadzenie rozpoznania w trakcie pożarów
 • prowadzenie rozpoznania w trakcie powodzi i podtopień
 • wspomaganie działań oceny szkód wywołanych klęskami żywiołowymi
 • dozorowanie szlaków komunikacyjnych
 • dozorowanie infrastruktury lądowej o szczególnym znaczeniu strategicznym (kompleksy przemysłowe, elektrownie, porty lotnicze i morskie)
 • monitorowanie sieci przesyłowych gazu
 • monitorowanie masowych imprez stadionowych lub plenerowych
 • monitorowanie przestrzeni publicznej w celu ochrony przed zachowaniami niepożądanymi i aktami wandalizmu
 • wspomaganie akcji przeciwdziałania atakom terrorystycznym
 • nadzorowanie obiektów i terenów wojskowych
 • wspomaganie zadań szkoleniowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej odbywających się w terenie
 • patrolowanie obszarów przygranicznych

WABIK – wraz z innymi innowacyjnymi rozwiązaniami – zostanie zaprezentowany na stoisku Wojskowej Akademii Technicznej podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, który odbędzie się w dniach 7-10.09.2021 r. w Kielcach.

red. Dominika Naruszko
fot. mjr dr inż. Łukasz Kiszkowiak


W przypadku zainteresowania rozwiązaniem zapraszamy również do kontaktu bezpośredniego:

dr inż. Bogusława Gradzik
broker technologii
Wojskowa Akademia Techniczna
tel. 261 83 90 88
e-mail: boguslawa.gradzik@wat.edu.pl