Zespół Szkół Ogólnokształcących w Białej Podlaskiej objęty patronatem WAT

3 zdjęć w galerii
Współpracę dydaktyczną, wzajemną wymianę doświadczeń, organizację wydarzeń o charakterze naukowym przewiduje porozumienie zawarte pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną a Zespołem Szkół Ogólnokształcących im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej.

Umowa o współpracy została podpisana 23 listopada 2021 r. przez dr hab. Monikę Szyłkowską, prof. WAT, prorektor ds. studenckich oraz mgr. Ireneusza Szubarczyka, dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. J.I Kraszewskiego w Białej Podlaskiej.

 

„To początek współpracy, która będzie stanowić satysfakcję przede wszystkim dla uczniów. Mam nadzieję, że przyszli absolwenci Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Białej Podlaskiej zasilą wkrótce szeregi naszych studentów, nie tylko na studiach wojskowych, ale i cywilnych” – mówił dr hab. Monika Szyłkowska.  

 

Oferta dydaktyczna WAT jest systematycznie rozszerzana i uatrakcyjniana. Aktualnie obejmuje 28 kierunków prowadzonych na wszystkich poziomach i formach studiów. Wśród nowych, często nowatorskich w skali kraju kierunków w ofercie Akademii są: geodezja i kataster, infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny, inżynieria systemów bezzałogowych czy budownictwo zrównoważone. Szczególną uwagę kandydatów na żołnierzy zawodowych skupiają takie kierunki jak: informatyka, kryptologia i cyberbezpieczeństwo, inżynieria bezpieczeństwa, a także uruchomiony w minionym raku akademickim kierunek logistyka ekonomiczna. Akademia współpracuje z licznymi podmiotami sektora społeczno-gospodarczego. Wymiernym tego efektem są organizowane w WAT Targi Pracy, podczas których studenci mogą zapoznać się z ofertą przyszłych pracodawców. Na uczelni działają liczne koła naukowe, organizacje studenckie i sekcje sportowe.

 

„Oferta WAT jest bardzo szeroka i uwzględnia wszystko, co wiąże się z rozwojem młodego człowieka. Będziemy zachęcać, by uczniowie Liceum zechcieli uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym na studia w Wojskowej Akademii Technicznej” – zapewniała dr hab. Monika Szyłkowska.

 

Pomocnym przy tym mają być spotkania uczniów ze studentami kierunków cywilnych i wojskowych WAT, aktualnie organizowane zdalnie. Spotkania te są okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń, umożliwią też uczniom zapoznanie się z różnymi aspektami studiów w WAT.  

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.I Kraszewskiego należy do sieci szkół stowarzyszonych UNESCO, Klubu Przodujących Szkół i Stowarzyszenia Najstarszych Szkół w Polsce. Jak podkreślił mgr Ireneusz Szubarczyk, placówka może poszczycić się absolwentami, którzy osiągają sukcesy na całym świecie. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszą się przedmioty matematyczno-przyrodnicze. „Bardzo zależy nam na tym, by stwarzać nowe możliwości dla naszej młodzieży. Taką jest właśnie podpisane porozumienie, w ramach którego będziemy inicjować różne przedsięwzięcia i zachęcać uczniów do podjęcia studiów na tak prestiżowej uczelni jaką jest WAT” –  mówił dyrektor Szubarczyk. Nie wykluczył przy tym powstania w Zespole Szkół nowej klasy mundurowej.

 

Na mocy porozumienia, WAT zobowiązała się do: objęcia Zespołu Szkół patronatem naukowym, prowadzenia przez nauczycieli akademickich zajęć pokazowych  oraz współpracę z nauczycielami szkoły w tym udzielanie konsultacji i pomoc w doborze treści programowych zajęć, dostarczanie prasy wydawanej przez WAT oraz publikacji o charakterze naukowym, które mogą być wykorzystywane w procesie dydaktycznym w Zespole Szkół. Sygnatariusze umowy zobowiązali się ponadto do współorganizowania konkursów i imprez o charakterze naukowym i poznawczym dla uczniów i studentów (olimpiady, festiwale nauki, dni otwarte itp.) oraz udziału studentów w spotkaniach naukowych, kulturalnych i imprezach patriotycznych organizowanych na terenie Zespołu Szkół. Ze swej strony szkoła z Białej Podlaskiej zapewnia inicjowanie akcji informacyjnej i promującej ofertę edukacyjną WAT.

 

Ewa Jankiewicz

rzecznik prasowy WAT

fot. WAT; Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J.I. Kraszewskiego