None

Stypendia m. st. Warszawy im. Jana Pawła II

Informujemy, że do dnia 12 października 2020 r. studenci mają możliwość składania wniosków o stypendia m. st. Warszawy im. Jana Pawła II.

O stypendium mogą ubiegać się studenci którzy:

  • osiągają dobre wyniki w nauce,
  • osiągają sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne albo angażują się w działania społeczne.


Miesięczny dochód na członka rodziny studenta nie może przekroczyć kwoty 1700 zł. Stypendia wynoszą od 200 do 1500 zł miesięcznie. Szczegółowe informacje centrumjp2.pl/stypendia.

 

Kontakt w sprawie stypendiów:

stypendia@centrumjp2.pl

tel. +48 22 826 42 22