Rejestracja kandydatów na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego (marzec)

Trwa rejestracja kandydatów na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego (marzec). Rejestracja będzie trwała do 15 lutego 2022 r.

Trwa rejestracja kandydatów na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego (marzec). Rejestracja będzie trwała do 15 lutego 2022 r.

 

Rejestracja jest prowadzona na następujące kierunki:

 

biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

 • studia stacjonarne – 50 miejsc

 

budownictwo zrównoważone

 • studia stacjonarne – 60 miejsc
 • studia niestacjonarne – 60 miejsc

 

chemia

 • studia stacjonarne – 35 miejsc

 

eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej

 • studia stacjonarne – 60 miejsc
 • studia niestacjonarne – 60 miejsc

 

elektronika i telekomunikacja

 • studia stacjonarne – 60 miejsc
 • studia niestacjonarne – 30 miejsc

 

energetyka

 • studia stacjonarne – 50 miejsc

 

geodezja i kataster

 • studia stacjonarne – 60 miejsc
 • studia niestacjonarne – 40 miejsc

 

informatyka

 • studia stacjonarne – 80 miejsc

 

kryptologia i cyberbezpieczeństwo

 • studia stacjonarne – 40 miejsc

 

inżynieria geoprzestrzenna

 • studia stacjonarne – 60 miejsc
 • studia niestacjonarne – 40 miejsc

 

inżynieria materiałowa

 • studia stacjonarne – 30 miejsc

 

logistyka

 • studia stacjonarne – 80 miejsc
 • studia niestacjonarne – 30 miejsc

 

logistyka (profil praktyczny)

 • studia stacjonarne – 80 miejsc
 • studia niestacjonarne – 60 miejsc

 

lotnictwo i kosmonautyka

 • studia stacjonarne – 50 miejsc
 • studia niestacjonarne – 50 miejsc

 

mechanika i budowa maszyn

 • studia stacjonarne – 50 miejsc
 • studia niestacjonarne – 40 miejsc

 

mechatronika

 • studia stacjonarne – 50 miejsc
 • studia niestacjonarne – 50 miejsc

 

optoelektronika

 • studia stacjonarne – 30 miejsc

 

Uruchomienie kierunku na wskazanej formie studiów, będzie uzależnione od liczby zarejestrowanych kandydatów - decyzję, po zakończeniu rejestracji kandydatów, podejmie komisja rekrutacyjna dla kierunku.

 

Do 15 lutego 2022 r. należy założyć konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów, dostarczyć do Sekcji ds. Rekrutacji wymagane dokumenty, tj.:

 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych - oryginał do wglądu (w wyjątkowych przypadkach, na etapie rejestracji, może być zaświadczenie o ukończeniu studiów z podaniem wyniku ukończenia – po zakwalifikowaniu będzie należało w dziekanacie przedłożyć dyplom),
 • dokument potwierdzający posiadane kompetencje: suplement lub indeks, albo karta przebiegu studiów, (może być kserokopia lub skan)
 • wydrukowana ankieta osobowa z IRK

oraz wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na konto, którego nr został wygenerowany i podany podczas rejestracji internetowej.

 

Zapraszamy.