Zmiana na stanowisku kanclerza WAT

4 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: Sebastian Jurek
Mgr Adam Wronecki – kanclerz Wojskowej Akademii Technicznej, po 5 latach pracy na tym stanowisku żegna się z uczelnią. Funkcję tę będzie pełnił teraz mgr inż. Stanisław Pitucha, posiadający ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów, szkolnictwa wyższego, doradztwa w zarządzaniu oraz administrowaniu szpitalami, a także medyczną uczelnią publiczną. W czwartek 15 lipca 2021 r. odbyło się oficjalne przekazanie obowiązków na stanowisku kanclerza WAT.

Rektor-komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak podziękował mgr. Adamowi Wroneckiemu za trud włożony w pracę na rzecz Akademii. „W imieniu społeczności Wojskowej Akademii Technicznej oraz swoim własnym, składam Panu najserdeczniejsze podziękowania za wieloletnią pracę i wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych w Akademii. Należy Pan do grona zasłużonych pracowników WAT, którzy swoją pracą i służbą zapisali chlubne karty historii naszej Alma Mater” – powiedział płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak. Pogratulował również mgr. Adamowi Wroneckiemu wielu dokonań w pracy na rzecz rozwoju uczelni. „Dzięki wytrwałej pracy, wiedzy i umiejętnościom przyczynił się Pan do poprawy wizerunku Akademii i jej postrzegania w resorcie obrony narodowej, instytucjach państwowych i samorządowych oraz uczelniach cywilnych i mundurowych. Swoim zaangażowaniem, osobistym przykładem i godną naśladowania postawą inspirował Pan grono współpracowników do podejmowania nowych zadań i wyzwań na rzecz rozwoju i modernizacji bazy dydaktycznej, naukowej i szkoleniowej WAT. To dzięki Panu zrealizowano w Akademii wiele nowych inwestycji, które służyć będą przez kolejne lata całej społeczności” – podkreślił rektor-komendant WAT życząc mgr. Wroneckiemu zdrowia, pomyślności w życiu osobistym i zasłużonego odpoczynku.

 

Pełniący od 2016 roku obowiązki kanclerza mgr Adam Wronecki podziękował władzom Akademii i swoim współpracownikom za wytężoną pracę, która składała się na osiągnięcia i wizerunek Akademii. „Serdecznie dziękuję za współpracę Panu Rektorowi płk. prof. dr hab. inż. Przemysławowi Wachulakowi oraz Rektorowi, z którym miałem przyjemność wcześniej pracować – gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Tadeuszowi Szczurkowi, prorektorom, dziekanom, moim wszystkim współpracownikom oraz całej wspaniałej społeczności naszej uczelni. W Akademii zamyka się rozdział związany z moją pracą. W Akademii zdobywałem doświadczenie również na początku mojej ścieżki zawodowej. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w dynamicznym rozwoju naszej uczelni przez ostatnie lata i ambitnych przedsięwzięciach m.in. związanych z rozbudową infrastruktury WAT. Praca ta przyniosła mi wiele satysfakcji, ale nie byłoby to możliwe bez zaangażowania wspaniałych osób, zarówno władz Akademii i wydziałów, jak i wszystkich pracowników uczelni. Dziękuję Państwu za wspólny wysiłek” – powiedział mgr Adam Wronecki. Nowemu kanclerzowi życzył samych sukcesów.

 

Mgr inż. Stanisław Pitucha podziękował rektorowi-komendantowi WAT za zaufanie, a swojemu poprzednikowi za pracę na rzecz uczelni. Zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby rzetelnie wywiązywać się z zadań na nowo objętym stanowisku.

 

Nowy kanclerz Wojskowej Akademii Technicznej mgr inż. Stanisław Pitucha wcześniej był zatrudniony na stanowisku zastępcy kanclerza w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie odpowiadał m.in. za obszar zamówień publicznych, logistyki i kancelarii uczelni. Nadzorował również realizację inwestycji infrastrukturalnych Uniwersytetu, a także sprawował nadzór właścicielski nad szpitalami klinicznymi i spółkami prawa handlowego. W 2018 roku był współautorem koncepcji połączenia szpitali klinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W swojej karierze zawodowej zarządzał licznymi zespołami pracowników w różnorodnych strukturach. Jest absolwentem Akademii Rolniczej w Lublinie (kierunek eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, 1988 r.). W latach 90. ukończył studia podyplomowe w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk – studium prawa dla bankowców oraz na Uniwersytecie Warszawskim – Wydział Nauk Ekonomicznych w zakresie bankowości i finansów. Obecnie jest słuchaczem X edycji studiów MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Ewa Jankiewicz

rzecznik prasowy WAT

fot. Sebastian Jurek