Współpraca z Instytutem Fizyki Jądrowej PAN

6 zdjęć w galerii
Wykorzystując wzajemny potencjał naukowy, badawczy i intelektualny, Wojskowa Akademia Techniczna oraz Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk zawarły 14 lutego 2023 r. porozumienie o współpracy. Umowę podpisali Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak oraz Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Tadeusz Lesiak.
W ramach wspólnych działań obie strony zadeklarowały m.in.: przygotowywanie projektów naukowo-badawczych i edukacyjnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, organizowanie seminariów, warsztatów i konferencji w celu wzajemnego prezentowania i propagowania wspólnych osiągnięć i doświadczeń w kraju i za granicą oraz prowadzenie wymiany naukowej ekspertów, doktorantów, studentów w celu podwyższenia ich poziomu naukowego i wykonania prac dyplomowych i doktorskich.

Rektor-Komendant WAT podkreślił, jak ważne dla Akademii jest prowadzenie z Instytutem wspólnych badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze detekcji skażeń promieniotwórczych, dozymetrii indywidualnej i awaryjnej promieniowania jonizującego. „Bardzo się cieszę na współpracę z tak znamienitą placówką badawczą, jaką jest Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. Liczę, że nasze wspólne działanie zakończy się powstaniem gotowego produktu w postaci dozymetru indywidualnego, skonstruowanego specjalnie na potrzeby wojska” – zaznaczył gen. bryg. prof. Przemysław Wachulak.

Zgodnie z ustaleniami obu stron szczegóły wzajemnej współpracy będą doprecyzowywane na kolejnych spotkaniach roboczych.

Ze strony Instytutu na spotkaniu obecni byli również:  Zastępca Dyrektora ds. Naukowych prof. dr hab. Bogdan Fornal oraz Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych mgr Magdalena Zydek. Naszą uczelnię reprezentowali: Dziekan Wydziału Nowych Technologii i Chemii prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński, Zastępca Dziekana WTC płk dr Piotr Wachna, Kierownik Administracyjny WTC dr inż. Bogusław Siodłowski, Dyrektor Instytutu Chemii prof. dr hab. inż. Jerzy Choma oraz Kierownik Zakładu Radiometrii i Monitoringu Skażeń mjr dr inż. Michał Grabka. W spotkaniu uczestniczył także Szef Zarządu Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych płk Mirosław Kobryń.

Podczas wizyty w Wojskowej Akademii Technicznej przedstawiciele Instytutu odwiedzili Zakład Radiometrii i Monitoringu Skażeń, Zakład Chemii oraz Zakład Materiałów Wybuchowych Instytutu Chemii Wydziału Nowych Technologii i Chemii.

***

Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk powstał w 1955 roku, dzięki staraniom prof. Henryka Niewodniczańskiego. Ośrodek prowadzi badania: fazy skondensowanej materii, interdyscyplinarne i stosowane (szczególnie w obszarze fizyki medycznej i inżynierii nanomateriałów), w zakresie astrofizyki i fizyki cząstek elementarnych oraz w zakresie fizyki jądrowej i oddziaływań silnych. Instytut bierze udział w największych eksperymentach naukowych na świecie, współpracując z najbardziej znaczącymi zagranicznymi i krajowymi instytucjami naukowo-badawczymi. Pracownikom placówki przyświecają dwie główne idee: osiągnąć to, co niemożliwe oraz zrobić to, czego wcześniej nie robiono.

Paulina Arciszewska-Siek
fot. Katarzyna Puciłowska