Biometria dla przyszłości podróży

Technologie biometryczne, które w przyszłości najlepiej sprawdzą się w systemach kontroli granicznej do odprawy podróżnych, zostały przeanalizowane i wybrane w ramach międzynarodowego projektu z udziałem naukowców z Instytutu Optoelektroniki z Wojskowej Akademii Technicznej.

Liderem przedsięwzięcia pt. „Foresight technologiczny w zakresie biometrii dla przyszłości podróży” (ang. Technology Foresight on Biometrics for the Future of Travel) była spółka Steinbeis2i z Niemiec. W konsorcjum współpracowały: Wojskowa Akademia Techniczna i spółka 4CF z Polski oraz firma ErreQuadro z Włoch. Prace trwały od lutego do września 2021 r. Dokument stanowiący przegląd potencjału technologii biometrycznych kluczowych dla systemów odpraw granicznych powstał na zlecenie Frontex – Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej.

 

„Wybraliśmy technologie biometryczne, które przyniosą jak największe korzyści w zarządzaniu granicami przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka, że system dokona niepoprawnego rozpoznania. Muszą one uwzględniać istniejące ograniczenia prawne, etyczne i technologiczne. Nasze opracowanie wskazuje zestaw technologii o najwyższym potencjale w przyszłych zastosowaniach” – tłumaczy dr inż. Marcin Kowalski z Instytutu Optoelektroniki, kierujący pracami w WAT ekspert z dziedziny biometrii.

 

Pod jego kierownictwem w IOE WAT powstają rozwiązania służące m.in. rozpoznawaniu twarzy w podczerwieni i wykrywaniu fałszerstw tożsamości w termowizji.

 

W prace nad projektem zaangażowany był także ekspertem ds. systemów granicznych – płk dr hab. inż. Norbert Pałka, prof. WAT.

 

W dokumencie omówione zostały technologie przyszłości, które dopiero kształtują się w laboratoriach na całym świecie i nie są jeszcze używane na granicach. Naukowcy WAT zostali zaproszeni do udziału w projekcie ze względu na posiadane doświadczenia zarówno w opracowaniu technologii do odprawy (np. bramka biometryczna) jak i prac nad nowymi technologiami biometrycznymi (uczestnictwo w projektach międzynarodowych dotyczących ochrony granic i biometrii).

 

Frontex – Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej powstała w 2004 roku. Jej celem jest niesienie pomocy państwom członkowskim UE i państwom stowarzyszonym w ramach grupy Schengen w ochronie granic zewnętrznych unijnej przestrzeni swobodnego przepływu osób. Frontex jest finansowany z budżetu UE i z wkładów państw stowarzyszonych w ramach Schengen. Uznawany jest obecnie za jeden z filarów unijnej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Jego uprawnienia oficjalnie objęły także akcje poszukiwania i ratowania osób w sytuacjach związanych z ochroną granic morskich.

 

fot. FRONTEX

red. Karolina Duszczyk