Współpraca pomiędzy WAT a CBA podpisana

4 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: Mariusz Maciejewski
Podejmowanie wspólnych inicjatyw informacyjno-edukacyjnych, których celem będzie rozwijanie i wzmacnianie postaw etycznych oraz obywatelskich wśród przyszłych absolwentów to główny obszar współpracy pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną a Centralnym Biurem Antykorupcyjnym.

List intencyjny o współpracy podpisany został 29 kwietnia 2022 r. przez Rektora-Komendanta WAT płk. prof. dr. hab. inż. Przemysława Wachulaka oraz Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Andrzeja Stróżnego.

 

W ramach wspólnych inicjatyw informacyjno-edukacyjnych organizowane będą szkolenia podnoszące świadomość na temat zjawiska korupcji oraz kształtujące właściwe wzorce zachowań. Współpraca pomiędzy WAT a CBA będzie też sprzyjała rozwojowi zawodowemu i wzmacnianiu kompetencji przyszłych absolwentów. To właśnie wczesna reakcja na zagrożenia może pozwolić uniknąć trudnych sytuacji w przyszłości.

 

W skład CBA wchodzą 23 jednostki organizacyjne. Biuro zatrudnia ponad 1300 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, którzy są wysokiej klasy profesjonalistami w dziedzinach związanych z realizacją zadań służby. To specjaliści z zakresu pracy operacyjnej, czynności dochodzeniowo-śledczych, analiz, czynności kontrolnych, bezpośrednich działań ochronnych, bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych, ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, obsługi prawnej, logistyki i finansów, audytu i bezpieczeństwa wewnętrznego, współpracy międzynarodowej oraz zabezpieczenia i szkolenia kadr. Dodatkowe szkolenia prowadzone przez Centralne Biuro Antykorupcyjne są bardzo dobrą okazją do rozwoju na każdym etapie kariery zawodowej.

 

por. Marcin Bełdyga

fot. Mariusz Maciejewski