Wizyta delegacji francuskiej w WAT

6 zdjęć w galerii
Przedstawiciele ambasady Republiki Francuskiej odwiedzili 2 grudnia 2021 r. Wojskową Akademię Techniczną. Goście zapoznali się z działalnością naukowo-dydaktyczną uczelni oraz z możliwościami współpracy międzynarodowej. Wizyta była okazją do odwiedzenia wybranych laboratoriów WAT.
Do WAT przybyli prof. dr hab. Jean-Luc Schneider, attaché ds. naukowych i współpracy uniwersyteckiej ambasady Republiki Francuskiej w Warszawie, płk Jerome Mallard, attaché ds. obrony ambasady Republiki Francuskiej w Warszawie oraz prof. Alexis Rusinek, attaché ds. naukowych i współpracy uniwersyteckiej ambasady Republiki Francuskiej w Budapeszcie.

Podczas spotkania prorektor ds. rozwoju płk dr hab. inż. Jacek Świderski, prof. WAT przedstawił historię, potencjał naukowo-badawczy oraz ofertę dydaktyczną naszej uczelni. Podkreślił, że WAT uczestniczy w licznych projektach i programach badawczo-rozwojowych m.in. z zakresu nanotechnologii, inżynierii materiałowej, inżynierii biomedycznej, monitorowania zagrożeń, cyberbezpieczeństwa i kryptologii, zaawansowanych technologii laserowych, radarowych, lotniczych, satelitarnych i kosmicznych, czy też bardzo ważnych systemów opartych na sztucznej inteligencji wykorzystywanych w procesie wsparcia dowodzenia. Uczelnia współpracuje z licznymi podmiotami krajowego sektora gospodarki oraz z podmiotami zagranicznymi, m.in. realizując projekty NATO i Europejskiej Agencji Obrony. Prorektor zaznaczył, że w ramach niektórych projektów współpracujemy z instytucjami i firmami francuskimi. Jesteśmy też uczestnikiem programu międzynarodowej wymiany studentów Erasmus+, także z francuskimi uczelniami zarówno wojskowymi, jak i cywilnymi.

Goście zwiedzili Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT. W Laboratorium Badań Napędów Lotniczych Instytutu Techniki Lotniczej zostali zapoznani z pracami z zakresu aerodynamiki przepływów w kanałach silników turbinowych, statyki i dynamiki elementów wirnikowych oraz właściwości cieplnych materiałów konstrukcyjnych. Zapoznali się również z potencjałem badawczym Zakładu Technologii i Eksploatacji Uzbrojenia, którego działalność naukowa związana jest głównie z problematyką projektowania, wytwarzania i eksploatacji części maszyn, jak również elementów składowych sprzętu techniki wojskowej.

Inicjatorem wizyty delegacji francuskiej w WAT był prof. Alexis Rusinek, pracownik naukowy w LEM3-UMR CNRS (Laboratorium Badań Mikrostruktury i Mechaniki Materiałów) i wykładowca na Lorraine University. Prof. Rusinek aktywnie współpracuje z zespołem naukowym kierowanym przez dr. hab. inż. Jacka Janiszewskiego (Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT) w zakresie badania właściwości mechanicznych różnych materiałów inżynierskich w warunkach obciążenia dynamicznego. Od czerwca br. prof. Rusinek pełni funkcję attaché ds. naukowych ambasady Republiki Francuskiej na Węgrzech.

Podsumowując wizytę w Akademii goście stwierdzili, że potencjał naukowy WAT może być wykorzystany do realizacji wspólnych nowych projektów badawczych, jak również we współpracy w zakresie wymiany akademickiej. Ambasada Republiki Francuskiej w Warszawie dysponuje szeroką ofertą programów stypendialnych i inicjatyw projektowych, w których WAT może partycypować.
Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT
fot. Mariusz Maciejewski

Powiązane artykuły