None

Lista rankingowa 10% najlepszych absolwentów

Informujemy, że w Dziale Spraw Studenckich (tel. 261 837 147) dostępna jest lista rankingowa 10% najlepszych absolwentów I, II, III stopnia Wojskowej Akademii Technicznej w roku akademickim 2019/2020 spełniających kryteria do częściowego umorzenia kredytów i pożyczek studenckich.