Zostań podchorążym WAT – rekrutacja na studia wojskowe trwa do 9 czerwca 2023 r.

Rekrutacja na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej trwa od 1 marca do 9 czerwca 2023 r. Na kandydatów na żołnierzy zawodowych czeka 1018 miejsc na 13 kierunkach. Studia wojskowe dają gwarancję pracy w Siłach Zbrojnych RP.

Wojskowa Akademia Techniczna przygotowuje wysokiej klasy specjalistów dla Sił Zbrojnych RP. Kształcenie odbywa się w toku jednolitych studiów magisterskich i ma charakter wojskowy oraz politechniczny. Studia prowadzone są na siedmiu wydziałach akademickich: Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Cybernetyki, Elektroniki, Inżynierii Lądowej i Geodezji, Inżynierii Mechanicznej, Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa oraz Nowych Technologii i Chemii.

 

Kierunki studiów wojskowych i limity miejsc:

 

 • budownictwo – 52 miejsc
 • chemia – 31
 • elektronika i telekomunikacja – 140
 • technologie elektroniczne i telekomunikacyjne – 26
 • geodezja i kartografia – 63
 • informatyka – 84
 • inżynieria bezpieczeństwa – 30
 • kryptologia i cyberbezpieczeństwo – 88
 • logistykę – 122
 • logistyka ekonomiczna – 12
 • lotnictwo i kosmonautyka – 120
 • mechanika i budowa maszyn – 104
 • mechatronika – 146

 

Każdy student wojskowy otrzymuje miesięczne uposażenie. Na pierwszym roku studiów wynosi ono ponad 4500 zł i wzrasta w kolejnych latach nauki.  Podchorążowie mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie.

 

DOŚWIADCZENIE I GWARANCJA ZATRUDNIENIA

 

Tok studiów wojskowych wzbogacony jest o praktyki i specjalistyczne szkolenia prowadzone w jednostkach wojskowych, w centrach szkoleń i instytucjach naukowo-badawczych na terenie całego kraju.

 

Absolwenci studiów wojskowych uzyskują tytuł magistra inżyniera i są promowani na pierwszy stopień oficerski. Nowo promowani oficerowie mają zagwarantowaną pracę w Siłach Zbrojnych RP w zależności od ukończonego kierunku studiów.

 

ETAPY REKRUTACJI NA STUDIA WOJSKOWE

 

Rekrutacja na studia wojskowe obejmuje kilka etapów:

 

Złożenie wniosku w Wojskowym Centrum Rekrutacji (WCR) – wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej należy złożyć w dowolnie wybranym Wojskowym Centrum Rekrutacji.

 

Rejestracja w Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego – po złożeniu wniosku w WCR kandydat rejestruje się w internetowym Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego.

 

Badanie psychologiczne – po rejestracji w Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego, kandydat otrzyma wystawione przez WCR skierowanie na badanie psychologiczne

 

Rejestracja w Internetowej Rejestracji Kandydatów – po pozytywnych wynikach badań psychologicznych, kandydat rejestruje się w IRK uczelni, wskazując interesujący go kierunek studiów, wnosi opłatę rekrutacyjną, a po ogłoszeniu wyników matur, wprowadza wyniki matury do systemu.

 

Egzaminy wstępne i badania – Wojskowa Akademia Techniczna. Egzaminy wstępne obejmują testy sprawnościowe i rozmowę kwalifikacyjną. Po pozytywnie ukończonych egzaminach kandydat otrzymuje skierowanie na badania lekarskie, które będą przeprowadzone na terenie Akademii. Podczas pobytu na egzaminach i badaniach zapewnione jest bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie na terenie Akademii.

 

Podstawowe wymagania to:

 • zdana matura i ukończone 18 lat do dnia powołania do służby kandydackiej,
 • polskie obywatelstwo,
 • odpowiednia zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia zawodowej służby wojskowej,
 • niekaralność,
 • język angielski zdany na maturze lub na teście zorganizowanym przez WAT, jeżeli wyniku z języka angielskiego nie ma na świadectwie dojrzałości. Z testu należy uzyskać co najmniej 6 punktów rankingowych na 20 możliwych do uzyskania. Brak wyniku z języka angielskiego na świadectwie maturalnym należy zaznaczyć w systemie IRK.

 

Przyjęty kandydat zostaje żołnierzem czynnej służby wojskowej – na pierwszym roku jest to dobrowolna zasadnicza służba wojskowa w uczelni wojskowej, a od drugiego roku zawodowa służba wojskowa. We wrześniu odbywa podstawowe szkolenie wojskowe, tzw. unitarka, zakończone egzaminem i uroczystą przysięga wojskową.

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej znajdują się na stronie WAT w zakładce studia wojskowe.

 

WYSOKI POZIOM KSZTAŁCENIA

 

Wojskowa Akademia Techniczna od lat klasyfikowana jest w gronie najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Przoduje też w rankingach dostępności nauczycieli akademickich dla studentów. Uczelnię wyróżniają innowacyjne podejście do kształcenia, wysoki poziom nauczania, wykwalifikowani nauczyciele akademiccy, bardzo dobrze wyposażone sale dydaktyczne i laboratoria, szeroka oferta programów studiów, również w języku angielskim, oraz ciekawe możliwości rozwoju.

 

Wojskowa Akademia Techniczna oferuje również studia cywilne I i II stopnia na ponad 20 kierunkach. Absolwenci studiów cywilnych znajdują zatrudnienie w wielu działach gospodarki i gałęziach przemysłu, zarówno w firmach państwowych, jak i prywatnych, w kraju i za granicą. Według ostatniego rankingu Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, absolwenci WAT znajdują się w ścisłej czołówce najlepiej zarabiających absolwentów technicznych uczelni publicznych.

 

OPŁATY ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ NA STUDIA

 

Na studia wojskowe opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł.

 

WAT OTWARTY ONLINE

 

Na kanale YouTube WAT kandydaci na studia znajdą filmy przedstawiające m.in. charakter studiów wojskowych, filmiki instruktażowe, jak należy wykonywać ćwiczenia na sprawdzianie sprawności fizycznej oraz uzyskają informacje na temat studiów bezpośrednio od studentów WAT, którzy prowadzili spotkanie online dotyczące rekrutacji. Zachęcamy do obserwowania profili WAT: Facebook, Instagram i Twitter, gdzie zamieszczane są aktualne informacje dla kandydatów na studia.

 

Informacje dotyczące studiów w WAT dostępne są w Sekcji ds. Rekrutacji, e-mail rekrutacja@wat.edu.pl, tel. +48 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956; faks +48 261 839 159.

 

#ZostańPodchorążymWAT