SZAFIR/e-MED - eksperci pracują nad systemem ewakuacji medycznej żołnierzy

5 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: Piotr Łubkowski
„System wspomagania decyzji ewakuacji medycznej oparty na monitorowaniu parametrów życiowych żołnierza i rozszerzonej świadomości sytuacyjnej” (e-MED) to jeden z 10 projektów „SZAFIR” realizowanych przez Wojskową Akademię Techniczną w konsorcjum naukowo-przemysłowym. Współwykonawcy zainaugurowali prace posiedzeniem komitetu sterującego.

Liderem projektu e-MED jest Wydział Elektroniki (WEL) WAT. Partnerami i współwykonawcami są  firma TELDAT oraz Wojskowy Instytut Medyczny (WIM). TELDAT to lider krajowego przemysłu obronnego w dziedzinie łączności i informatyki. WIM reprezentuje autorytety w obszarze medycznego zabezpieczenia współczesnego pola walki.

 

Celem współpracy jest opracowanie i wykonanie demonstratora teleinformatycznego systemu wspomagania decyzji ewakuacji medycznej. System będzie integrował monitorowanie parametrów życiowych żołnierza z systemem zabezpieczenia medycznego oraz z systemem zarządzania walką szczebla taktycznego. Umożliwi to analizę wybranych parametrów życiowych wraz z ich analizą i zobrazowaniem wyników z wykorzystaniem wdrożonego w SZ RP, Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Walką Poziomu Operacyjnego/Taktycznego HMS C3IS JAŚMIN oraz elektronicznej karty medycznej.

 

Współdziałanie w ramach komitetu sterującego zainaugurowano na WEL WAT 12 października. Na posiedzeniu, któremu przewodniczył dziekan WEL prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet, omówiono postępy prac i przekazano podpisane umowy – konsorcjum i na realizację projektu.  

 

„Potencjał i doświadczenie wykonawcy i współwykonawców projektu oraz ich współpraca tworzą podstawę do realizacji zdefiniowanych celów i opracowania rozwiązania końcowego w postaci demonstratora e-MED na VI Poziomie Gotowości Technologicznej” – podsumował prof. Szplet.

Dodał, że tym samym zaspokojone zostaną potrzeby SZ RP w obszarach: zdolności zabezpieczenia ewakuacji medycznej szczebla taktycznego i zdolności operacyjnych oraz technicznych, zgodnie z FMN Spiral Specification Roadmap 2020, w tym OSW-8 Federated Medical Support, począwszy od Spirali 3.

 

Współwykonawców reprezentowali: zastępca dyrektora Departamentu Innowacyjnych Technologii Informatycznych firmy TELDAT - mgr inż. Wojciech Znaniecki, szef Oddziału Teleinformatyki Wojskowego Instytutu Medycznego – płk dr inż. Piotr Murawski oraz dyrektor Instytutu Systemów Łączności WEL WAT – ppłk dr hab. inż. Jan Kelner. W posiedzeniu uczestniczyli również: dyrektor Techniczny TELDAT, członek zarządu – mgr inż. Robert Palka, kierownik projektu – dr inż. Piotr Łubkowski oraz kierownicy grup zadań projektu.

 

Projekt e-MED jest realizowany w ramach programu „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa” pod kryptonimem ,,SZAFIR” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

tekst, fot. Piotr Łubkowski

red. Karolina Duszczyk