Siedleckie liceum pod patronatem naukowym WAT

16 zdjęć w galerii
Do grona szkół patronackich Wojskowej Akademii Technicznej dołączyło IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach. Porozumienie o współpracy 2 czerwca 2022 r. podpisali prorektor ds. studenckich dr hab. Monika Szyłkowska, prof. WAT i dyrektor Liceum mgr Jacek Jagiełło.

Do najważniejszych postanowień porozumienia należy podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju i edukacji młodzieży, propagowania wiedzy politechnicznej i wojskowej oraz przygotowania przyszłych kadr na potrzeby polskiej nauki i gospodarki.

 

Rektor-Komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak wręczył dyrektorowi Liceum ryngraf Wojskowej Akademii Technicznej wyrażając nadzieję na dobrą współpracę uczelni i szkoły.

 

Patronat naukowy obejmie prowadzenie zajęć pokazowych dla uczniów przez nauczycieli akademickich WAT, konsultacje i pomoc w doborze treści programowych zajęć oraz współudział Akademii w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze naukowym i poznawczym. W planach jest również współorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych oraz spotkań kulturalno-historycznych. Uczniowie klas maturalnych będą mogli uczestniczyć w inicjatywach studenckich kół naukowych.

 

„Mamy nadzieję, że dzięki zapoczątkowanej współpracy uczniowie Liceum będą mogli lepiej poznać naszą Uczelnię, a w przyszłości dołączyć do grona naszych studentów. Wojskowa Akademia Techniczna jest uczelnią bardzo przyjazną studentom. Wszystkie obiekty znajdują się na terenie jednego kampusu. Oferujemy doskonale wyposażone zaplecze dydaktyczne i sportowe. Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w licznych kołach naukowych i organizacjach studenckich, takich jak np. Sekcja Skoków Spadochronowych czy Sekcja Strzelecka. Posiadamy ośrodek sportowy w Zegrzu, gdzie funkcjonuje Studenckie Koło Żeglarskie. Prężnie działa Samorząd Studencki organizując m.in. pikniki wydziałowe. Staramy się, by nasi studenci mieli możliwości wszechstronnego rozwoju. Wpieramy ich w tym na każdym kroku” – mówiła dr hab. Monika Szyłkowska, prof. WAT.

 

Dyrektor mgr Jacek Jagiełło podkreślił, że liceum jest spadkobiercą znakomitej tradycji siedleckiego szkolnictwa średniego. Od 1884 roku mieści się w klasycystycznym gmachu zaprojektowanym przez wybitnego włoskiego architekta Antonio Corraziego. Mury szkoły opuściły tysiące absolwentów, wielu z nich to osoby zasłużone w świecie nauki, polityki oraz kultury i sztuki, m.in. Bolesław Prus – pisarz i publicysta okresu pozytywizmu, Antoni Ponikowski – specjalista w zakresie geodezji, polityk, premier, rektor Politechniki Warszawskiej, a także Leon Wyczółkowski – malarz, grafik i rysownik, jeden z czołowych przedstawicieli Młodej Polski w nurcie malarstwa realistycznego. Placówka kultywuje tradycje patriotyczne m.in. organizując liczne przedsięwzięcia, takie jak opieka nad grobami, udział uczniów w zajęciach Instytutu Pamięci Narodowej na „Łączce” oraz w konkursach historycznych.

„Cieszymy się, że mogliśmy podpisać porozumienie z tak renomowaną uczelnią, jaką jest Wojskowa Akademia Techniczna. Dzięki tej współpracy będziemy mogli, my nauczyciele i nasi uczniowie, czerpać wiedzę i doświadczenie od najlepszych. Wielu naszych uczniów jest już absolwentami Państwa uczelni. Mamy bardzo zdolną młodzież nie tylko z Polski, ale też z zagranicy, m.in. z USA oraz z Ukrainy. Nasza szkoła jest chętnie wybierana przez młodzież, ponieważ jesteśmy placówką bezpieczną i przyjazną” – podkreślił dyrektor Jagiełło.

 

W spotkaniu uczestniczyła absolwentka siedleckiego liceum dr Wioletta Wereda z Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarzadzania WAT. Dyrektorowi Liceum towarzyszyli Zygmunt Łaszczyk, zastępca dyrektora oraz Katarzyna Wawryniuk, zastępca naczelnika Wydziału Edukacji Miasta Siedlce.

Podczas wizyty w Wojskowej Akademii Technicznej goście zostali zapoznani z historią oraz działalnością naukowo-badawczą i dydaktyczną uczelni, którą przedstawił mgr inż. Wiesław Szczygielski, koordynator współpracy WAT ze szkołami. Zwiedzili również Zakład Broni i Amunicji Wydziału Mechatroniki Uzbrojenia i Lotnictwa oraz Instytut Robotów i Konstrukcji Maszyn Wydziału Inżynierii Mechanicznej.

 

Ewa Jankiewicz

rzecznik prasowy WAT

fot. Mariusz Maciejewski, Wiesław Szczygielski