Stypendia m.st Warszawy im. Jana Pawła II

Informujemy, że do dnia 10 października studenci mogą ubiegać się o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Stypendium przysługuje osobom:

  • które uzyskują dobre wyniki w nauce,
  • które mogą pochwalić się działalnością i osiągnięciami naukowymi, sportowymi, artystycznymi lub zaangażowaniem społecznym,
  • których miesięczny dochód netto na jednego członka ich rodziny nie przekracza kwoty 1700 zł.


Szczegółowe informacje na temat formy składania wniosków oraz wysokości świadczeń znajdują się na stronie internetowej www.stypendiajp2.pl