Stypendia dla studentów cywilnych

Informujemy, że od 1 października 2021 r. w systemie USOS zostanie otwarta zostanie możliwość wypełniania wniosków o:

  • stypendium socjalne
  • stypendium rektora
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogę.

    Wniosek należy najpierw wypełnić w systemie USOS https://usos.wat.edu.pl (zakładka „Dla wszystkich” -> „Wnioski”), a następnie wydrukować, podpisać i przynieść do Sekcji Świadczeń dla Studentów i Doktorantów WAT. Termin składania wniosków na semestr zimowy w roku akademickim 2021/2022 mija 18 października 2021 r.
    Przypominamy, że o wyżej wymienione stypendia mogą się ubiegać jedynie studenci studiów cywilnych.

    Wnioski można też przesyłać pocztą na adres:

Wojskowa Akademia Techniczna
im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 46
„Dział Spraw Studenckich”


lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP: /WAT/SkrytkaESP

Szczegółowe informacje na temat świadczeń, dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za obsługę stypendiów oraz wskazanie miejsc gdzie należy składać wnioski, znajdziecie Państwo pod linkiem https://www.wojsko-polskie.pl/wat/stypendia-studenckie/.