Życzenia Rektora-Komendanta WAT z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,

 

z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę złożyć wszystkim nauczycielom akademickim Wojskowej Akademii Technicznej najserdeczniejsze życzenia nieustającej satysfakcji z pełnionej misji edukacyjnej, natchnienia i kreatywności oraz licznych sukcesów dydaktycznych.

 

Misja nauczyciela akademickiego to przede wszystkim wielka odpowiedzialność, nie tylko za przekazywanie wiedzy i umiejętności praktycznych, ale również za kształtowanie i wychowanie młodzieży, za ukierunkowanie jej w duchu patriotyzmu i miłości do Ojczyzny w myśl nadrzędnej dewizy, która przyświeca naszej Akademii: „Omnia pro Patria”  – „Wszystko dla Ojczyzny”.

 

Dziękuję Państwu za pasję, poświęcenie i serce włożone w edukację, kształtowanie oraz wychowanie młodego pokolenia Polaków, za przewodnictwo w drodze do zdobywania przez nich wiedzy, odkrywania prawdy i kształtowania ich postaw patriotycznych.

 

Jako grono naukowo-dydaktyczne robimy co w naszej mocy i pragniemy, aby absolwenci naszej Uczelni szli w świat wyposażeni w najwyższego poziomu wiedzę oraz w umiejętności praktyczne. Chcemy, aby mieli otwarte umysły i byli gotowi służyć naszej Ojczyźnie, jako dowódcy, inżynierowie, specjaliści, kadra naukowa, zawsze wysoko oceniani przez swoich przełożonych i pracodawców. Naszą siłą są ludzie: nasi studenci, absolwenci, kadra wojskowa, nauczyciele akademiccy, pracownicy. Z całego serca życzę Państwu niesłabnącej determinacji do działania, a także dużo zdrowia i spełnienia swoich celów i zamierzeń w życiu zawodowym i prywatnym.

 

Rektor-Komendant

Wojskowej Akademii Technicznej

płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak