Projekt dotyczący ciekłych kryształów nagrodzony w konkursie MINIATURA 5

Autor zdjęcia: Magdalena Urbańska
Dr inż. Magdalena Urbańska z Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT otrzyma dofinansowanie w ramach konkursu MINIATURA Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu pt. „Optymalizacja rozdzielania ciekłokrystalicznych mieszanin racemicznych na kolumnach chiralnych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej”.

MINIATURA to konkurs wspierający pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych, czyli tzw. małe granty. Ta ważna inicjatywa Narodowego Centrum Nauki ma wesprzeć naukowców, którzy do tej pory nie byli beneficjentami systemu grantowego NCN. Celem konkursu jest również wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN lub innych konkursach krajowych i międzynarodowych.

 

W przyszłości dr inż. Magdalena Urbańska planuje złożenie wniosku dotyczącego rozdzielania ciekłokrystalicznych mieszanin racemicznych z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC), ultrasprawnej chromatografii cieczowej (UPLC) oraz chromatografii z eluentem w stanie nadkrytycznym (SFC). Ubieganie się o dofinansowanie tego projektu będzie możliwe dzięki trwającej już od kliku lat współpracy z Instytutem Fizyki Czeskiej Akademii Nauk w Pradze. „Zdobycie dofinansowania na prowadzenie badań naukowych jest niezwykle cenne biorąc pod uwagę podnoszenie kwalifikacji zawodowych. W najbliższym czasie planuję wszczęcie postępowania habilitacyjnego” – przyznaje laureatka konkursu.

 

W piątej edycji konkursu MINIATURA osoby wyróżnione otrzymały finansowanie w wysokości od 5 tys. do 50 tys. zł na badania trwające do 12 miesięcy lub na wyjazdy naukowe. Badaczka WAT na realizację projektu otrzyma dofinansowanie w kwocie 37 400 zł. Do konkursu skierowano w sumie 58 projektów o łącznej wartości ponad 2,3 mln zł. Całkowity budżet piątej edycji konkursu wynosi 15 mln zł.

 

Ewa Jankiewicz

rzecznik prasowy WAT

fot. Magdalena Urbańska