None

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Informujemy, że Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej organizuje konkurs na najlepszą pracę dyplomową.

Konkurs kierowany jest do osób, które w roku akademickim 2019/2020 obroniły pracę dyplomową, bądź rozprawę doktorską z zakresu:

  • innowacyjnych rozwiązań wdrażanych do gospodarki,
  • nauki na rzecz lokalnej społeczności (na poziomie powiatów, gmin lub niższym),
  • edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego.


Zgłoszenia będą zbierane do dnia 1 listopada 2020 r. Szczegóły dotyczące konkursu i jego zasad dostępne są na stronie www.konkurs.psrp.org.pl .