Zawiadomienie o Walnym Zebraniu

Uprzejmie informuję, że Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół WAT zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia w dniu 12 marca 2020 r. o godz. 16.00 w Klubie WAT sala 115.

Proponowany przebieg Zebrania:

 1. Otwarcie
 2. Powołanie przewodniczącego, protokólanta i komisji uchwał
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu SP WAT w 2019 roku
 4. Sprawozdanie z działalności finansowej Stowarzyszenia w 2019 roku
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 rok
 6. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami
 7. Przerwa kawowa
 8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2019 rok
 9. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi SP WAT za 2019 rok
 10. Prezentacja Planu Działalności Stowarzyszenia na 2020 rok
 11. Dyskusja nad przedstawionym Planem i przyjęcie go z uwzględnieniem wniesionych uwag i poprawek
 12. Sprawy różne:
  • wręczenie upominków jubilatom obchodzącym 70 i 90-lecie urodzin
  • dyskusja nad nowymi inicjatywami i formami aktywności Stowarzyszenia
  • wolne wnioski
 13. Zakończenie zebrania.


Liczymy na dobrą frekwencję, gdyż jest ona dla nas miarą zainteresowania Członków funkcjonowaniem naszego Stowarzyszenia i oceną społecznej działalności Zarządu.

 


Nieobecność proszę zgłaszać do:

Mirosław Nowakowski tel.663 513 683

Marek Jackowski tel. 696 449  496

 

Przesyłam wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia

/ – / Dariusz Koenig

Prezes Zarządu

Warszawa, dnia 25 lutego 2020 r.