SAMAS 2: Nowe technologie dla śmigłowców SZ RP

Nad bezpieczniejszą i tańszą eksploatacją śmigłowców pracuje polsko-włoskie konsorcjum naukowe z udziałem Wojskowej Akademii Technicznej. Naukowcy przygotowują system, który kompleksowo oceni konstrukcję oraz krytyczne układy śmigłowca. Zostanie on zabudowany na śmigłowcu użytkowanym przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.

Zespół badawczy z Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT opracuje system identyfikacji i bieżącej oceny on-line uszkodzeń balistycznych krytycznych komponentów konstrukcji śmigłowca. Naukowcy stworzą także system detekcji i monitorowania elementów strukturalnych śmigłowca narażonych na występowanie korozji. Pracami w WAT kieruje mjr dr inż. Łukasz Kiszkowiak

 

W ramach projektu o kryptonimie SAMAS 2 (ang. Structural Health and Ballistic Impact Monitoring and Prognosis on a Military Helicopter) powstaną biuletyny konstrukcyjne, eksploatacyjne i serwisowe. Pozwolą one na dalszą nadzorowaną eksploatację śmigłowców z zabudowanym systemem monitorowania.

 

Nowe technologie zniwelują i zapobiegną występowaniu problemów w eksploatacji statków powietrznych wykorzystywanych w SZ RP. Te problemy to m.in. nadmierne wytężenie konstrukcji, korozja elementów metalowych oraz uszkodzenia komponentów krytycznych pod względem bezpieczeństwa użytkowania (np. układu transmisji śmigłowca). Zabudowanie na śmigłowcach opracowanego systemu pozwoli na przedłużenie okresu bezpiecznej i nadzorowanej eksploatacji.

 

Grono konsorcjantów w ramach Europejskiej Agencji Obrony tworzą: Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A., Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, a także włoscy partnerzy: Leonardo Helicopter Division i National Research Council; liderem konsorcjum jest Politechnika Mediolańska.

 

Spotkanie rozpoczynające realizację projektu pn. Structural Health and Ballistic Impact Monitoring and Prognosis on a Military Helicopter odbyło się 16 grudnia 2021.

 

źródło: Łukasz Kiszkowiak

red. Karolina Duszczyk

fot. Politechnika Mediolańska