W WAT o nowoczesnych technologiach w rozwoju Sił Zbrojnych

12 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: Sztab Generalny WP
O wykorzystaniu technologii przełomowych i wyłaniających się (EDTs), polityce innowacyjności NATO, Unii Europejskiej i resortu obrony narodowej oraz kierunkach badań technologii obronnych dyskutują uczestnicy dwudniowej konferencji naukowej, która rozpoczęła się 24 stycznia w Wojskowej Akademii Technicznej.

Otwierając spotkanie, generał Rajmund T. Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego WP, podkreślił, że dla rozwoju sił zbrojnych ważna jest nie tylko sama wiedza o kierunkach badań, ale przede wszystkim możliwość wykorzystania i zastosowania przełomowych technologii na potrzeby wojska.

 

„Dla armii najważniejszą rzeczą jest strategia, droga, którą idziemy, cele, które chcemy osiągnąć. Pytanie, które powinniśmy zadawać sobie codziennie brzmi: jak połączyć strategię z nowymi technologiami” – mówił szef Sztabu Generalnego WP.

 

Witając przybyłych gości, płk prof. dr. hab. inż. Przemysław Wachulak, rektor-komendant WAT, wyraził przekonanie, iż seminarium przyczyni się do promowania nowych rozwiązań oraz stworzy szansę na ich wykorzystanie na rzecz bezpieczeństwa i obronności naszego kraju.

 

„Bardzo się cieszę, że Wojskowa Akademia Techniczna jest współorganizatorem tego wydarzenia, ponieważ priorytetem naszej działalności, obok kształcenia wysokiej klasy specjalistów dla Sił Zbrojnych RP, jest rozwój technologii kluczowych i przyszłościowych dla Wojska Polskiego” – mówił rektor-komendant WAT. Uczelnia realizuje projekty z zakresu monitorowania zagrożeń, zarządzania kryzysowego, kryptologii i cyberbezpieczeństwa, wykrywania broni biologicznej i chemicznej, technologii radarowych i laserowych, lotniczych, satelitarnych i kosmicznych, a także tych związanych z bronią laserową. WAT uczestniczy ponadto w międzynarodowych konsorcjach realizując projekty Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji Obrony oraz NATO.

 

„Wojskowa Akademia Techniczna zawsze dążyła i dąży do tego, aby być jednym z filarów wdrażania najwyższej klasy wyników prac naukowo-badawczych i rozwojowych w innowacyjnych obszarach związanych z bezpieczeństwem naszego kraju” – mówił płk prof. Przemysław Wachulak. Podkreślił rolę Akademii w opracowywaniu i wdrażaniu technologii, które służą bezpieczeństwu i obronności państwa.  To m.in. te, które uczelnia rozwija w jedenastu najnowszych projektach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pod kryptonimem SZAFIR. W ramach tego programu eksperci WAT pracują między innymi nad opracowaniem architektury komputera kwantowego i kryptologii kwantowej, konstruują narodowy system satelitarnego pozyskiwania danych niezbędnych do rozpoznawania pola walki PIAST (jego celem jest budowa i rozmieszczenie w przestrzeni kosmicznej konstelacji trzech nanosatelitów służących do obserwacji Ziemi i pozyskiwania danych obrazowych),  projektują inteligentną mapę życia (dzięki niej drony wyposażone w sensory biomedyczne pozwolą ocenić stan zdrowia osób poszkodowanych w starciach zbrojnych) i współpracują z Centrum Badań Kosmicznych i z NASA nad pomiarami dla instrumentu GLOWS w ramach sondy kosmicznej NASA Interstellar Mapping and Acceleration Probe (IMAP). 

 

Zdefiniowane priorytetowe kierunki badań w resorcie obrony narodowej, w szczególności te związane z technologiami obronnymi, zaprezentował płk dr hab. inż. Jacek Świderski, prorektor ds. rozwoju WAT. „Technologie przełomowe mogą zapewnić nagłą i pozytywną zmianę w rozwoju sprzętu wojskowego, co w konsekwencji w znaczący sposób przyczyni się do zmiany obrazu przyszłego pola walki” – podkreślił prorektor ds. rozwoju. Omówił również wybrane aktualnie realizowane w WAT  badania w zakresie technologii obronnych (zwłaszcza te prowadzone w krajowych konsorcjach wielopodmiotowych) m.in. Impulsowe Działa Elektromagnetyczne, rodzinę głowic optoelektronicznych dla rakiet sterowanych typu SEEKER czy nowatorskie metody diagnostyki terahercowej w wybranych kluczowych zastosowaniach w wojsku i bezpieczeństwie.

 

Wśród prelegentów seminarium są również eksperci Departamentu Innowacji MON, Sztabu Generalnego WP, NATO Science Technology Organization Collaboration Support Office oraz Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. Debata toczy się wokół problematyki wykorzystywania najnowszych osiągnięć technologicznych w siłach zbrojnych i dostosowania ich do współczesnego oraz przyszłego pola walki.

 

Projekt opracowywania oraz wdrażania do sił zbrojnych przełomowych i wyłaniających się technologii (Emerging & Disruptive Technologies – EDTs) realizuje NATO Scientific Technology Organization (NATO STO).  Obejmuje on technologie kosmiczne, Big Data, sztuczną inteligencję, systemy autonomiczne, technologie hipersoniczne i nowe technologie rakietowe, technologie kwantowe, biotechnologie i nowoczesne materiały. Prelegenci omawiają również koncepcję batalionu przyszłości „Future Task Force” dla Sił Zbrojnych RP. Projekt ten wiąże się z kampanią analiz środowiska bezpieczeństwa pod kryptonimem Nowe Urządzenie Polskie – NUP 2X35. Kampanię koordynuje główny organizator seminarium – Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.  

 

Ewa Jankiewicz

rzecznik prasowy WAT

fot. Sztab Generalny WP