Podchorążowie WAT przysięgali wiernie służyć Ojczyźnie

60 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: Alicja Szulc
„Przysięga wojskowa to najwyższy akt oddania się w służbę Ojczyźnie, to najważniejszy moment w życiu każdego żołnierza. Pierwsze słowa roty: Ja, żołnierz Wojska Polskiego przysięgam pozycjonują priorytety każdego człowieka, który je wypowiada. Są dokumentem i dowodem życiowego wyboru, odpowiedzialności za swoją Ojczyznę, wstąpienia na zaszczytny posterunek w celu obrony naszego państwa i obywateli” – powiedział podczas uroczystości rektor-komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.

Przysięgę wojskową 25 września 2021 r. złożyło 660 kandydatów na żołnierzy zawodowych. Już za kilka dni studia na pierwszym roku rozpocznie ponad 800 studentów wojskowych. Część z nich złożyła przysięgę jeszcze przed przyjęciem do Akademii.

 

Witając zaproszonych gości, uczestników uroczystości, rodziców i bliskich podchorążych, rektor-komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak podkreślił, że nowi kandydaci na żołnierzy zawodowych składają przysięgę wojskową w roku jubileuszu 70-lecia Wojskowej Akademii Technicznej. „To Wy dziś, w roku jubileuszu 70-lecia Wojskowej Akademii Technicznej, złożycie uroczysty akt ślubowania, który jest określeniem celów i zadań, jakie stawia przed Wami Naród. Będziecie przysięgać wierność Ojczyźnie, a także zapewnicie o obronie honoru żołnierza i sztandaru wojskowego. I co najważniejsze, zobowiążecie się do postawy najwyższego heroizmu, jakim jest walka za sprawę Polski w potrzebie, nawet za cenę własnego zdrowia i życia. To wymaga nie lada odwagi oraz silnego etosu i wysokiego poziomu moralności” – mówił płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak. Podkreślił, że misja żołnierza Rzeczypospolitej Polskiej, choć piękna, nie jest łatwa, ale niesie za sobą wiele satysfakcji. „To droga pełna wyrzeczeń, ciężkiej pracy, a na etapie studiów w WAT – wytężonej nauki. Ale jednocześnie droga, która będzie źródłem Waszej wielkiej satysfakcji i spełnienia, która nada Waszemu życiu wyjątkowy sens” – podkreślił rektor dedykując podchorążym słowa ostatniego Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego: „Niech każdy dzień Waszego życia i służby będzie spełnieniem obowiązku dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej”.

 

Nawiązując do obecności na uroczystości weteranów, żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego oraz zbliżającej się 82. rocznicy utworzenia tej tajnej struktury, płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak podkreślił, że postawa ich życia stanowi wsparcie zarówno duchowe, jak i moralne realizowane na przestrzeni pokoleń. „Wtedy oni przysięgali w zupełnie innych okolicznościach, mniej istotny był ceremoniał, bowiem trwała wojna. Ale dziś, kiedy żyjemy w czasie pokoju, możemy cieszyć się tą chwilą, celebrować ją i czerpać siłę i wsparcie od naszych bohaterów, którzy są tu z nami i którym bardzo dziękuję” – podkreślił rektor-komendant WAT.

 

Po przemówieniu rektora-komendanta WAT nastąpił najważniejszy moment uroczystości. Podchorążowie wypowiedzieli słowa przysięgi wojskowej. Na sztandar Akademii przysięgało czterech szeregowych podchorążych: Michał Przyborowski, Bartłomiej Kuzak, Filip Kiryk i Jakub Przysucha.

 

Wyróżnieni zostali żołnierze, którzy uzyskali oceny bardzo dobre oraz wykazali się wzorową postawą podczas szkolenia podstawowego. To szeregowi podchorążowie: Nikolas Cłapa, Karol Kubski, Marcin Borycki i Andrzej Patyk. Rektor-komendant WAT wręczył rodzicom wyróżnionych podchorążych listy gratulacyjne.

 

Zgodnie z tradycją nowo zaprzysiężeni podchorążowie odśpiewali „Rotę”. Błogosławieństwa żołnierzom udzielili: Administrator Apostolski Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, Metropolita Białostocki ks. Arcybiskup gen. bryg. dr Józef Guzdek, reprezentujący Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego ks. ppłk Łukasz Godun oraz reprezentujący Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe  ks. kmdr por. Tadeusz Jelinek.

 

Podczas uroczystości został odczytany list ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. „Wśród Was są przyszli dowódcy, naukowcy, być może generałowie. Mam nadzieję, że słowa przysięgi i wiążące się z nimi zobowiązanie, będą dla Was drogowskazami właściwego postępowania w codziennej służbie” – napisał szef MON. Nawiązał przy tym do chlubnej tradycji i niewątpliwego prestiżu Wojskowej Akademii Technicznej, jako uczelni, która od 70 lat kształci oficerów Wojska Polskiego – wysokiej rangi specjalistów w kierunkach technicznych. „Służba i nauka w Wojskowej Akademii Technicznej  to zaszczyt oraz powód do dumy. Studia w WAT otwierają przed Wami wiele możliwości. Dzięki zaangażowaniu, pracy i pasji macie szansę dołączyć do elitarnego grona absolwentów i przysłużyć się Siłom Zbrojnym RP. Od Was zależy, jak wykorzystacie tę szansę”  –  napisał minister, życząc nowo zaprzysiężonym podchorążym satysfakcji i pomyślności w realizacji zaplanowanych celów.

 

Listy okolicznościowe nadesłali również marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Przedstawiciele Rządu RP wyrazili przekonanie, że  dzięki profesjonalizmowi nauczania w WAT oraz bogatym tradycjom kształcenia podchorążych, rozpoczynający dziś pierwszy etap edukacji wojskowej zostaną najwyższej klasy specjalistami i filarami nowoczesnej armii. Życzyli nowo zaprzysiężonym żołnierzom wszelkiej pomyślności i satysfakcji z dobrze wykonanego obowiązku wobec Ojczyzny.

 

W imieniu podchorążych głos zabrał szer. pchor. Mateusz Kabata. „Cieszymy się, że możemy studiować w tak bardzo zasłużonej i powszechnie szanowanej uczelni wojskowej, która w tym roku obchodzi jubileusz 70-lecia istnienia. (…) Dumni z tradycji i chwały oręża Wojska Polskiego przysięgamy, że nie zawiedziemy w potrzebie. Obiecujemy, że mundur podchorążego Wojskowej Akademii Technicznej nosić będziemy z dumą i godnością” – powiedział szer. pchor. Kabata. Słowa podziękowania skierował do rektora-komendanta uczelni, dowódców, wykładowców, duszpasterzy oraz rodzin zebranych na placu apelowym Akademii. W imieniu rodziców wypowiedział się Pan Krzysztof Kierzek. „Bądźcie sumienni i wytrwali w dążeniu do założonego celu. Postępujcie zawsze godnie, pamiętając o szacunku dla munduru i uczelni, w której macie zaszczyt studiować. Wierzymy, że za pięć lat spełnią się słowa Per Aspera Ad Astra – przez trudy do gwiazd. Do gwiazd, które lśnić będą na Waszych mundurach – oficerów Wojska Polskiego”.

 

Na zakończenie uroczystości została odśpiewana „Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego”. Przysięgę uświetnił krótki koncert pieśni wojskowych w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej WP. Defiladę pododdziałów poprowadził dowódca uroczystości ppłk Grzegorz Włoch.

 

Kandydaci na oficerów przed złożeniem przysięgi odbyli podstawowe szkolenie wojskowe, obowiązkowe dla wszystkich zaczynających studia wojskowe. Szkolenie obejmowało zarówno zajęcia w terenie, jak i naukę teoretyczną. Podchorążowie uczyli się m.in. zasad żołnierskiego zachowania, musztry, obsługi i eksploatacji broni oraz zagadnień taktycznych związanych ze współczesnym polem walki.

 

W czwartek 23 września  podchorążowie wraz z komendą i kadrą uczelni wzięli udział w polowej Mszy Świętej odprawionej w intencji podchorążych przez ks. płk. Andrzeja Piersiaka, proboszcza Parafii Wojskowo-Cywilnej pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej na warszawskim Boernerowie.

 

Ewa Jankiewicz

rzecznik prasowy WAT

fot. Alicja Szulc