Potencjał polskiej fotoniki omówiony na Konferencji Optoelektronicznej

4 zdjęć w galerii
Pod hasłem „Fotonika w wojskowej i cywilnej rewolucji technologicznej XXI wieku” odbyła się w dniach 17-18 listopada w Jachrance VI edycja Konferencji Optoelektronicznej.

O wyzwaniach przed jakimi stoi polska fotonika debatowali eksperci, przedstawiciele instytutów badawczo-naukowych, uczelni wyższych, przemysłu oraz potencjalnych odbiorców wyrobów optoelektronicznych.

 

Konferencja została zorganizowana została przez PCO S.A we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną,  Politechniką Warszawską i Polską Platformą Technologiczną Fotoniki. Wydarzenie objęte zostało patronatem honorowym Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Ministra Obrony Narodowej. Patronem medialnym był portal Defence24.

 

Podczas otwarcia konferencji Paweł Glica – Prezes Zarządu PCO S.A. przedstawił historię i teraźniejszość spółki. Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak podsumował 45 lat realizacji wspólnych projektów WAT i PCO oraz dokonanych wdrożeń systemów optoelektronicznych dla sił zbrojnych. Prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski – prorektor ds. nauki Politechniki Warszawskiej przedstawił ofertę uczelni w zakresie realizacji projektów na rzecz bezpieczeństwa.

 

W ramach konferencji referaty wygłosili również: gen. bryg. rez.  inż. Adam Sowa przedstawiając projekt pt. „Nanosatelitarna konstelacja optoelektronicznego rozpoznania obrazowego PIAST (Polish ImAging SaTellites)” oraz dr hab. inż. Krzysztof Kopczyński, prof. WAT, prezentując wyniki programu strategicznego pn. „Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej”.

 

Podczas panelu dyskusyjnego „Nowoczesne systemy optoelektroniczne na straży bezpieczeństwa kraju”, omówiono kierunki prac rozwojowych nad wojskowymi systemami optoelektronicznymi, możliwości suwerennej produkcji systemów optoelektronicznych w Polsce. Rozmawiano także o polskich systemach optoelektronicznych obecnie stosowanych w Siłach Zbrojnych RP.

 

Konferencji towarzyszyła wystawa produktów i pokaz dynamiczny z wykorzystaniem sprzętu termowizyjnego i noktowizyjnego produkcji PCO S.A w wykonaniu żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

 

Tegoroczna edycja Konferencji Optoelektronicznej odbyła się w roku jubileuszowym dla spółki PCO S.A i Wojskowej Akademii Technicznej. PCO S.A obchodzi bowiem 45-cio lecie, a WAT 70-cio lecie działalności. Dla obydwu instytucji było to 45 lat dobrej współpracy i realizacji wspólnych projektów.

 

źródło: PCO

red. Karolina Duszczyk