Wyniki rekrutacji na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego

Dobiegły końca prace wydziałowych komisji rekrutacyjnych na studia II stopnia, rozpoczynające się od semestru zimowego (październik).

Wyniki rekrutacji można sprawdzić, logując się na swoje konto w IRK. Decyzje dla osób nieprzyjętych w formie papierowej zostaną wysłane pocztą.

 

Została uruchomiona rekrutacja uzupełniająca na wszystkie kierunki i formy studiów.

 

Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia (są po obronie pracy dyplomowej) chcący przystąpić do rekrutacji uzupełniającej, powinni zgłosić się z dokumentami do Sekcji ds. Rekrutacji ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2;

 

Wyniki rekrutacji uzupełniającej będą widoczne na koncie kandydata w IRK.

 

Rekrutacja uzupełniająca będzie trwała do wypełnienia limitu miejsc, nie dłużej niż do 23 września  2021 r.

 

Z A P R A S Z A M Y !