Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół nr 1 w Tarnobrzegu

2 zdjęć w galerii
Wojskowa Akademia Techniczna będzie współpracować z Zespołem Szkół nr 1 im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Tarnobrzegu. 24 listopada 2021 r. porozumienie określające zakres wspólnych działań podpisali: dr hab. Monika Szyłkowska, prof. WAT, prorektor ds. studenckich oraz dr Marcin Pilarski, dyrektor tarnobrzeskiej placówki.

„Cieszę się bardzo na współpracę, którą – jestem przekonana – od dzisiaj będziemy z sukcesami realizować. Szkoła oferuje szerokie spectrum dające szanse na uzyskanie konkretnych zawodów.  My będziemy zachęcać uczniów szkoły do tego, by zasilili szeregi studentów Wojskowej Akademii Technicznej” – mówiła dr hab. Monika Szyłkowska. Podkreśliła, że oferta dydaktyczna WAT obejmuje 28 kierunków studiów prowadzonych na wszystkich poziomach i formach kształcenia. Akademia dysponuje nowoczesną bazą naukowo-dydaktyczną, doskonale wyposażonymi laboratoriami i pracowniami specjalistycznymi. W uczelni działają organizacje studenckie i sekcje sportowe, a także koła naukowe, które umożliwiają studentom poszerzenie wiedzy w danych dziedzinach nauki m.in. rozwijana jest tematyka systemów bezzałogowych. To koresponduje z działalnością szkoły, która współdziała z firmą  zajmującą się szkoleniem pilotażu dronów. Współpraca ta umożliwia uczniom szkoły szkolenie w kierunku obsługi bezzałogowych statków powietrznych.

 

„To dla nas wielki zaszczyt, że od dziś WAT będzie naszym patronem naukowym. Dołożymy wszelkich starań, by współpraca z nami była przyjemna i efektywna” – zapewnił dr Marcin Pilarski, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Tarnobrzegu. Szkoła kształci przyszłych fachowców w branżach usługowych na poziomie 5-letniego technikum i 3-letniej szkoły branżowej I stopnia. Wdraża innowacyjne metody nauczania. Od 2017 roku w placówce funkcjonuje kierunek kształcenia w zawodzie technik obsługi pasażerów w przewozach lotniczych, morskich i lądowych, który cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży. To nowy zawód przygotowujący do pracy przy bezpośredniej obsłudze pasażera podczas różnych form transportu. Opiekę merytoryczną nad szkoleniem uczniów sprawuje w tym zakresie Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie. W ramach umożliwienia uczniom zdobywania doświadczenia zawodowego ze szkołą współpracują pracodawcy z branży transportu ludności. Uczniowie szkoły kształcą się też w ramach kierunku technik informatyk, który daje  możliwość pracy w firmach z sektora IT. Władze szkoły rozważają utworzenie klasy mundurowej.

 

Współpraca WAT i Zespołu Szkół nr 1 im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Tarnobrzegu będzie dotyczyć dydaktyki, wzajemnej wymiany doświadczeń, a także organizacji wydarzeń o charakterze naukowym.  W myśl porozumienia, nauczyciele akademiccy WAT poprowadzą zajęcia pokazowe dla uczniów tarnobrzeskiej placówki. Będą również udzielać konsultacji w kwestii doboru treści programowych zajęć. WAT zobowiązała się ponadto do dostarczania prasy akademickiej oraz publikacji o charakterze naukowym, które mogą być wykorzystywane w procesie dydaktycznym w Zespole Szkół.

 

Ewa Jankiewicz

rzecznik prasowy WAT

fot. WAT; Zespół Szkół nr 1 w Tarnobrzegu