Podchorążowie objęli posterunki honorowe przed Belwederem

12 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: Mariusz Maciejewski
W 191. rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego 29 listopada 2021 r. na dziedzińcu Belwederu odbył się apel z okazji Dnia Podchorążego. W uroczystości wystawienia posterunku warty honorowej uczestniczyły delegacje sześciu uczelni – wojskowych, policyjnej oraz pożarniczej. Wojskową Akademię Techniczna reprezentował rektor-komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak wraz z podchorążymi.

„W rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego po raz kolejny przypominamy męstwo, patriotyzm i determinację podchorążych armii Królestwa Polskiego, którzy zainicjowali tamten czyn zbrojny. Przerodził się on w wielki wolnościowy zryw, którego celem było wyzwolenie z upokarzającej zależności od imperium rosyjskiego oraz utworzenie w pełni niezawisłego państwa polskiego" – napisał prezydent RP Andrzej Duda w liście odczytanym przez szefową prezydenckiej kancelarii Grażynę Ignaczak-Bandych.

 

Prezydent podkreślił, że listopadowy zryw z 1830 roku jest symbolem polskiego umiłowania wolności. „Polska jest państwem w pełni wolnym i suwerennym, silnym dzięki partnerstwu i współpracy z naszymi sojusznikami, ale przede wszystkim dzięki temu, że konsekwentnie rozwijamy i modernizujemy nasz system bezpieczeństwa narodowego. Niezwykle ważną częścią tego systemu jest profesjonalna, dobrze wyszkolona kadra dowódcza, zdolna stawić czoła wyzwaniom obecnego czasu" – napisał prezydent. Nawiązując do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że unaoczniła ona to, iż nasz kraj potrzebuje nowoczesnej, silnej armii oraz wyspecjalizowanych służb, które wykonując swoje działania, będą miały pełne wsparcie wszystkich struktur państwa i społeczeństwa polskiego. Prezydent podkreślił codzienną ciężką służbę polskich żołnierzy oraz ich zaangażowanie w zwalczaniu pandemii koronawirusa. Zaznaczył, iż postawa ta inspiruje coraz liczniej młodych ludzi, którzy decydują się na służbę w armii oraz w innych formacjach mundurowych. Zwracając się do rektorów-komendantów uczelni prezydent podziękował im za profesjonalizm i osobiste zaangażowanie, z jakim pełnią  swoją misję.

 

Uczestniczący w uroczystości minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podkreślił w swoim przemówieniu, iż niezwykle istotne dla trwałości i bezpieczeństwa naszej Ojczyzny jest zaangażowanie jak największej liczby młodych ludzi w służbę wojskową. „Polska jest bezpieczna wtedy, gdy  zarówno siły zbrojne jak i służby, które stoją na straży jej bezpieczeństwa, są silne. Tak jest teraz, dlatego, że konsekwentnie wzmacniamy zarówno Wojsko Polskie, rozwijając je liczebnie i wyposażając w nowoczesny sprzęt, jak i modernizujemy służby podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji" – podkreślił szef MON. Dodał, że przygotowywany jest kolejny program modernizacji służb MSWiA. "Tylko Polska bezpieczna może się rozwijać, a zależy nam na rozwoju naszej Ojczyzny" – powiedział minister Mariusz Błaszczak.

 

Posterunek honorowy w czasie ceremonii objęli podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej – w mundurach historycznych:  sierż. pchor. Mateusz Dąbek, st. szer. pchor. Mateusz Kruszczyński i współczesnych: st. szer. pchor. Dawid Roszak, st. szer. pchor. Jakub Płaskociński oraz podchorążowie  Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

 

Podchorąży Woskowej Akademii Technicznej Paweł Tokarz odczytał Odezwę Pamięci dla uczczenia pamięci podchorążych, którzy polegli w służbie Ojczyźnie. Uroczystość zakończyło odśpiewanie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego i złożenie meldunku przez Honorowego Oficera Dyżurnego WAT st. szer. pchor. Jana Maniawskiego.

 

Dzień Podchorążego to święto ustanowione na pamiątkę wydarzeń z 29 listopada 1830 r. Tego dnia, 191 lat temu, podoficerowie Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie rozpoczęli atakiem na Belweder Powstanie Listopadowe. W Belwederze miał swoją siedzibę rosyjski dowódca Armii Polskiej wielki książę Konstanty Pawłowicz Romanow. Inicjatorem nocy listopadowej był przywódca sprzysiężenia instruktor Szkoły Podchorążych podporucznik Piotr Wysocki. Dzień Podchorążego obchodzony jest szczególnie uroczyście we wszystkich  uczelniach wojskowych.

 

Ewa Jankiewicz

rzecznik prasowy WAT

fot. Mariusz Maciejewski