Wyróżnienia dla wzorowych podchorążych

10 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: Mariusz Maciejewski
Za bardzo dobre wyniki w nauce i wykonywanie zadań służbowych 59 studentów WAT zostało wyróżnionych odznaką „Wzorowy podchorąży”. Tak podsumowano ostatni semestr na uczelni podczas uroczystego apelu 24 listopada 2021 r.

Odznakę i legitymację tytułu „Wzorowy podchorąży” wręczył studentom prorektor ds. wojskowych płk Grzegorz Kaliciak. Wyróżnienie przyznawane jest za uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczeń, osiągnięcia z ostatniego semestru średniej oceny nie niższej niż 4,51 oraz bardzo dobre wykonywanie zadań służbowych. Po raz pierwszy w ten sposób zostało wyróżnionych 20 kandydatów na żołnierzy zawodowych, po raz kolejny 39.

 

Podczas uroczystości 49 podchorążych zostało wyróżnionych Wojskową Odznaką Górską 21. Brygady Strzelców Podhalańskich III stopnia. Wyróżnienie nadał Dowódca Brygady na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej. Odznaka przyznawana jest w wyniku ukończenia kwalifikacji na Wojskową Odznakę Górską 21. Brygady Strzelców Podhalańskich.

 

Apel był również okazją do wręczenia żołnierzom pełniącym służbę w Akademii aktów mianowań na wyższe stopnie wojskowe. Awansowanych zostało czterech oficerów oraz jeden podoficer.

 

Płk Grzegorz Kaliciak, prorektor ds. wojskowych zwracając się do żołnierzy nawiązał do aktualnej sytuacji na granicy Polski z Białorusią. Podziękował podchorążym piątego roku studiów za akt solidarności z żołnierzami i funkcjonariuszami strzegącymi polskich granic. Podchorążowie w związku z obchodami Dnia Podchorążego zrezygnowali w tym roku z organizacji Balu Podchorążego. Odbywał się on cyklicznie od wielu lat. Prorektor ds. wojskowych podkreślił, że ten gest jest aktem zrozumienia i dojrzałości podchorążych wobec sytuacji, w jakiej znalazł się nasz kraj.

 

por. Marcin Bełdyga

red. Ewa Jankiewicz

fot. Mariusz Maciejewski