Święto Wojskowej Akademii Technicznej

36 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: Alicja Szulc
„Wojskowa Akademia Techniczna jest uczelnią o niekwestionowanym autorytecie naukowym i wychowawczym. Stawiamy na innowacyjność rozwiązań. Potrzeby modernizujących się polskich sił zbrojnych i rozwijającej dynamicznie gospodarki motywują nas do jeszcze większego działania i wyznaczania nowych trendów w obszarach naukowo-badawczych i dydaktycznych” – powiedział rektor-komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak podczas uroczystości Święta Akademii.

Uroczystość z okazji Święta Wojskowej Akademii Technicznej i Dnia Podchorążego, na której zgromadzili się przedstawiciele społeczności akademickiej oraz zaproszeni goście odbyła się 29 listopada 2021 r. w Klubie WAT.

 

Tegoroczne Święto obchodzone jest w roku jubileuszu 70-lecia Wojskowej Akademii Technicznej. Rektor-komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak przypomniał, że uczelnia od początku istnienia (1951 r.) wnosi znaczący wkład w rozwój techniki, technologii i nauki w Polsce i na świecie. „Cele, które przyświecały powołaniu Akademii, czyli szkolenie i przygotowywanie studentów do objęcia kierowniczych stanowisk technicznych w Wojsku Polskim oraz prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie techniki wojskowej to nasze priorytety także dziś” – mówił płk prof. Przemysław Wachulak. Przytoczył dewizę „Omnia pro Patria” – „Wszystko dla Ojczyzny”, która towarzyszy nieustannie żołnierzom, studentom, pracownikom i absolwentom Akademii. WAT od siedmiu dekad kontynuuje chlubne tradycje szkół wojskowych XVIII wieku: Szkoły Rycerskiej, Szkoły Artylerii oraz Szkoły Inżynierii Wojskowej.

 

WAT to rozwój, innowacyjność i najwyższe standardy naukowe

 

Rektor-komendant WAT podkreślił rolę obszaru naukowo-badawczego w działalności uczelni. „Na podstawie między innymi naszych technologii budowany i modernizowany jest polski przemysł obronny. To w Wojskowej Akademii Technicznej powstają zaawansowane technologie laserowe i satelitarne, nowatorskie opracowania z zakresu uzbrojenia, inżynierii materiałowej, nanotechnologii i inżynierii biomedycznej, ogniw wodorowych, nowych rodzajów ciekłych kryształów, cyberbezpieczeństwa i kryptologii, systemów teleinformatycznych, systemów bezzałogowych, czy też bardzo ważnych systemów opartych na sztucznej inteligencji” – wymieniał płk prof. Przemysław Wachulak.

 

Tylko w ostatnim czasie w Wojskowej Akademii Technicznej rozpoczęto realizację ponad 140 projektów naukowych finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych, w tym w ramach unijnego programu Horyzont 2020. Rezultaty prac badawczych mają szerokie zastosowanie w przemyśle, ochronie środowiska i medycynie. Ich wysoki poziom potwierdzają prestiżowe nagrody, jak m.in. dwie nagrody Defender tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach przyznane za Bezpieczny System Komunikacji Multimedialnej oraz Laserowy system wykrywania i śledzenia nisko latających obiektów SkanDRON. Uczelnia obecna jest w strukturach Europejskiej Agencji Obrony. Specjaliści Akademii biorą również czynny udział w ośmiu panelach technicznych NATO Science and Technology Organization.

 

Nieustannie udoskonalana jest oferta dydaktyczna Akademii. Nowatorskie kierunki studiów obejmują m.in. geodezję i kataster, inżynierię systemów bezzałogowych i  budownictwo zrównoważone. Powstają nowe programy studiów, a te istniejące są aktualizowane i przygotowywane w języku angielskim. Infrastruktura uczelni, w tym infrastruktura laboratoryjno-badawcza staje się coraz nowocześniejsza. Realizowanych jest dziewięć dużych inwestycji budowlanych na kwotę prawie 311 mln złotych, częściowo dofinansowanych z dotacji celowych MON.

 

Renoma WAT to zasługa żołnierzy, pracowników i studentów

 

Kadra kierownicza, pracownicy naukowi i nauczyciele akademiccy, pracownicy administracyjni i obsługi, doktoranci i studenci odebrali podziękowania od rektora-komendanta WAT za zaangażowanie, wysiłek i wywiązywanie się z powierzonych obowiązków. Słowa podziękowania płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak skierował również do współpracujących z WAT instytucji, uczelni, ośrodków naukowo-badawczych oraz firm. Jak zaznaczył, współpraca poszerza obszary działalności Akademii. Zwracając się do podchorążych w dniu ich święta rektor-komendant WAT przypomniał, że rolą żołnierza jest stanie na straży naszej Ojczyzny. Podziękował podchorążym za solidaryzowanie się z żołnierzami i funkcjonariuszami pełniącymi służbę na granicy polsko-białoruskiej. Wyrazy wdzięczności za ich ofiarną służbę wyrazili gromkimi brawami obecni na uroczystości przedstawiciele społeczności akademickiej WAT i zaproszeni goście.

 

Medale i odznaczenia dla zasłużonych i najzdolniejszych

 

Święto Akademii było okazją do wręczenia zasłużonym żołnierzom, pracownikom i studentom WAT odznaczeń i wyróżnień. Za zasługi dla obronności i suwerenności kraju złoty Krzyż Zasługi Prezydent RP nadał siedmiu pracownikom Akademii. Srebrny oraz brązowy Krzyż Zasługi otrzymało kolejno: ośmiu i 23 żołnierzy zawodowych i pracowników WAT.

 

Na wniosek Rektora-Komendanta WAT Minister Obrony Narodowej, za długoletnią nienaganną służbę i pracę w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, nadał medale: Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny – sześciu, srebrny – dwóm oraz brązowy – ośmiu żołnierzom zawodowym i pracownikom Akademii. W uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej minister przyznał medale Za Zasługi dla Obronności Kraju. Złotym odznaczeniem zostało wyróżnionych 12, srebrnym – dziewięciu, a brązowym – 32 żołnierzy zawodowych i pracowników Akademii.

 

Rektor-Komendant WAT wyróżnił tytułem honorowym Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej z odznaką w stopniu III – 20 żołnierzy zawodowych Akademii. Osoby wybitnie zasłużone dla WAT na wniosek Kapituły Godności Honorowych wyróżniono medalem: Za zasługi dla Wojskowej Akademii Technicznej. Złotą odznakę otrzymał jeden pracownik Akademii, srebrną – dziewięciu, a brązową ośmiu żołnierzy zawodowych i pracowników WAT.

 

Odznakę Pamiątkową Wojskowej Akademii Technicznej przyznano 70 żołnierzom zawodowym i pracownikom Akademii.

Wpisem do Złotej Księgi Dokonań Wojskowej Akademii Technicznej, na podstawie uchwały Kapituły Godności Honorowych WAT, w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych wyróżniony został dr hab. inż. Jerzy Zieliński, prof. WAT.

 

W związku z Konkursem Rektora WAT na najlepszą pracę studencką wykonaną w ramach działalności w kole naukowym stypendia, nagrody i dyplomy otrzymało 12 studentów:

  • Koła Naukowego Studentów Systemów Mechatronicznych – za pracę pt. „Projekt i wykonanie zrobotyzowanego stanowiska dydaktycznego”;
  • Koła Naukowego Projektowania, Wytwarzania i Rekonstrukcji za pracę pt. „Projekt i wykonanie szkoleniowej repliki karabinka MSBS GROT w systemie AEG”;
  • Koła Naukowego Elektroników za projekt pt. „Lokalizator osób wykorzystujący systemy GPS oraz LORA”;
  • Koła Naukowego Zainteresowań Cybernetycznych za pracę pt. „Opracowanie systemu wspomagającego diagnostykę depresji z wykorzystaniem analizy danych sensorycznych oraz algorytmów uczenia maszynowego”;
  • Koła Naukowego Studentów Geodezji "Geopixel" za pracę pt. „Analiza możliwości nielegalnego przekraczania polsko-białoruskiej granicy państwowej na podstawie danych z otwartych źródeł”.

 

Prorektor ds. kształcenia Wojskowej Akademii Technicznej dr hab. inż. Kazimierz Worwa, prof. WAT otrzymał tytuł Honorowy za Obronność I stopnia od Ministra Obrony Węgier – w uznaniu wybitnej działalności w zakresie obronności, za wspieranie realizacji wybitnych zadań Ministerstwa Obrony i Wojska Węgierskiego. Odznaczenie przyznane z okazji Dnia Obronności Węgier wręczyła ambasador Orsolye Kovacs. Odczytała również list Sekretarza Stanu Obrony Narodowej Węgier z okazji 70-lecia powstania WAT.

 

Z okazji Święta Akademii i Dnia Podchorążego list do społeczności akademickiej skierował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. List odczytała Anna Czajczyk, doradca ministra.

 

Tradycyjnie podczas uroczystości rektor-komendant WAT dokonał aktu symbolicznego przekazania władzy studentom. Certyfikaty upoważniające ich do sprawowania tej funkcji wręczył w asyście komendy WAT.

 

Uroczystość uświetnił występ kwartetu smyczkowego. Obchody Święta Akademii i Dnia Podchorążego zakończyło odśpiewanie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz odprowadzenie sztandaru WAT. O oprawę muzyczną uroczystości zadbał Chór Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej pod dyrekcją dr Joanny Korczago.

 

Z okazji Święta Akademii życzenia dla całej społeczności akademickiej przesłali rektorzy polskich uczelni, komendanci centrów szkolenia oraz prezesi instytutów i ośrodków badawczo-rozwojowych.

 

W czwartek 25 listopada na placu apelowym WAT odbyła się uroczysta Msza Święta celebrowana przez abp. gen. bryg. Józefa Guzdka, Administratora Apostolskiego. Przedstawiciele WAT wzięli udział 28 listopada w uroczystości z okazji 191. rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego zorganizowanej przez Krąg Pamięci Narodowej w Olszynce Grochowskiej. Od rana 29 listopada delegacja komendy WAT i honorowej komendy podchorążych złożyła kwiaty przed pomnikiem gen. Floriana Grabczyńskiego i przed popiersiem patrona Akademii gen. Jarosława Dąbrowskiego. Podchorążowie WAT tradycyjnie uczcili również pamięć por. Piotra Wysockiego, składając kwiaty przed jego popiersiem w Łazienkach Królewskich.

 

Ewa Jankiewicz

rzecznik prasowy WAT

fot. Alicja Szulc; Mariusz Maciejewski; Katarzyna Puciłowska

 

 

Listy z okazji Święta Akademii:

 


Święto Akademii i Dzień Podchorążego w mediach:


Polska Zbrojna: