Wojska Obrony Cyberprzestrzeni rozpoczęły działalność

9 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: Ministerstwo Obrony Narodowej
Powołanie Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni ogłosił Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, podczas konferencji, która odbyła się 8 lutego 2022 r. w Wojskowej Akademii Technicznej. To zwieńczenie działań podejmowanych w obszarze cyber na przestrzeni ostatnich lat. W konferencji uczestniczył płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak, rektor-komendant WAT.

„Bardzo się cieszę, że możemy dziś otworzyć nową kartę w historii Wojska Polskiego, że mamy już sformułowane Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzenii i dzięki tym działaniom Polska jest bardziej bezpieczna” – mówił szef MON.

 

Minister Błaszczak wręczył gen. bryg. Karolowi Molendzie decyzję o wyznaczeniu na stanowisko Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

 

W 2016 r. podczas Szczytu NATO w Warszawie uznano przestrzeń cybernetyczną za piątą domenę operacyjną. „Oznacza to, że w sytuacji zaatakowania jednego spośród państw tworzących Sojusz Północnoatlantycki można korzystać z artykułu piątego, a więc odwołania się do zasadniczej, fundamentalnej zasady, która łączy państwa tworzące NATO, czyli do wsparcia państwa, które zostało zaatakowane w ten sposób” – powiedział szef MON.

 

Minister przypomniał działania podejmowane w kierunku rozwoju obszaru cyber. „Konsekwentnie budowaliśmy zdolności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. W 2019 r. powołaliśmy do życia Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Powołaliśmy do życia Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne, powołaliśmy również w każdym z województw, w ramach programu Cyber-Mil z Klasą, szkoły na poziomie nauczania szkół średnich, które są współfinansowane przez MON. Liczymy na to, że absolwenci tych szkół trafią na uczelnie wojskowe. Potroiliśmy liczbę miejsc na kierunkach związanych z cyberbezpieczeństwem na uczelniach wojskowych. Stworzyliśmy bardzo silny fundament do tego, aby Wojska Obrony Cyberprzestrzeni mogły się rozwijać” – podkreślił Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

 

Nowy rodzaj Sił Zbrojnych RP posiada zdolności obronne, zdolności służące rozpoznaniu, jak i działaniom ofensywnym. Jak zapowiedział minister Błaszczak, Dowództwo będzie ściśle zintegrowane z Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, które stanowi zaplecze naukowe, ale również zaplecze dające kompetencje do tego, aby w tej dziedzinie Wojsko Polskie było odporne.

 

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni zostały powołane w Dniu Bezpiecznego Internetu obchodzonego 8 lutego.

 

* * *

 

Wojskowa Akademia Techniczna jest uczelnią zasłużoną dla rozwoju Sił Zbrojnych RP w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. WAT był jedną z pierwszych uczelni, które wprowadziły do swojego programu kształcenia takie kierunki jak informatyka, kryptologia i cyberbezpieczeństwo. Akademia wciąż wytycza cele, które przyczyniają się do rozwoju dydaktyki i nauki w zakresie cyber, krypto i IT. Realizuje innowacyjne projekty naukowo-badawcze, w tym dotyczące metod i narzędzi projektowania systemów informatycznych, sztucznej inteligencji, kryptologii i cyberbezpieczeństwa. W 2019 roku, w ramach programu Cyber.mil.pl, przy WAT powstało Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne przygotowujące młodzież do podjęcia studiów w Wojskowej Akademii Technicznej na takich kierunkach jak informatyka oraz kryptologia i cyberbezpieczeństwo. W Akademii ruszyła już trzecia edycja studiów MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa. Nauczyciele akademiccy WAT prowadzą zajęcia w ramach programu MON Cyber-Mil z Klasą.

 

Ewa Jankiewicz

rzecznik prasowy WAT

fot. Ministerstwo Obrony Narodowej