Narzędzia do prowadzenia gier strategicznych

Aplikacje i gry dawno przestały się kojarzyć wyłącznie z rozrywką. Największe firmy i instytucje na świecie wykorzystują te formy, by edukować, informować czy szkolić.

Wojskowa Akademia Techniczna stworzyła zestaw narzędzi umożliwiających prowadzenie gier strategicznych składający się z aplikacji programowej „Alokacja modułów kalkulacyjnych” oraz aplikacji „Budżetowanie zadań MON w latach”.

 

Dzięki nowoczesnym narzędziom możliwe jest zaprojektowanie wirtualnych scenariuszy ataku na Polskę i przetestowanie reakcji na zachowania przeciwnika. Wystarczy wybrać typ działań i warunki terenowe oraz wyznaczyć strukturę ugrupowania i odpowiednie w danej sytuacji wyposażenie, a aplikacja pozwoli określić potencjalne straty stron konfliktu oraz koszty pozyskania i utrzymania wybranego ugrupowania.

 

Aplikacja programowa „Alokacja modułów kalkulacyjnych”

 

Moduł kalkulacyjny należy rozumieć jako jednostkę sił zbrojnych odpowiadającą batalionowi ogólnowojskowemu lub równoważnej jednostce w innych rodzajach wojsk, np. dywizjonowi w wojskach artylerii i rakietowych. 

Aplikacja optymalizuje różne typy modułów kalkulacyjnych dla określonego przeciwnika i rodzaju działań. Uwzględnia m.in. koszty pozyskania modułów wyznaczonej struktury sił własnych czy możliwe straty w ludziach w perspektywie określonych działań i warunków terenowych. Dodatkowo wyznacza czas trwania operacji uzależniony m.in. od tempa natarcia przeciwnika.

 

Aplikacja umożliwia również porównanie różnych wariantów ugrupowania z uwzględnieniem aspektów operacyjnych bazujących na modelu strat stron konfliktu opracowanym z  wykorzystaniem danych z rzeczywistych konfliktów zbrojnych po drugiej wojnie światowej oraz aspektów ekonomicznych uwzględniających możliwości budżetowe państwa.

 

Aplikacja „Budżetowanie zadań MON w latach”

 

Określa harmonogram wydatków budżetowych na cele zbrojeniowe w danej perspektywie. Dla różnych wariantów definiowane są zadania, których realizacja prowadzi do uzyskania badanego modelu. Dla każdego zadania określa się czas realizacji (w latach) i wydatki.

 

System uwzględnia ograniczenia budżetowe państwa w każdym roku. Dzięki wprowadzonej liście zadań MON wraz z kosztami ich realizacji rozłożonymi na lata można zbadać realność planów modernizacji sił zbrojnych w warunkach nałożonych ograniczeń budżetowych.

 

Rozwiązanie zostanie zaprezentowane na stoisku WAT podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w dniach 7-10.09.2021 r. w Kielcach.