Technologie z WAT na MSPO w Kielcach

Systemy do śledzenia dronów, gogle VR do kierowania lądowaniem śmigłowca na fregacie, roboty i radary do usuwania min i improwizowanych ładunków wybuchowych, sposób na ostrzeganie przed namierzeniem laserem, przenośny most, hełm do tlenoterapii pacjentów z COVID-19 – te i inne efekty pracy naukowców WAT zostaną zaprezentowane na XXIX Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Kieleckie targi potrwają od 7 do 10 września 2021 r. W roku jubileuszu 70-lecia istnienia Wojskowej Akademii Technicznej oferta prezentowana przez naukowców wszystkich wydziałów akademickich jest bardzo bogata. Jesteśmy liderem innowacji w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności w skali kraju. Uczelnia jest bardzo dobrze przygotowana do kompleksowego prowadzenia badań i wdrażania rozwiązań z zakresu monitorowania zagrożeń, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, technologii radarowych, laserowych, lotniczych, satelitarnych i kosmicznych oraz wielu innych.

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi projektami WAT oraz zobaczenia ich w rzeczywistości na stoisku WAT w hali A.

 

Zdjęcia i szczegóły prezentacji Wojskowej Akademii Technicznej na MSPO

 

Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa zaprezentuje symulator treningowy sygnalizacji ręcznej na lądowisku śmigłowca z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. Za pomocą gogli VR osoba szkolona zostaje wirtualnie przeniesiona na pokład fregaty, gdzie przeprowadza lądowanie śmigłowca zgodnie z procedurami NATO.

Niekwestionowanym osiągnięciem opracowanym przez konsorcjum: WAT – Instytut Optoelektroniki (IOE) oraz Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych i firm: KenBIT, sp. j i Nordcom. sp. z o.o. jest laserowy system wykrywania i śledzenia nisko latających obiektów – SkanDRON.  Z kolei radar do wykrywania i śledzenia dronów to wynik współpracy IOE  z firmą VORTEX. Optoelektronicy WAT opracowali również system ostrzegania o promieniowaniu laserowym Obra++ Wojskowe systemy ostrzegania o promieniowaniu laserowym informują, z jakiego kierunku pojazd jest namierzany (lub wskazywany jako cel) przez przeciwnika. Na kieleckich targach zaprezentowany zostanie również system obrony aktywnej przed pociskami z głowicami kumulacyjnymi bez ich kontaktu z ochranianym obiektem. Rozwiązanie opracowało konsorcjum Instytutu Optoelektroniki, Wydziału Elektroniki, Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa oraz Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT i AMZ Kutno.  Bezprzewodowa transmisja danych poprzez laserowe łącze otwartej przestrzeni to także jeden z projektów naukowców z IOE, który będzie można poznać podczas MSPO.

Instytut Systemów Łączności Wydziału Elektroniki WAT zaprezentuje Autonomiczny System Lokalizacji Emiterów Radiowych (ASLER). To prototyp sensora służącego do monitorowania sytuacji elektromagnetycznej oraz lokalizacji emiterów radiowych, który może stanowić podstawę przyszłego systemu rozpoznania i walki elektronicznej na Bezzałogowych Statkach Powietrznych, tworzonego na potrzeby Sił Zbrojnych RP.

Na kieleckiej wystawie zostanie również zaprezentowany Bezzałogowy Statek Powietrzny WABIK – autonomiczny śmigłowiec o maksymalnej masie startowej 35 kg opracowany w Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa, wyposażony m.in. w głowicę optoelektroniczną z kamerą światła dziennego oraz kamerą termowizyjną. Na gości MSPO czekać będzie ponadto inżynieryjny robot wsparcia „Rohatyniec” stanowiący odpowiedź  na zagrożenia, jakim są miny pułapki i improwizowane ładunki wybuchowe (IED) oraz niewybuchy (UXO).

 

Na stoisku WAT będzie można także zapoznać się z Modułowym radarem penetracji gruntu, opracowanym we współpracy zespołu Wydziału Elektroniki WAT z firmą Consortia Electronica z Warszawy, w ramach projektu Europejskiej Agencji Obrony. Obok aplikacji typowo wojskowych technologię tę można wykorzystać w archeologii, kryminalistyce, inżynierii budowlanej, do badania wilgotności różnych ośrodków, a także nośności gruntu.

 

Całkowitym novum, które zobaczymy na tegorocznych targach w Kielcach jest hełm do tlenoterapii wspomagający leczenie pacjentów z COVID-19. Projekt powstał jako wynik współpracy interdyscyplinarnych środowisk naukowych, w tym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Warszawskiej. Z ramienia WAT w realizację projektu na wszystkich etapach zaangażowani byli pracownicy Instytutu Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa oraz Instytutu Robotów i Konstrukcji Maszyn Wydziału Inżynierii Mechanicznej.

Specjaliści z Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji zaprezentują nową konstrukcję mostu składanego pod ruch ciężki MSC 23-150 „Cis” oraz zautomatyzowany system modelowania wojskowej przejezdności terenu (poruszania się wojsk na przełaj).

Ciekawą ofertą Zakładu Wytrzymałości Materiałów i Badań Eksperymentalnych Instytutu Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej jest projekt o nazwie „Nowoczesna technologia nanokompozytowych warstw refleksyjnych dla ubrań specjalnych”. Służy on do poprawy bezpieczeństwa pracy służb w warunkach pożaru, wybuchu gazu czy kontaktu z gorącymi przedmiotami.

Konsorcjum: WAT, Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej i MASKPOL S.A. przedstawią natomiast innowacyjny hełm strażacki z obserwacyjnym systemem termowizyjnym i monitorowaniem funkcji życiowych strażaka-ratownika.

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego to nie tylko miejsce prezentacji największych dokonań przemysłu zbrojeniowego z całego świata. To także debaty, konferencje i seminaria, na których  poruszane  są temat przemysłu obronnego. Targi w Kielcach stanowią również okazję do spotkań z autorami książek dotyczących obronności, spotkań biznesowych i zawierania umów pomiędzy producentami sektora obronnego z różnych kontynentów. 

 

Pełna lista wystawców i program MSPO 2021

 

oprac. Ewa Jankiewicz, Karolina Duszczyk

fot. WAT