O świetle i światłowodach w webinarium na Dzień Fotoniki

1 zdjęcie w galerii
Autor zdjęcia: Michał Dudek
Badania w zakresie optyki, fotoniki i technologii światłowodowych i ich wymiar praktyczny przedstawiają w ogólnodostępnym webinarium pracownicy Zakładu Technicznych Zastosowań Fizyki we współpracy z Kołem Naukowym Fizyków WAT.

Prezentacja została przygotowana z okazji Dnia Fotoniki 2021 koordynowanego przez Polskie Centrum Fotoniki. Święto fotoniki jest m.in. okazją do wymiany wiedzy między instytucjami, które w przyszłości mogą nawiązać współpracę przy większych projektach i przedsięwzięciach naukowych lub wdrożeniowych.

 

Wojskowa Akademia Techniczna przedstawiła kluczowe obszary badawcze i rozwiązania, które eksperci Zakładu Technicznych Zastosowań Fizyki rozwijają od lat.

 

Jednym z flagowych projektów omówionych w filmie jest sejsmograf rotacyjny. Sejsmologia rotacyjna to nowy obszar badań wszystkich aspektów rotacyjnych ruchów gruntu indukowanych przez trzęsienia ziemi, eksplozje oraz zaburzenia atmosferyczne. Głównym wyzwaniem dla technologii jest tu bardzo szeroki zakres pomiarowy.

 

Światłowodowy sejsmograf rotacyjny jest wykorzystywany w badaniach związanych z trzęsieniami Ziemi lub tąpnięciami w kopalniach. Jest użyteczny także w analizie zaburzeń rotacyjnych w wysokich budowlach, takich jak elektrownie wiatrowe lub kominy, które mogą pękać, a nawet ulec zawaleniu w wyniku  drgań obrotowych. Czujnik światłowodowy do monitorowania zjawisk rotacyjnych – nazwany angielskim skrótem FOSREM – rejestruje i zapisuje te drgania w sposób ciągły. Urządzenie jest małym dyskiem zakopywanym w ziemi lub przytwierdzanym do budowli. W jego konstrukcji wykorzystano rozchodzenie się światła w odpowiednio ukształtowanej pętli światłowodowej.

 

Kolejne technologie opracowane w WAT, które znalazły praktyczne aplikacje to m.in. ciekłokrystaliczne soczewki adaptacyjne, światłowodowy spektralny klasyfikator obiektów biologicznych oraz ciekłokrystaliczny przetwornik na bazie przewężki światłowodowej czy światłowodowe siatki długookresowe.

 

Zakład Technicznych Zastosowań Fizyki prowadzi ponadto badania łączące interferometrię z technologią światłowodową do detekcji wibracji oraz prace w obszarze polimerowych mikrokomponentów światłowodowych. WAT ma również ekspertów w zakresie symulowania struktur metamateriałów.

 

 

Webinarium odbyło się 21 listopada. Prezentację dostępną w serwisie You Tube poprowadzili (na zdj. od lewej): mgr inż. Rafał Kosturek (KNF WAT), dr inż. Joanna Moś (KNF WAT), dr hab. inż. Paweł Marć (kierownik ZTZF WAT), dr inż. Anna Kurzych (ZTZF WAT).

 

red. Karolina Duszczyk

fot. Michał Dudek