Uczelniana Komisja Rekrutacyjna zakończyła kolejny etap prac

Autor zdjęcia: Alicja Szulc
Znamy już wyniki rekrutacji na jednolite studia magisterskie (JSM) na kierunki wojskowe oraz na studia I stopnia na kierunkach cywilnych (stacjonarnych i niestacjonarnych) w roku akademickim 2021/2022.

Na studia wojskowe wstępnie zakwalifikowało się 837 osób, na stacjonarne studia cywilne I stopnia– 2751 kandydatów na 1660 miejsc, a na niestacjonarne studia cywilne I stopnia – 633 chętnych.


Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie do wyczerpania limitu miejsc, ale nie dłużej niż do 24 września.


Więcej szczegółów (wymogi, dalsze postępowanie, punkty rankingowe) w zakładce Komunikaty dla kandydatów.