Znamy laureatów XIV Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego

18 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: Katarzyna Puciłowska
Już po raz czternasty uczniowie szkół średnich rywalizowali w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym im. gen. Sylwestra Kaliskiego organizowanym przez Wojskową Akademię Techniczną. Najlepszym matematykiem w gronie 111 finalistów okazał się Fryderyk Sadłocha z Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Staszowie.

Konkurs odbył się 17 marca 2023 r. w Klubie WAT. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.

 

Konkurs Matematyczny im. gen. Sylwestra Kaliskiego cieszy się bardzo dużą popularnością. W tegorocznym finale wzięło udział 111 osób wyłonionych spośród 1320 uczniów, reprezentujących 81 szkół ponadpodstawowych.

 

„Wasz liczny udział, drodzy uczniowie, w finale konkursu napawa nas wielką radością. Przed Wami wybór studiów, ale już teraz mogliście sprawdzić swoje nieprzeciętne umiejętności, dzięki czemu może być Wam łatwiej zdecydować, w jakim kierunku chcecie się rozwijać. Kiedyś to Wy będziecie pełnić odpowiedzialne funkcje w naszym kraju, będziecie odpowiadać za ważne decyzje dla jego dobrego funkcjonowania. A jak powiedział wybitny matematyk Hugo Steinhaus, Kraj bez matematyki nie wytrzyma współzawodnictwa z tymi, którzy uprawiają matematykę. Naszym obowiązkiem jest kształcić jak najlepszych matematyków, inżynierów, a Waszym – rozwijać talenty, które otrzymaliście i wykorzystać je jak najlepiej dla dobra całego naszego społeczeństwa, czego serdecznie Wam życzę i gratuluję” – powiedział Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. Przemysław Wachulak.

 

Sprawująca nadzór nad wydarzeniem prorektor ds. studenckich dr hab. Monika Szyłkowska, prof. WAT, przypomniała, że celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy matematycznej, rozwijanie uzdolnień matematycznych uczniów, rozpowszechnianie wiedzy o gen. Sylwestrze Kaliskim oraz zainteresowanie młodzieży studiami politechnicznymi, w szczególności w Wojskowej Akademii Technicznej.

 

LAUREACI XIV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO IM. GEN. SYLWESTRA KALISKIEGO

 

Komisja konkursu pod przewodnictwem dyrektora Instytutu Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki WAT dr. hab. Marka Kojdeckiego, prof. WAT wyłoniła 10 laureatów oraz przyznała jedno wyróżnienie.

 

I miejsce – Fryderyk Sadłocha z Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

 

II miejsce – Michał Dryl z XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Warszawie

 

III miejsce – Krzysztof Miturski z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie

 

IV miejsce –  Jan Taran z XXI Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Warszawie

 

V miejsce – Filip Panas z IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu

 

VI miejsce – Wiktor Lewandowski z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie

 

VII miejsce – Jakub Ścierzyński z II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie

 

VIII miejsce – Krzysztof Maścibroda z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu

 

IX miejsce – Aleksander Romasz z Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu

 

X miejsce – Paweł Olewniczak z II Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu

 

Wyróżnienie w kategorii najlepszy finalista ze szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego zdobył Kacper Aurast z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie.

 

PRZEBIEG KONKURSU

 

Jak wyjaśnia dr hab. Marek Kojdecki, prof. WAT, zakres materiału obowiązującego w konkursie jest zgodny z programami nauczania matematyki w szkołach ponadpodstawowych w klasach o rozszerzonym zakresie nauczania matematyki. „Tradycyjnie jedno zadanie, poprzedzone krótkim wstępem teoretycznym, dotyczyło materiału wykraczającego poza wiedzę szkolną. Kto sobie z nim poradził, nie powinien mieć problemów ze zrozumieniem – już na studiach – pojęcia liczb zespolonych” – powiedział prof. Kojdecki.

 

Podobnie jak w latach ubiegłych, pojawiły się zadania i pytania związane z rachunkiem różniczkowym, rachunkiem granic oraz zadania z geometrii analitycznej. Finaliści mieli do rozwiązania 3 zadania problemowe oraz 10 pytań testowych. Do każdego z pytań zaproponowano 4 odpowiedzi, z których jedna, dwie, trzy lub cztery były poprawne. Autorami zadań i pytań testowych, zarówno w eliminacjach, jak i w finale, były doświadczone nauczycielki akademickie z Instytutu Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki WAT – dr Joanna Piasecka i dr Joanna Napiórkowska. Nad organizacją konkursu czuwał mgr inż. Wiesław Szczygielski.

 

TRADYCJA KONKURSU

 

Konkurs powstał dzięki pomysłowi i inicjatywie prof. dr. hab. Jerzego Gawineckiego, byłego dziekana Wydziału Cybernetyki WAT i poprzedniego dyrektora Instytutu Matematyki i Kryptologii. Patronem konkursu jest gen. dyw. prof. dr hab. inż. Sylwester Kaliski, Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej w latach 1967–1974, pasjonat matematyki, wybitny uczony i nauczyciel akademicki, inżynier i fizyk specjalizujący się w dziedzinach mechaniki i mikrosyntezy termojądrowej, członek rzeczywisty PAN. Generał zainicjował utworzenie Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie, który teraz nosi jego imię. Obecnie Instytut uczestniczy w międzynarodowych badaniach nad syntezą termojądrową i wykorzystaniem jej do wytwarzania energii elektrycznej.

 

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny im. gen. Sylwestra Kaliskiego adresowany jest do uczniów szkół średnich, w tym 122 szkół objętych patronatem naukowym Wojskowej Akademii Technicznej. Łącznie we wszystkich 14 edycjach konkursu wzięło udział ponad 15000 uczestników, niektórzy dwu- i trzykrotnie.

 

FUNDATORZY KONKURSU I NAGRODY

 

Na zwycięzców konkursu, jeśli pomyślnie zdadzą maturę, czeka miejsce na wybranym przez nich cywilnym kierunku studiów w Wojskowej Akademii Technicznej. W przypadku podjęcia studiów w WAT będą mieć również zagwarantowane stypendium naukowe oraz bezpłatne zakwaterowanie w domu studenckim podczas pierwszego roku studiów. Wszyscy wyróżnieni otrzymali nagrody ufundowane przez Rektora-Komendanta WAT, Burmistrza Dzielnicy Wola m. st. Warszawy i Burmistrza Błonia.

 

Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak ufundował:

 

  • promesę bezpłatnego zakwaterowania w domu studenckim na okres jednego roku akademickiego w przypadku podjęcia przez laureata studiów w WAT na dowolnym kierunku studiów stacjonarnych (miejsca 1-5);
  • stypendium z własnego funduszu Uczelni w przypadku podjęcia przez laureata studiów w WAT na dowolnym kierunku studiów stacjonarnych  (miejsca 1-10);
  • puchar.

 

Nagrodami ufundowanymi przez Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Krzysztofa Strzałkowskiego były laptop i dwa smartwatche. Burmistrz Błonia Zenon Reszka ufundował laureatom zegarek marki Błonie oraz smartwach.

 

Zgromadzeni na finale konkursu goście mogli wysłuchać wykładów: „Geopolityka Polski – wyzwania i szanse” dr. Mirosława Marciniaka, „Sztuczna inteligencja” – dr. hab. inż. Andrzeja Najgebauera, prof. WAT oraz „Dlaczego nie tak łatwo jest zbudować samochód hybrydowy i elektryczny” dr. inż. Filipa Polaka. 

 

Laureatką poprzedniej edycji konkursu była Agnieszka Duda z II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Kraśniku.

 

Ewa Jankiewicz

rzecznik prasowy WAT

fot. Katarzyna Puciłowska