Rejestracja na studia cywilne drugiego stopnia

Od 1 grudnia 2021 r. rusza Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia cywilne drugiego stopnia.

Rekrutacja potrwa do 15 lutego 2022 r. Obejmuje rejestrację w internetowym systemie rekrutacyjnym oraz złożenie wymaganych dokumentów bezpośrednio do uczelni.

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera, licencjata, magistra inżyniera lub magistra, uzyskany na kierunkach studiów:

 

  • identycznych jak realizowane w WAT;
  • pokrewnych w stosunku do kierunków realizowanych w Akademii.

 

Studia drugiego stopnia prowadzone są zarówno w formie studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

 

Studia drugiego stopnia dla osób cywilnych są studiami ogólnodostępnymi, bez żadnych zobowiązań wobec MON.

 

Więcej informacji: rekrutacja na studia drugiego stopnia