None

Wnioski o pomoc materialną

Informujemy, że od dnia 1 października 2020 r. do dnia 19 października 2020 r. będzie można składać wnioski o pomoc materialną na semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021.

Zgodnie z „Regulaminem świadczeń dla studentów WAT” należy:

  1. wypełnić właściwy wniosek w systemie USOS – usos.wat.edu.pl (zakładka „Dla wszystkich -> „Wnioski”).

  2. wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z wymaganymi załącznikami do Działu Spraw Studenckich.


UWAGA!
– w związku z panującą epidemią koronawirusa, preferowanym sposobem dostarczenia wniosków o świadczenia jest przesłanie ich pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Wojskowa Akademia Techniczna
im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 46
„Dział Spraw Studenckich”

W wyjątkowych sytuacjach można złożyć wniosek osobiście. Miejsca składania wniosków o dane stypendium podane są na stronie internetowej.

 

Osoby, które będą chciały złożyć wniosek o świadczenie pomocy materialnej osobiście, muszą przed wejściem do Działu Spraw Studenckich:

  • zakryć usta i nos
  • zdezynfekować dłonie, dostępnym na korytarzach środkiem dezynfekującym.
  • zachowywać dystans min. 1,5 metra od pracownika działu.  

 

Szczegóły dotyczące świadczeń pomocy materialnej, dane kontaktowe pracowników zajmujących się obsługą danego stypendium, terminy składania wniosków oraz instrukcje składania i wypełniania wniosków, dostępne są na stronie internetowej.